1603 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 18. 1. 2022
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločník si vzal zo skladu tovar na osobnú spotrebu. Urobila sa predbežná inventúra a vyčíslila sa výška chýbajúcich zásob. Spoločnosť účtuje sklad spôsobom B. Môže aj počas roka urobiť účtovný zápis 355/504 alebo až na konci roka? Spoločník chce čo najskôr uhradiť výšku chýbajúcich zásob.

Dátum publikácie: 18. 1. 2022
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Zamestnanec si kúpil pracovnú obuv. Daňový doklad mu bol zaslaný formou faktúry vystavenej na jeho meno. Akým spôsobom takýto doklad účtovať v podvojnom účtovníctve?

Dátum publikácie: 18. 1. 2022
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Český zriaďovateľ, platiteľ DPH v Čechách, má v SR stálu prevádzkareň, platiteľa DPH, tento v SR nakupuje tovar a dodáva ho zriaďovateľovi do Čiech, ktorý ho následne predáva buď v ČR alebo do iných štátov EÚ. Ako má stála prevádzkareň fakturovať tovar zriaďovateľovi do ČR? Cez faktúru alebo len dodacím listom, uviesť do výkazu DPH a súhrnného výkazu?

Dátum publikácie: 14. 1. 2022
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Od obchodného partnera z tretích krajín bola spoločnosti doručená vzorka tovaru prostredníctvom kuriérskej služby (DHL). DHL túto vzorku na základe splnomocnenia preclila a následne poslala výmer platby na 20 % DPH, ktorú obratom uhradila. Uvádza sa táto DPH v kontrolnom výkaze? Ak áno, v ktorej časti? V ktorom riadku sa uvedie v tlačive daňového priznania k DPH?

Dátum publikácie: 12. 1. 2022
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 10. 2012

SZČO má v majetku firmy dielňu od r. 2005. Je to hala, ktorá je súčasťou domu, ale celý dom bol vedený na podnikanie. Uplatňovali sa odpisy, majetok ešte nie je odpísaný, má zostatkovú hodnotu. Na liste vlastníctva bol zapísaný účel – podnikanie. Platila sa aj daň z podnikania. Postupne od roku 2005 boli vykonávané technické zhodnotenia alebo menšie opravy, kde bola odpočítaná DPH. SZČO v podnikaní pokračuje ďalej, ale tento dom chce celý prerobiť na bývanie a zrušiť dielňu. Je potrebné pri zmene účelu vyrovnať spätne DPH? 

Dátum publikácie: 11. 1. 2022
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Spoločnosť, platiteľ DPH, poskytuje konzultačné služby počas doby trvania projektu a fakturuje kvartálne sumu na základe zmluvy. Projekt mal byť ukončený k 31. 3. 2021, ale došlo k predĺženiu projektu do 30. 6. 2021. Dodatok k Zmluve, ktorým sa schválila oprávnenosť fakturácie za mesiace 4-6/2021, bol podpísaný 13. 11. 2021 a v dodatku bola dohodnutá aj výška odmeny, ktorú si môže spoločnosť fakturovať. Služby boli reálne dodané v 2Q/2021, ale faktúra nebola vystavená, lebo nebola schválená oprávnenosť a výška. Môže platiteľ vystaviť faktúru s dátumom dodania 13. 11. 2021 alebo vystaví faktúru spätne s dátumom dodania 30. 6. 2021?

Dátum publikácie: 7. 1. 2022
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Družstvo, platiteľ DPH, vyhotovilo pre iné družstvo, platiteľa DPH, pozvánky, ktoré v jeho mene odoslal doporučenou poštou jednotlivým subjektom. Následne družstvo vystavilo faktúru – refakturácia poštových známok. Je potrebné refakturovať s DPH, resp. bez DPH?

Dátum publikácie: 5. 1. 2022
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2022

Firma od 1. 1. 2022 prechádza na digitálny systém uchovávania faktúr. Je potrebné tieto faktúry uchovávať aj v tlačenej forme?

Dátum publikácie: 4. 1. 2022
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 21. 7. 2021

Platiteľ DPH ide kúpiť jazdený automobil od platiteľa DPH v tuzemsku. Môže si odberateľ uplatniť DPH v plnej výške aj v prípade, že bude uplatňovať paušálne PHL 80/20?

Dátum publikácie: 3. 1. 2022
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Na základe zmluvy o dielo firma dodáva zariadenia na výrobu betónu vrátane prác (montáže) a dokumentácie do Maďarska. Miesto dodania je Maďarsko. Dodávateľ je slovenská firma a odberateľ maďarská firma, obe sú platiteľmi DPH. Je správne fakturovať dodávku na základe vyššie uvedenej zmluvy bez DPH? Má dodávateľ, platiteľ DPH, nejakú registračnú povinnosť v Maďarsku?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.