1469 výsledkov
...
Dátum publikácie: 14. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť nakupuje zvieratá cez výkon záložného práva (cez banku), nadobudnutie týchto zvierat bude oslobodené od DPH alebo bude prenesená daňová povinnosť?

Dátum publikácie: 14. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Spoločnosť predáva výrobky do Čiech. Partner v Čechách by chcel na výrobky spoločnosti urobiť marketingovú akciu v Čechách. Spoločnosti by refakturoval náklady za tento marketing. V akom daňovom režime by sa vystavila faktúra? Musel by vystaviť faktúru s daňou?

Dátum publikácie: 29. 3. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Spoločnosť A (SK) má uzatvorenú Kúpnu zmluvu so spoločnosťou B (CZ) na dodávku zariadení. Spoločnosť C, slovenský subjekt registrovaný pre DPH v HU, má uzatvorenú Kúpnu zmluvu so spoločnosťou A (SK) na dodávku týchto istých zariadení. Ide teda o trojstranný obchod. Spoločnosť A SK uviedla FA k prijatej platbe od spoločnosti B v DP na r. 35 a FA k prijatým platbám od spoločnosti C na r. 36 a spoločnosť C faktúry takisto uviedla v DP HU. Následne sa táto Zmluva medzi A a C ruší. Zmluva mení odberateľa z C na iný HU subjekt. Bola spísaná dohoda o ukončení Zmluvy. Aké úpravy v daňových priznaniach, prípadne storná FA medzi A a C je potrebné urobiť?

Dátum publikácie: 29. 3. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Bola nejaká zmena ohľadne spotreby pohonných látok nad limit v roku 2021?

Dátum publikácie: 29. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2018

V roku 2021 by chcel konateľ dom aj s pozemkom kúpiť od s. r. o. a využívať ho ako súkromná osoba a uhradiť jeho cenu z peňazí, ktoré je s. r. o. dlžná konateľovi. Za akú cenu môže konateľ kúpiť dom, ako aj pozemok od s. r. o. a ako to bude s vyrovnaním DPH voči štátu, ktorú si nárokoval na odpočítanie? Ako vypočíta zostatkovú cenu domu a zostatkovú cenu pozemku?

Dátum publikácie: 29. 3. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Nákup respirátorov je bez DPH. Ak je súčasťou faktúry aj preprava vyfakturovaná v sume s DPH, vzniká nárok na odpočítanie DPH z prepravy respirátorov?

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť A (platiteľ DPH) je vlastník nehnuteľnosti – bytu (využívaný ako kancelárske priestory). Pri obstaraní uvedeného bytu si spoločnosť A uplatnila odpočítanie DPH. Spoločnosť A chce byt odpredať spoločnosti B (platiteľ dane) a tak vystavila pred pár rokmi faktúru k prijatej platbe s DPH na spoločnosť B (ako zálohu k budúcemu predaju). Ako momentálne vyriešiť predaj uvedeného bytu z pohľadu DPH, pretože je predaj nehnuteľnosti oslobodený od DPH? Ako uvedené zaúčtovať a správne zadať do DPH u predávajúceho, teda spoločnosti A a zároveň naopak, ako sa to bude správať u kupujúceho – spoločnosti B?

Dátum publikácie: 24. 3. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Mesačný platiteľ DPH vo vlastnej réžii vybudoval inžinierske siete – rozvody plynu, vody a kanalizácie a k 1. 1. 2020 ich zaradil do dlhodobého majetku a začal ich prenajímať. Pri obstaraní inžinierskych sietí si uplatnil DPH v plnom rozsahu. Prenájom poskytuje oslobodený od dane, ale aj s 20 % DPH. Vzhľadom na to, že inžinierske siete využíva na oslobodené plnenie a aj na zdaniteľné plnenie, musí vrátiť daňovému úradu časť DPH uplatnenej pri obstaraní inžinierskych sietí. Táto vrátená časť DPH bude pre spoločnosť daňovým nákladom alebo pôjde o navýšenie obstarávacej hodnoty inžinierskych sietí? Táto DPH sa bude účtovať zápisom 548/343 alebo 042/343?

Dátum publikácie: 23. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť s r. o. predáva tovar (pohonné látky). Rozhodla sa ponúkať darčekové poukazy v rôznych sumách (20 €, 30 €...). Zákazník kúpi poukaz, dá niekomu ako darček a ten, kto dostane tento poukaz, príde natankovať „zadarmo“. Ako postupovať v prípade účtovania a blokovania v pokladnici, a z pohľadu DPH, keď zamestnanec predáva darčekový poukaz, keď príde zákazník nakúpiť za darčekový poukaz?

Dátum publikácie: 23. 3. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Podnikateľ (SZČO) podniká v službách IT, je zapísaný v Živnostenskom registri SR, a tiež má pridelené Osvedčenie do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov. Všetko pod jedným IČO. Ak sa stane dobrovoľným platiteľom DPH, platiteľstvo k DPH sa vzťahuje na jeho celú podnikateľskú činnosť?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.