115 výsledkov
Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 15. 3. 2020

Fyzická osoba, podnikateľský subjekt, platiteľ DPH, predávajúca alkohol, pivo a víno, predala tovar do tretích krajín - na Ukrajinu. Cez daňové priznanie si žiadala o vrátenie spotrebnej dane z piva, pretože išlo o vývoz piva. Colný úrad jej urobil kontrolu a spotrebnú daň jej uhradil na účet. Ako túto spotrebnú daň zaúčtovať v JÚ? Ide o príjem, ktorý sa posudzuje, ak si žiada príspevok podľa opatrenia č. 3B?

Dátum publikácie: 25. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ako sa daňovo posudzujú dotácie z UPSVaR (prvá pomoc - www.pomahameludom.sk) - príspevky podľa opatrenia 3A/3B?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Po smrti živnostníka pokračuje v podnikaní do dedičského konania manželka. Ako má uviesť zásoby v účtovnej závierke v jednoduchom účtovníctve za manžela a za seba? Nepredané zásoby po manželovi už boli zdanené v daňovom priznaní manžela, pričom časť týchto zásob manželka do konca roka nepredá a súčasne bude nakupovať aj nové. Ako má uviesť v jednoduchom účtovníctve tržby z predaja týchto zásob a ich obstarávaciu cenu?

Dátum publikácie: 21. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2011

SZČO si kúpila stravné lístky DOXX na 10, 11, 12/2020 (63 ks). Dňa 15. 10. 2020 prišla zálohová faktúra, ktorú obratom uhradila z účtu. Dňa 19. 10. 2020 došla faktúra s lístkami. Ako sa postupuje pri účtovaní?

Dátum publikácie: 7. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Fyzická osoba, ktorá je v blízkom vzťahu s podnikateľom účtujúcim v jednoduchom účtovníctve, poskytne pôžičku. Ako sa účtuje takáto prijatá dlhodobá hotovostná pôžička medzi spriaznenými osobami v sume 10 000 eur, ak splátky prijatej pôžičky sú v sume 1 000 eur štvrťročne? Čo v prípade, ak sa pôžička v sume 3 000 eur odpustí? Aký vplyv má uvedené na zákon o obmedzení platieb v hotovosti?

Dátum publikácie: 18. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Ako sa účtuje v jednoduchom účtovníctve nedoplatok a preplatok z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie u SZČO?

Dátum publikácie: 17. 12. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

V 10/2020 zomrela SZČO. V jej živnosti chce pokračovať syn, ktorý už o to požiadal na živnostenskom úrade so súhlasom ostatných dedičov (manžel, dcéra). Za zomrelú živnostníčku bude však potrebné podať daňové priznanie pre daň z príjmov FO do 3 mesiacov od úmrtia. Pretože živnosťou bol predaj textilu, v zásobách tovaru je uložená značná hodnota. Bude táto hodnota zásob tovaru pripočítateľná položka k základu dane aj v prípade, že v živnosti sa bude pokračovať? Alebo sa to pripočítava len v prípade, keď sa v živnosti nepokračuje?

Dátum publikácie: 14. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ako je to v súvislosti s uplatnením PHL do daňových výdavkov v prípade, že firma používala vozidlo na základe preberacieho protokolu o bezplatnom využívaní vozidla (z dôvodu technickej závady na vozidle). Jediný doklad, ktorým firma disponuje, je preberací protokol (žiadna zmluva o výpožičke, resp. zmluva o operatívnom lízingu). V súvislosti s užívaním tohto vozidla vznikli firme náklady na spotrebované PHL, diaľničnú známku. Môže si uvedené výdavky uplatniť ako daňovo uznaný náklad?

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ingrid Šalkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Účtovná jednotka nakupuje cez Lyoness PHL takým spôsobom, že posiela im peniaze bankovým prevodom a spoločnosť vystaví faktúru bez DPH ako pri ceninách. Peniaze prevedie na kartu OMV a zamestnanci potom tankujú cez kartu. Účtovná jednotka predtým účtovala v podvojnom účtovníctve, teraz účtuje v jednoduchom účtovníctve. Ako správne zaúčtovať uvedené transakcie v jednoduchom účtovníctve, keďže je tam aj účtovanie banky a aj doklad z tankovania cez kartu?

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2013

SZČO ukončila živnosť v 6/2020. V tomto roku si založila s. r. o. a predala si zásoby z FO do s. r. o., čím jej vznikol vysoký daňový základ pre zdanenie za rok 2020. Pri uzávierkových úpravách pripočíta aj neuhradené pohľadávky a odpočíta záväzky. Ako odpočíta nedoplatok, ktorý jej vznikne z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2021 za rok 2020, ktorého výšku nepozná?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.