2047 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 23. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Firma je v nájme, ktorý nezahŕňa úhradu za teplo. Tá sa fakturuje a platí sa jednorazovo raz ročne, taká je dohoda. Spoločnosť dostala faktúru (zároveň je to aj dátum dodania) 22. 10. 2019 a v texte je uvedené: „refakturácia spotreby plynu za obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018“. Mohla si uplatniť DPH v období 10/2019 (firma je mesačný platiteľ DPH)? Je možné to nechať ako daňovo uznateľný náklad v roku 2019? 

Dátum publikácie: 23. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Fyzická osoba – občan – predala nehnuteľnosť právnickej osobe v roku 2018. Právnická osoba nehnuteľnosť zaradila do užívania a odpisovala. Vzhľadom na skutočnosť, že nedošlo k zaplateniu kúpnej ceny, predávajúci v roku 2019 odstúpil od zmluvy ako celku a v zmysle § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka a v zmysle § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa zmluva od počiatku zrušuje a kupujúci vrátil nehnuteľnosť predávajúcemu. Aký vplyv má uvedená transakcia na účtovanie a daň z príjmov u kupujúceho (právnickej osoby účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva)?

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť s r. o. poskytla na benefičnom podujatí príspevok pre mentálne postihnutých. Počas podujatia bola spoločnosť spomenutá moderátorkou ako jeden zo sponzorov podujatia. Čo všetko je potrebné k tomu, aby tento príspevok bol daňovo uznaným nákladom v spoločnosti?

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť mala haváriu (totálna škoda, páchateľ známy) na automobile obstaranom formou spotrebného úveru – lízingová spoločnosť, priamo cez predajcu áut (tzv. auto úver). Ako celý tento prípad zaúčtovať – vyrovnanie 479, 082, spolu s predajom vraku a spoluúčasťou a poistným plnením?

Dátum publikácie: 21. 10. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť s r. o. poskytla pôžičku inej spoločnosti s r. o. Keďže dlžník nesplatil pôžičku v dohodnutom termíne, veriteľ sa rozhodol uvedenú pohľadávku postúpiť na inú spoločnosť. Pôžička bola po splatnosti tri roky. Spoločnosť zaúčtovala predaj (postúpenie) pôžičky. Keďže nejde o bežnú pohľadávku zúčtovanú pôvodne pri vzniku do výnosov, nemá spoločnosť účtovať postúpenie pôžičky zápisom: MD 315/DAL 311? Pri postúpení pohľadávky, predaji je menovitá hodnota pohľadávky v prípade pôžičky daňový náklad? Aké je daňové riešenie uvedenej problematiky?

Dátum publikácie: 21. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2008

Živnostník vedie JÚ. Prijal na účet zálohu 10 000 € na kuchynskú linku pre zákazníka - súkromnú osobu. Zákazník však omylom túto zálohu poslal z firemného účtu a so živnostníkom sa dohodol, že mu táto mylná úhrada bude vrátená na firemný účet. Bude omylom prijatých a následne vrátených 10 000 € súčasťou zdaniteľného príjmu?

Dátum publikácie: 21. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť má autá na operatívny lízing. Na jeseň končí zmluva na 2 autá. Aké kroky má táto spoločnosť vykonať?

Dátum publikácie: 20. 10. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Fyzická osoba nadobudla pozemky pred viac ako 5 rokmi. Medzi pozemkami sú aj pozemky definované ako zastavané územie. Na pozemkoch sa nachádza stavba rodinného domu – ten nie je zakreslený na katastri samostatne. Stavbu nadobudla fyzická osoba v r. 2020 kúpou. Ako správne zdaniť, prípadne oslobodiť predaj, ak kúpna cena je stanovená jednou sumou za celok? Konkrétne v číslach: Nadobúdacia cena pozemkov 25 000 eur, nadobúdacia cena stavby 20 000 eur (hodnota stanovená znalcom 35 000 eur), predajná cena celkom 70 000 eur.

Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Firma kúpila pozemok rozdelený na 4 parcely, na jednej z nich bola budova, za pozemok firma zaplatila a mala stanovenú cenu za metre štvorcové, za budovu neplatila. Túto budovu firma začala rekonštruovať a aj na inej parcele stavať druhú budovu. Firma okolo budov vyrovnáva pozemok a nakupuje štrk na vyrovnanie plochy okolo budov – niekedy tam možno bude parkovisko na autá – ale na to ešte nemá spoločnosť projekt, ani nevie posúdiť, či sa bude projekt robiť. Zaúčtovať obstaranie štrku na vyrovnanie plochy  do spotreby alebo priradiť k týmto budovám?

Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločníci, ktorí sa zároveň podieľajú aj na základnom imaní, sú aj zamestnancami. Vyplatený podiel na zisku za rok 2019 podlieha normálnym odvodom aj dani ako mzdy za aktuálny mesiac? Jeden spoločník nie je zamestnancom a chce len poslať peniaze na účet, čo v takom prípade – treba niečo posielať ešte aj daňovému úradu? Aké je účtovanie v oboch prípadoch?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.