192 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 10. 2020

Vysvetlíme si povinnosti účtovnej jednotky pred vstupom do likvidácie, po vstupe, v priebehu procesu, ako aj po jeho skončení. Priblížime i postup z pohľadu dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a dane z motorových vozidiel.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Použitie konkrétneho spôsobu ocenenia pohľadávok je spravidla priamo závislé od spôsobu ich nadobudnutia. Pri vzniku sa pohľadávky oceňujú menovitou hodnotou, pri ich odplatnom nadobudnutí alebo pri nadobudnutí vkladom do základného imania obstarávacou cenou, v prípade bezodplat­ného nadobudnutia sa pohľadávky oceňujú reálnou hodnotou.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 29. 9. 2020

V poradí šiestou novelou zákona č. 67/2020 Z. z. je jeho novela č. 264/2020 Z. z. Ňou sa „vypínajú“ niektoré ustanovenia vybraných opatrení vo finančnej oblasti aj napriek tomu, že obdobie pandémie vyhlásené 12. 3. 2020 stále trvá.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Jedným z opatrení na zmiernenie nepriaznivých dosahov koronakrízy na hospodárstvo je poskytovanie finančnej pomoci vo forme štátnej dotácie na úhradu nájomného v dôsledku tzv. sťaženého užívania nájmov. V príspevku vysvetlíme, kto a za akých okolností má nárok na udelenie pomoci, ale najmä ako dotáciu správne spracovať v jednoduchom i podvojnom účtovníctve.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Príspevok prináša príklady účtovania dotácie na úhradu nájomného v konkrétnych praktických príkladoch u prenajímateľa a u nájomcu, a to aj v jednoduchom aj v podvojnom účtovníctve.

Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Daňová legislatíva umožňuje daňovníkom dane z príjmu zmierniť nepriaznivé dopady vyplývajúce zo zdanenia neprijatých úhrad tým spôsobom, že vytvorenú opravnú položku v účtovníctve považuje pri splnení presne stanovených podmienok za výdavok (náklad) znižujúci základ dane.

Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku. Ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zní­že­nia hodnoty.

Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Vzhľadom na to, že opravné položky k pohľadávkam nemajú trvalý charakter, musia byť v určitom časovom okamihu zúčtované. Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke sa účtuje z dôvodu vyradenia pohľadávky z účtovníctva alebo z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty pohľadávky.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

E-commerce je čoraz vyhľadávanejšou sférou podnikania. Ponúka bohaté možnosti uplatnenia sa na trhu, zároveň však na firmy kladie špecifické nároky. V článku ponúkame odpovede na široké spektrum otázok súvisiacich s podnikaním na internete – od právnej základne povinností e-shopu, cez účtovné prípady, po špecifiká elektronického obchodu z hľadiska DPH. Pristavíme sa pri zľavových portáloch, povinnostiach zásielkového predaja v medzinárodnom meradle aj pri elektronicky dodávaných službách (Systém MOSS – „Mini one stop shop“).

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Príspevok rozoberá účtovanie zriadenia internetovej (webovej) stránky, účtovné prípady súvisiace s DPH pri on-line obchodovaní, účtovanie zľavových kupónov (poukazov) a účtovanie zľavových portálov.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.