376 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť odkúpila na začiatku roka 2020 auto za dohodnutú sumu 1 000 € + 200 € DPH a pokračuje v lízingovej zmluve - ostáva splatiť 8 splátok. Lízingová zmluva obsahuje istinu, úrok a DPH. Spoločnosť sa k 15. 9. 2020 stáva platiteľom DPH. Ako má stanoviť výšku DPH, ktorú si môže uplatniť zo zostatkovej ceny majetku? Majetok je zaradený v sume kumulovanej zo základu dane a DPH.

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Firma obstaráva nehnuteľnosť ako investíciu s cieľom predaja v budúcnosti. Zároveň počas držby rozmýšľa, či by daná nehnuteľnosť mohla generovať výnosy. Je možné prerušiť uplatňovanie daňových odpisov v zmysle zákona o dani z príjmov, ak je súčasne táto nehnuteľnosť v prenájme a dosahuje zdaniteľné výnosy? Ak nie je súčasne možné prerušiť daňové odpisovanie a zároveň dosahovať výnosy, je lepšie...

Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť má 49 zamestnancov, zakúpila antigénové testy na testovanie zamestnancov. Môže tento náklad účtovať ako daňový na účte 527 a uplatniť si odpočítanie DPH? Alebo je to nad rámec zákona a musí použiť nedaňový účet 528? Ak by musela použiť účet 528, vznikol by nárok na odpočítanie DPH z daného dokladu? Ako má spoločnosť postupovať z hľadiska účtovníctva, DPH a dane z príjmov?

Dátum publikácie: 5. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2005

Za rok 2019 má spoločnosť nerozdelený zisk vo výške napríklad 11 000 eur. Z toho chce konateľ odviesť do sociálneho fondu 2 000 eur a tieto prostriedky následne dať zamestnancom ako mimoriadny príspevok zo sociálneho fondu za zákonných podmienok - teda odvody, dane - do III. piliera DDS. Ako správne zaúčtovať tento prípad?

Dátum publikácie: 4. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Jediný konateľ a spoločník má novozaloženú s. r. o., do ktorej chce vložiť staršie súkromné auto, ktoré nadobudol kúpou v roku 2019 od inej právnickej osoby. Auto je ročník 2012, u prvej právnickej osoby bolo plne odpísané. Akým spôsobom vložiť auto do majetku, aby to bolo daňovo najvýhodnejšie pre novú s. r. o.?

Dátum publikácie: 29. 12. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2004

S. r. o. má jedného člena, vklad je 5 000 €, t. j. rozdelenie zisku 100 %. Ten v súčasnosti predáva 50 % svojho obchodného podielu, t. j. budú dvaja, potom bude 50 % na 50 % pri delení zisku. Predávajúci má už daňovú povinnosť splnenú alebo musí platiť daň z „príjmu“ za predaj?

Dátum publikácie: 14. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ako je to v súvislosti s uplatnením PHL do daňových výdavkov v prípade, že firma používala vozidlo na základe preberacieho protokolu o bezplatnom využívaní vozidla (z dôvodu technickej závady na vozidle). Jediný doklad, ktorým firma disponuje, je preberací protokol (žiadna zmluva o výpožičke, resp. zmluva o operatívnom lízingu). V súvislosti s užívaním tohto vozidla vznikli firme náklady na spotrebované PHL, diaľničnú známku. Môže si uvedené výdavky uplatniť ako daňovo uznaný náklad?

Dátum publikácie: 7. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Firma dostala faktúry od spoločnosti, ktorá účtuje spotrebu paliva v ČR. Konkrétne ide o nákup PHL a diaľničnej nálepky v ČR. Je dohodnuté, že sa uhradí hodnota v tuzemskej mene euro. Na faktúre je však uvedená aj CZK mena, pričom orientačný kurz stanovený na faktúre po prepočte nesúhlasí s vyčíslenými českými korunami. Ako sa má uvedené zaúčtovať? Ak firma nebude mať splnený limit 50 € českej DPH za rok, je možné DPH považovať za daňový náklad?

Dátum publikácie: 4. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2006

Spoločnosť sa rozhodla investovať peňažné prostriedky do prerobenia prepravných paliet. Samotné prepravné palety sú vo vlastníctve jej zákazníka a v zásade ide o palety na konci životnosti. Samotné prerobenie spočíva v prispôsobení technických parametrov prepravných paliet na požiadavky nového nabiehajúceho projektu, pretože materiál nového projektu má inú technickú špecifikáciu. Ak ide v tomto prípade o technické zhodnotenie na majetku v cudzom vlastníctve, môže túto investíciu aktivovať aj bez existencie nájomného vzťahu?

Dátum publikácie: 2. 12. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Firma v roku 2009 čerpala dotáciu z eurofondov na nákup strojov. V roku 2017 poskytovateľ dotácie vyzval firmu na jej vrátenie. Stroje sú odpísané a na účte 384 nie je zostatok, bol priebežne účtovaný do výnosov. Ako a kedy účtovať vrátenie dotácie, ako účtovať úroky z omeškania?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.