40 výsledkov
Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Ako sa postupuje pri skonte v prípade odoslanej zahraničnej faktúry vystavenej bez DPH? Slovenská spoločnosť fakturovala zahraničnej firme za uskutočnenie prepravy. Odberateľ skôr uhradil faktúru, preto poslal na účet o 3 % menej. Ide o skonto. Ako sa má teraz dorovnať vzniknutý rozdiel? Je potrebné podať opravný súhrnný výkaz?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Musí zákazník zaplatiť DPH v prípade, že nástrojáreň vyrobí formu pre vývoz (napr. Rusko) a dodanie by trvalo viac ako 1 mesiac?

Dátum publikácie: 21. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019

FO - nezdaniteľná osoba prenajíma na základe registrácie na daňovom úrade byt nezdaniteľnej osobe a stavebný pozemok zdaniteľnej osobe. V prípade, že príjem z prenájmu presiahol obrat za posledných 12 mesiacov 49 790 €, je povinný sa registrovať na DU a zasielať mesačne DP k DPH a KV? Môže sa FO rozhodnúť prenajímať byt aj pozemok s oslobodením od DPH? Byt nezdaniteľnej osobe a pozemok zdaniteľnej osobe?

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aké doklady je povinný platiteľ DPH vystaviť pri predaji tovaru na dobierku občanovi?

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

SZČO, platiteľ DPH, chce začať podnikať ako s. r. o. Plánuje zdaniť neuhradené pohľadávky, odpočítať zo základu dane neuhradené záväzky a predať zásoby. Budovu vyradí z podnikania. Prijal na ňu však v r. 2013 dotácie z EÚ (budova sa odpisuje 40 rokov). Tieto dotácie rozpúšťa do príjmov. Ako sa bude postupovať pri ukončení podnikania? Budovu chce prenajímať ako súkromná osoba pre s. r. o. Má povinnosť odviesť DPH zo zostatkovej ceny budovy?

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť odkúpila na začiatku roka 2020 auto za dohodnutú sumu 1 000 € + 200 € DPH a pokračuje v lízingovej zmluve - ostáva splatiť 8 splátok. Lízingová zmluva obsahuje istinu, úrok a DPH. Spoločnosť sa k 15. 9. 2020 stáva platiteľom DPH. Ako má stanoviť výšku DPH, ktorú si môže uplatniť zo zostatkovej ceny majetku? Majetok je zaradený v sume kumulovanej zo základu dane a DPH.

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Subdodávateľ spoločnosti dodal stavebné práce patriace do sekcie F na základe zmluvy o dielo. Práce boli ukončené 28. 8. 2020, avšak odovzdávajúci protokol bol podpísaný až 18. 9. 2020. Aký má byť správny dátum dodania stavebných prác na faktúre od subdodávateľa?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť má do roka veľa vystavených faktúr, je to náročné na prácu, materiál aj skladovanie. Je možné vo firme evidovať vystavené faktúry iba v elektronickej podobe, bez ohľadu na to, akým spôsobom faktúru posiela zákazníkovi (niektorým e-mailom, iným tlačenú s tovarom)? Zatiaľ si spoločnosť všetky faktúry tlačí, na každú zapisuje ručne predkontáciu a zakladá ich do šanónov.

Dátum publikácie: 14. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Ako sa postupuje ohľadom DPH pri nákupe kapacity úložiska v iCloude? Spoločnosť dostala faktúru od zahraničnej spoločnosti, kde bola uvedená cena spolu so slovenskou DPH, a taktiež aj IČ DPH IE9700xxxx, ktoré bolo možné overiť na „hotline“ linke tohto zahraničného dodávateľa. V kontrolnom výkaze DPH však zápis s týmto IČ DPH v časti B.2. neprešiel.

Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť má 49 zamestnancov, zakúpila antigénové testy na testovanie zamestnancov. Môže tento náklad účtovať ako daňový na účte 527 a uplatniť si odpočítanie DPH? Alebo je to nad rámec zákona a musí použiť nedaňový účet 528? Ak by musela použiť účet 528, vznikol by nárok na odpočítanie DPH z daného dokladu? Ako má spoločnosť postupovať z hľadiska účtovníctva, DPH a dane z príjmov?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.