990 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 30. 9. 2020

Keďže na účely niektorých opatrení vrátane opatrení týkajúcich sa podania daňového priznania sa obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020, do centra pozornosti sa opäť vracia možnosť asignácie dane. Tento rok s ohľadom na posuny spôsobené mimoriadnou situáciou neplatia štandardné pravidlá a termíny ani na poukázanie podielu zaplatenej dane. V článku prakticky zhrnieme aktuálnu situáciu z pohľadu darcu aj prijímateľa.

 

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Prvá časť príspevku sumarizujúceho východiskové pravidlá nazerania na princíp nezávislého vzťahu podľa pravidiel a usmernení formulovaných v Smernici OECD. Do reálií slovenského právneho režimu transferového oceňovania adaptujeme nasledovné kľúčové body: A. určenie obchodných a finančných vzťahov, B. zohľadnenie konkrétnej transakcie na účely transferového oceňovania, C. posudzovanie strát, D. štátne opatrenia.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Jedným z opatrení na zmiernenie nepriaznivých dosahov koronakrízy na hospodárstvo je poskytovanie finančnej pomoci vo forme štátnej dotácie na úhradu nájomného v dôsledku tzv. sťaženého užívania nájmov. V príspevku vysvetlíme, kto a za akých okolností má nárok na udelenie pomoci, ale najmä ako dotáciu správne spracovať v jednoduchom i podvojnom účtovníctve.

Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

V príspevku sa zaoberáme daňovým posúdením služieb poskytovaných prostredníctvom digitálnych platforiem so zameraním na digitálne platformy na prepravu cestujúcich, ktoré využívajú moderné technológie (mobilné aplikácie) namiesto klasického dispečingu. Ide o medzinárodné platformy, spoločnosti registrované pre DPH v iných členských štátoch EÚ.

Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Opatrenia vlády v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v oblasti daní a účtovníctva sa rušia ku koncu septembra. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019 je potrebné podať k 31. októbru tohto roka. Prinášame viac ako 20 príkladov a 30 otázok, ktoré poskytnú daňovníkom - fyzickým osobám - návod, ako postupovať pri zdaňovaní svojich príjmov.

Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Do akého termínu je povinnosť podať daňové priznanie, kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie FO, špecifiká daňového priznania typu A u fyzických osôb, zdaňovanie príjmov zo zahraničia a prepočet príjmov kurzom, základné údaje pri podávaní daňového priznania, typy príjmov v daňovom priznaní typu B, uplatnenie preukázateľných výdavkov u SZČO, uplatnenie paušálnych výdavkov, odpočítavanie daňovej straty, predaj hnuteľných vecí pri ukončení podnikania.

Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Príspevok obsahuje množstvo príkladov z praxe k zdaňovaniu príjmov z prenájmu fyzickou osobou, napr. prenájom nehnuteľnosti vlastnej spoločnosti, uplatňovanie výdavkov, ak je nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku a ak nie je v obchodnom majetku fyzickej osoby evidovaná (účtovaná), uplatnenie výdavkov pri prenájme (zariadenie bytu, čistiace prostriedky + väzba na zaradenie do obchodného majetku)...

Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Od roku 2016 sa príjmy z kapitálového majetku vyňali zo základu dane daňovníka vypočítaného podľa § 4 zákona o dani z príjmov a upravujú sa ako osobitný základ dane z kapitálového majetku, ktorý fyzická osoba už vykazuje v daňovom priznaní typu B samostatne. Príjmy z kapitálového majetku sa ako súčasť osobitného základu dane zdaňujú sadzbou dane vo výške 19 %.

Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak sa rozhodne súkromná osoba predať svoj majetok, nastávajú určité špecifiká v rámci daňového zaťaženia. Je nutné zohľadniť § 8 zákona o dani z príjmov a zároveň i § 9, ktorý ponúka určité možnosti oslobodenia.

Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak je spoločníkom fyzická osoba (nie právnická osoba) a táto osoba ako spoločník sa podieľa na základnom imaní príslušnej obchodnej spoločnosti v SR, platí povinnosť zdaniť zrážkovou daňou dividendy do roku 2003 a od r. 2017 a neskôr. Je nutné podotknúť, že podiely na zisku za roky 2004 – 2016 nie sú naďalej predmetom dane u týchto fyzických osôb. V príslušných rokoch sa z nich ale od r. 2010 odvádza poistné.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.