353 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 28. 10. 2020

Môže s. r. o. požiadať o POMOC PLUS, keď na jedno IČO má dve činnosti: gastro+hotel prevádzku aj fotovoltaiku? Na daňovom priznaní je SK NACE fotovoltaiky ako hlavná činnosť.

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť odkúpila na začiatku roka 2020 auto za dohodnutú sumu 1 000 € + 200 € DPH a pokračuje v lízingovej zmluve - ostáva splatiť 8 splátok. Lízingová zmluva obsahuje istinu, úrok a DPH. Spoločnosť sa k 15. 9. 2020 stáva platiteľom DPH. Ako má stanoviť výšku DPH, ktorú si môže uplatniť zo zostatkovej ceny majetku? Majetok je zaradený v sume kumulovanej zo základu dane a DPH.

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Fyzická osoba nepodnikateľ vlastní nehnuteľnosť, ktorú prenajíma právnickej osobe s. r. o., kde je zároveň konateľom. V nájomnej zmluve majú dohodnuté, že všetky náklady na opravy a údržbu nehnuteľnosti bude znášať právnická osoba s. r. o. Nájomné majú dohodnuté vo výške 50 € mesačne. Podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov čo vyplýva fyzickej osobe a čo právnickej osobe z toho, ak je nájomné dohodnuté iba vo výške 50 € mesačne?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť chce zakúpiť vitamínové balíčky pre svojich zamestnancov zo sociálneho fondu. Je tento výdavok daňovo uznaný? Je hodnota tohto balíčka chápaná ako nepeňažný príjem zamestnanca alebo je to oslobodený príjem? Taktiež chce spoločnosť zakúpiť istý počet rýchlotestov na COVID-19 zo sociálneho fondu - je tento náklad daňovo uznaný? Môže spoločnosť testy hradiť zo sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 5. 2011

Právnická osoba si kúpila v r. 2008 softvér z Českej republiky, ktorý si bežne kupujú stavebné firmy pre svoju prácu. Každý rok chodí faktúra s predmetom plnenia: údržba softvéru za obdobie 11/bežného roku - 10/nasledujúceho roku. Podlieha táto faktúra zrážkovej dani?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Firma obstaráva nehnuteľnosť ako investíciu s cieľom predaja v budúcnosti. Zároveň počas držby rozmýšľa, či by daná nehnuteľnosť mohla generovať výnosy. Je možné prerušiť uplatňovanie daňových odpisov v zmysle zákona o dani z príjmov, ak je súčasne táto nehnuteľnosť v prenájme a dosahuje zdaniteľné výnosy? Ak nie je súčasne možné prerušiť daňové odpisovanie a zároveň dosahovať výnosy, je lepšie...

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 18. 6. 2016

Zamestnávateľ so sídlom v SR chce uzatvoriť pracovnú zmluvu s občanom ČR, pričom výkon práce bude v prevažnej miere na území ČR, v mieste bydliska zamestnanca (home office) a zároveň niekoľkokrát za mesiac vycestuje do sídla zamestnávateľa v SR. Keďže ide o prácu obchodného zástupcu, v rámci jeho náplne práce bude aj časté cestovanie do iných krajín EÚ za účelom obchodných rokovaní...

Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2020

Na FO podnikateľa, platiteľa DPH, bol dňom 14. 9. 2020 vyhlásený konkurz. Je potrebné ku dňu predchádzajúcemu vyhláseniu konkurzu podať daňové priznanie k dani z príjmov? Ak áno, aké budú nasledujúce zdaňovacie obdobia? Táto fyzická osoba nevedie účtovníctvo, ale vedie daňovú evidenciu. Správca konkurznej podstaty vyžaduje predložiť závierku ku dňu predchádzajúcemu vyhláseniu konkurzu. Čo mu je potrebné predložiť?

Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť má 49 zamestnancov, zakúpila antigénové testy na testovanie zamestnancov. Môže tento náklad účtovať ako daňový na účte 527 a uplatniť si odpočítanie DPH? Alebo je to nad rámec zákona a musí použiť nedaňový účet 528? Ak by musela použiť účet 528, vznikol by nárok na odpočítanie DPH z daného dokladu? Ako má spoločnosť postupovať z hľadiska účtovníctva, DPH a dane z príjmov?

Dátum publikácie: 12. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť zakúpila osobný automobil (elektromobil), ktorý bude v odpisovej skupine 0, ale jeho vstupná cena je nad 48 000 eur. Akú hodnotu odpisov si môže spoločnosť dať maximálne do účtovníctva za rok? Musí porovnávať odpisy so základom dane?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.