41 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Na čo všetko musí zamestnávateľ pamätať, ak sa rozhodne, že dá zamestnancovi možnosť používať služobné auto na súkromné účely? Služobné auto je prenajaté formou operatívneho prenájmu.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Otázka sa týka účtovania nájmu vozidiel a PHL na súkromné účely (využívanie automobilu na súkromné účely). Spoločnosť zaúčtuje došlú faktúru za nájom zápisom 518/343 a PHL zápisom 501/343. Je správne, keď spoločnosť účtuje 80 % z faktúry ako náklad firmy a 20 % je pripočítateľná položka? Zo sumy faktúry 20 % pre súkromné účely odvedie DPH na výstupe?

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 15. 12. 2005

SZČO si kúpila osobné motorové vozidlo na IČO SZČO v 8/2019 a nezaradila ho do obchodného majetku. Auto je na lízing. Chce ho zaradiť do obchodného majetku v roku 2020. Môže dať celú kúpnu cenu do obchodného majetku, ktorá sa do nákladov zahrnie prostredníctvom odpisov? Je potrebné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019 a, samozrejme, ju následne aj zaplatiť, keď bolo auto kupované na IČO, ale nebolo zaradené do obchodného majetku v roku 2019?

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Fyzická osoba, ktorá je podielovým vlastníkom pozemku, sa po rozparcelovaní pozemku stane vlastníkom niektorej alebo niektorých parciel. Ako sa pri prípadnom predaji posudzuje dátum, od ktorého je fyzická osoba vlastníkom daného pozemku (predtým podielu) - keďže oslobodenie od dané je po 5 rokoch od nadobudnutia nehnuteľnosti?

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 15. 3. 2020

Fyzická osoba, podnikateľský subjekt, platiteľ DPH, predávajúca alkohol, pivo a víno, predala tovar do tretích krajín - na Ukrajinu. Cez daňové priznanie si žiadala o vrátenie spotrebnej dane z piva, pretože išlo o vývoz piva. Colný úrad jej urobil kontrolu a spotrebnú daň jej uhradil na účet. Ako túto spotrebnú daň zaúčtovať v JÚ? Ide o príjem, ktorý sa posudzuje, ak si žiada príspevok podľa opatrenia č. 3B?

Dátum publikácie: 25. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť predčasne ukončila lízing na auto, ktoré mala zaradené do majetku firmy. Lízingová spoločnosť jej poslala faktúru s DPH za odkúpenie auta + faktúru ako poplatok za predčasné ukončenie lízingu. Ako sa tieto faktúry zaúčtujú? Ako sa posúdia odpisy predmetného auta, ak ho spoločnosť v tom istom mesiaci následne ďalej predala?

Dátum publikácie: 25. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak zamestnávateľ, majiteľ reštaurácie, poskytuje zamestnancom stravovanie vo vlastnej reštaurácii, odvádza DPH zo sumy, ktorú hradí zamestnanec alebo z celej čiastky, t. j. aj zo sumy zákonného príspevku a príspevku zo sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 25. 1. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť organizuje vo svojich priestoroch teambuilding pre zamestnancov (porada s vyhodnotením roka a občerstvením). Akciu zabezpečí cateringová firma. Možno uznať ako daňový výdavok firmy platbu cateringovej spoločnosti za zabezpečenie akcie a prenájom inventáru a občerstvenie hradené zo sociálneho fondu oslobodiť u zamestnancov od dane?

Dátum publikácie: 25. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ako sa daňovo posudzujú dotácie z UPSVaR (prvá pomoc - www.pomahameludom.sk) - príspevky podľa opatrenia 3A/3B?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Na budove nadobudnutej v 8/2012 za 300 000 eur bolo v tom istom roku vykonané technické zhodnotenie. Časť budovy bola v roku 2013 predaná, vo vlastníctve naďalej zostala časť v sume 140 000 eur počítanej z obstarávacej ceny 300 000 eur. V rokoch 2013 až 2015 bolo na budove vykonané ďalšie technické zhodnotenie. Na daňové účely bola budova odpisovaná v rokoch 2012 až 2014 zrýchlene, od roku 2015 rovnomerne. V akej cene mala byť budova zaradená po predaji jej časti v roku 2013 a ako mali byť vypočítavané odpisy?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.