2144 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 22. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Finančné príspevky na stravovanie nie sú daňovými nákladmi, resp. sú zdaniteľným príjmom, ak sa poskytujú následne po uplynutí mesiaca. Kde v Zákonníku práce a v zákone o dani z príjmov sa o tom pojednáva?

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Ing. Jana Barčíková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Fyzické osoby (daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR) pracujú ako nezávislí umelci (freelancers) pre produkčnú spoločnosť so sídlom v USA. Súčasne sa zaoberajú tvorbou digitálnych produktov, ako sú grafické templaty, 3d modely, printová grafika atď., ktoré predávajú na internetových platformách. Fyzické osoby ako „umelci“ vytvoria „dielo“, ktoré sa predáva na týchto stránkach ako produkt, stránky sú iba poskytovatelia marketingových služieb a internetového obchodu. Z ceny predaného diela si účtujú podiel, ktorý si odpočítajú z celkovej sumy. Akým spôsobom sa má takýto príjem zdaniť na území SR?

Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podnikateľ prevádzkujúci cestnú nákladnú dopravu zomrel. Dedičom ťahača a návesu bude starší syn, ktorý má s. r. o., ktorá je platiteľom DPH. Syn chce prevádzkovať nákladné auto s ťahačom vo svojej s. r. o. Mladší syn zdedí osobné auto, tiež podniká ako fyzická osoba, je platiteľom DPH. Aj on chce osobné auto používať na svoje podnikanie. Ak chcú synovia vložiť zdedený majetok do podnikania, musia vystaviť faktúru s DPH?

Dátum publikácie: 15. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Dohodár má uzatvorenú dohodu o prácach mimo pracovného pomeru od januára do apríla, kde podpísal aj vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a následne uzatvorí dohodu od mája do augusta. Musí opäť podpísať nové vyhlásenie na uplatnenie NČZD na daňovníka?

Dátum publikácie: 14. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2009

Ako sa má účtovať hydrogeologický prieskum vody v studniach, ktorý sa dával robiť kvôli obnove povolení na čerpanie vody zo studní? Celková hodnota faktúry na 4 studne je 16 800 €. Je potrebné časové rozlíšiť náklady, či je nutné zvýšiť hodnotu majetku alebo to môže dať firma jednorazovo do nákladov?

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Spoločnosť z Nórska oslovila slovenskú spoločnosť na spoluprácu v oblasti projektových prác. Ide o prípravu projektovej dokumentácie k výstavbe nehnuteľnosti v Nórsku, projektové práce sa budú vykonávať na Slovensku na základe podkladov a fotodokumentácie zaslanej z Nórska. Ide o telekomunikačné stavby (anténne systémy + technologické kabinety na strechách budov alebo na stožiaroch)...

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 3. 2021

Ak zamestnávateľ začne na základe výberu zamestnanca poskytovať zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie namiesto stravovacej poukážky, je v danom prípade povinný zamestnancovi najprv zraziť príspevok zamestnanca do hodnoty stravného lístka a až následne mu vyplatiť finančný príspevok na stravovanie spolu s príspevkom na zabezpečenie stravovania poskytnutým z prostriedkov sociálneho fondu a aj s príspevkom zamestnanca na stravu?

Dátum publikácie: 12. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2009

Spoločnosť si zriadila v prenajatých priestoroch gastro prevádzku. Nakúpila nové spotrebiče, napr. sporák, digestor, chladničku, mikrovlnku, pec, miesič, ale aj pracovné stoly a umývadlá s batériami. Spotrebiče nie sú zabudovateľné. Majú sa uvedené spotrebiče a ostatné vybavenie kuchyne odpisovať ako zostava v odpisovej skupine 5 (ako budova, v ktorej je prevádzka), alebo samostatne v odpisovej skupine 2 (okrem jedného spotrebiča je cena do 1 700 €)?

Dátum publikácie: 12. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Výrobná firma v prenajatých priestoroch mala v prevádzke kuchynskú linku obstaranú v roku 2000 a odpisovala sa ako inventár. Teraz sa nahradila novou. Ide o technické zhodnotenie nehnuteľnosti? Linka obsahuje dva zabudované spotrebiče – umývačku riadu a digestor. Ako ich posúdiť a odpisovať?

Dátum publikácie: 11. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Spoločník chce vložiť ako nepeňažný vklad do svojej s. r. o. práva z patentu a úžitkového vzoru. Znaleckým posudkom boli tieto práva ocenené na 1 200 000 € a v tejto hodnote sa aj prevedú do majetku spoločnosti na účet 013. Na strane pasív pôjde časť nepeňažného vkladu na zvýšenie základného imania – účet 411 a časť do kapitálových fondov – účet 413. Podlieha takýto nepeňažný vklad spoločníka dani z príjmov fyzických osôb? 

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.