442 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Akým spôsobom účtovať obedy? Zatiaľ firma platila zamestnancom obedy v sume 5,10 € na začiatku lístkami Dejeuner, potom kartou. Teraz je možnosť pripísať ku mzde financie. Ako zaúčtovať finančný príspevok na stravovanie? Zamestnancovi by sa mala pripísaná suma zdaňovať, odkedy a ako to potom bude?

Dátum publikácie: 22. 11. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločnosť nakupuje a predáva rôzne živé rastliny. Niektoré rastliny vyschnú (nedostatočné zakorenenie, vysoké teploty,...) - nespôsobuje to ľudský faktor. Môžu sa takéto straty považovať za prirodzené úbytky? Alebo sa to považuje za škodu a účtuje sa ako nedaňový náklad v plnom rozsahu?

Dátum publikácie: 22. 11. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 10. 2018

Malá s. r. o. bez zamestnancov, platiteľ DPH, vedie sa ako mikro účtovná jednotka, sa zaoberá stavbou meteo zariadení na cestách. Majiteľ spoločnosti sa rozhodol investovať do kryptomeny. Nakúpil niekoľko serverov, ktoré sa zaúčtovali ako dlhodobý majetok s odpisovaním v 1. odpisovej skupine na 4. roky so samozdanením. Je tento spôsob správny? Ako zaúčtovať príjem, ktorý prišiel z kryptomeny na bankový účet? Je to príjem z podnikania alebo z kapitálového majetku?

Dátum publikácie: 18. 11. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločnosť realizuje prístavbu k firemnej budove. V priebehu stavebných prác došlo z dôvodu chyby projektu k dodatočným výdavkom, ktorých výška presahuje 40 tis. €. Tieto zvýšené výdavky boli firme kompenzované v rámci poistenia projektanta ako poistná udalosť. Budú do vstupnej ceny prístavby vstupovať aj uvedené zvýšené výdavky? 

Dátum publikácie: 18. 11. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Konateľ spoločnosti chce kúpiť archívne víno v hodnote cca 1 700 €. Berie to ako investíciu do budúcnosti s následným predajom o pár rokov. Môže si firma odpočítať DPH? Ako to je to pri dani z príjmov? Spoločnosť v takomto prípade má archívne víno zaúčtovať ako neodpisovaný dlhodobý hmotný majetok na účet 032?

Dátum publikácie: 12. 11. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť s r. o., neplatiteľ DPH, organizuje akciu pre svojich odberateľov - s tým, že im zaplatí ubytovanie v hoteli a stravu. Takáto faktúra bude pre spoločnosť účtovaná na účte 513 ako reprezentačné? Bude to položka zvyšujúca výsledok hospodárenia na konci roka? Následne túto sumu vyfakturuje svojim odberateľom, vystaví faktúru. Ako bude spoločnosť účtovať o tejto faktúre?

Dátum publikácie: 8. 11. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Daňovník v marci 2021 zaradil do užívania ním vykonané technické zhodnotenie prenajatej budovy s právom odpisovania na základe zmluvy s prenajímateľom. V júli 2021 odkúpil od prenajímateľa budovu, na ktorej bolo technické zhodnotenie vykonané. Ako sa vyrovnať s technickým zhodnotením – má byť vyradené v účtovnej zostatkovej cene alebo ho v tejto cene zaradiť do obstarávacej ceny budovy a odpisovať spolu s budovou?

Dátum publikácie: 14. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2009

Ako sa má účtovať hydrogeologický prieskum vody v studniach, ktorý sa dával robiť kvôli obnove povolení na čerpanie vody zo studní? Celková hodnota faktúry na 4 studne je 16 800 €. Je potrebné časové rozlíšiť náklady, či je nutné zvýšiť hodnotu majetku alebo to môže dať firma jednorazovo do nákladov?

Dátum publikácie: 11. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Spoločník chce vložiť ako nepeňažný vklad do svojej s. r. o. práva z patentu a úžitkového vzoru. Znaleckým posudkom boli tieto práva ocenené na 1 200 000 € a v tejto hodnote sa aj prevedú do majetku spoločnosti na účet 013. Na strane pasív pôjde časť nepeňažného vkladu na zvýšenie základného imania – účet 411 a časť do kapitálových fondov – účet 413. Podlieha takýto nepeňažný vklad spoločníka dani z príjmov fyzických osôb? 

Dátum publikácie: 4. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 10. 2019

Daňovník chce vydávať vlastné poukážky. Ako má postupovať pri predaji napr. v hodnote 100 €? DPH odvádza pri predaji poukážky alebo až keď si príde zákazník za uvedený poukaz kúpiť tovar/službu? Zákazník chce z VRP doklad aj pri nákupe poukazu, aj pri tom, keď si príde kúpiť za poukážku tovar. Aký je postup, čo sa týka e-kasy a zaúčtovania poukážky v podvojnom účtovníctve?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.