119 výsledkov
Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Ako sa postupuje pri skonte v prípade odoslanej zahraničnej faktúry vystavenej bez DPH? Slovenská spoločnosť fakturovala zahraničnej firme za uskutočnenie prepravy. Odberateľ skôr uhradil faktúru, preto poslal na účet o 3 % menej. Ide o skonto. Ako sa má teraz dorovnať vzniknutý rozdiel? Je potrebné podať opravný súhrnný výkaz?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Musí zákazník zaplatiť DPH v prípade, že nástrojáreň vyrobí formu pre vývoz (napr. Rusko) a dodanie by trvalo viac ako 1 mesiac?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Na budove nadobudnutej v 8/2012 za 300 000 eur bolo v tom istom roku vykonané technické zhodnotenie. Časť budovy bola v roku 2013 predaná, vo vlastníctve naďalej zostala časť v sume 140 000 eur počítanej z obstarávacej ceny 300 000 eur. V rokoch 2013 až 2015 bolo na budove vykonané ďalšie technické zhodnotenie. Na daňové účely bola budova odpisovaná v rokoch 2012 až 2014 zrýchlene, od roku 2015 rovnomerne. V akej cene mala byť budova zaradená po predaji jej časti v roku 2013 a ako mali byť vypočítavané odpisy?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Firma realizovala spustenie wifi v obci.  Celý tento projekt bol založený na registrácii na stránke EU projekty (voucher na projekt WiFi4EU). Obec mala určenú sumu pre ten projekt vo výške 15 000 eur. Tieto peniaze po spustení projektu prišli firme na účet. Ako má firma zaúčtovať prijatú platbu vo výške 15 000 eur?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Po smrti živnostníka pokračuje v podnikaní do dedičského konania manželka. Ako má uviesť zásoby v účtovnej závierke v jednoduchom účtovníctve za manžela a za seba? Nepredané zásoby po manželovi už boli zdanené v daňovom priznaní manžela, pričom časť týchto zásob manželka do konca roka nepredá a súčasne bude nakupovať aj nové. Ako má uviesť v jednoduchom účtovníctve tržby z predaja týchto zásob a ich obstarávaciu cenu?

Dátum publikácie: 21. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2011

SZČO si kúpila stravné lístky DOXX na 10, 11, 12/2020 (63 ks). Dňa 15. 10. 2020 prišla zálohová faktúra, ktorú obratom uhradila z účtu. Dňa 19. 10. 2020 došla faktúra s lístkami. Ako sa postupuje pri účtovaní?

Dátum publikácie: 21. 1. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pri založení firmy (s. r. o.) dvaja spoločníci a zároveň konatelia poskytli firme pôžičky na chod firmy. Uvedené pôžičky sú zaúčtované na účte 365. Jeden zo spoločníkov odchádza z firmy. V rámci vzájomnej zmluvy sa dohodli, že si nebudú nárokovať na vrátenie pôžičky od firmy. Musí tieto peniaze s. r. o. zdaniť? Polovica základného imania je pre zostávajúceho spoločníka dar? Aké povinnosti má ešte odchádzajúci spoločník voči firme, ak má firma záväzky a pohľadávky a neuhradenú stratu z minulých rokov, základné imanie?

Dátum publikácie: 21. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019

FO - nezdaniteľná osoba prenajíma na základe registrácie na daňovom úrade byt nezdaniteľnej osobe a stavebný pozemok zdaniteľnej osobe. V prípade, že príjem z prenájmu presiahol obrat za posledných 12 mesiacov 49 790 €, je povinný sa registrovať na DU a zasielať mesačne DP k DPH a KV? Môže sa FO rozhodnúť prenajímať byt aj pozemok s oslobodením od DPH? Byt nezdaniteľnej osobe a pozemok zdaniteľnej osobe?

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 1992

V spoločenskej zmluve má spoločnosť klauzulu, že podiel spoločníkov sa po úmrtí nededí. Pri mikro účtovnej jednotke sa zistí čisté vlastné imanie tak, že od vlastného imania odpočíta záväzky – čiže r. 25 – r. 34 v účtovnej závierke? Ako sa vypočíta vyrovnací podiel? Musí sa vyrovnací podiel zdaniť zrážkovou daňou 7 % a následne sa na účet pošle už len čistý vyrovnací podiel? Má sa vyrovnací podiel poslať notárovi alebo stačí iba doporučene oznámiť hodnotu vyrovnacieho podielu?

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aké doklady je povinný platiteľ DPH vystaviť pri predaji tovaru na dobierku občanovi?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.