2079 výsledkov
...
Dátum publikácie: 29. 7. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť má v predmete podnikania medzinárodnú nákladnú dopravu. Zamestnanci, vodiči nákladných áut, absolvujú pravidelne každých 5 rokov (podľa zákona) kvalifikačný kurz vodiča (KKV). Bez tohto oprávnenia nemôžu vykonávať svoju prácu u zamestnávateľa. Po absolvovaní kurzu je vystavená karta na ich meno. Ak by ukončil pracovný pomer s aktuálnym zamestnávateľom, je zamestnanec naďalej oprávnený túto kartu vodiča používať, až kým mu neskončí platnosť (alebo sa znovu obnoví). Spoločnosť hromadne zabezpečila školenie KKV pre 10 zamestnancov. Faktúra je vystavená na firmu a je s DPH. Má spoločnosť nárok na odpočítanie DPH? Je tento kurz uznaný ako daňový výdavok účtovaný na účet 527?

Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Dve fyzické osoby nadobudli zápisom do katastra nehnuteľností 10. 2. 2016 do podielového spoluvlastníctva v pomere: muž 2/3, žena 1/3 byt, ktorý bol obstaraný kúpou za 130 000 €. Celá suma bola uhradená sčasti v hotovosti, sčasti z hypotekárneho úveru. V roku 2017 žena darovacou zmluvou odstúpila svoj podiel mužovi, zápis v katastri bol vykonaný 13. 12. 2017. V roku 2021 sa byt predáva za 210 000 €. Podlieha príjem z predaja bytu dani? Ak áno, z akej sumy sa vypočíta daň a odvody a aké výdavky možno uplatniť?

Dátum publikácie: 26. 7. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Podnikateľ zapísaný v obchodnom registri podnikajúci aj v cestnej nákladnej doprave a účtujúci v podvojnom účtovníctve vo februári 2021 zomrel. V živnosti do ukončenia dedičského konania pokračuje manželka, ktorá má vlastnú živnosť a účtuje v jednoduchom účtovníctve. Nákladnú dopravu už neprevádzkuje. Je potrebné účtovať v podvojnom účtovníctve za manžela alebo v jednoduchom účtovníctve spolu s príjmami a výdavkami manželky? Ako naložiť s platbami na jeho bankový účet a mzdou zamestnanca? Ako podať daňové priznanie?

Dátum publikácie: 26. 7. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť podpísala v roku 2020 zmluvu o dielo „Projekt stavby pre účely stavebného povolenia, inžinierska činnosť a autorský dozor“. V zmluve je uvedené, že prvá časť ceny diela má byť uhradená do 10 dní odo dňa podpisu zmluvy. Spoločnosť na túto sumu vystavila aj faktúru, v ktorej je uvedený text: „Na základe zmluvy o dielo vám fakturujeme za projekčnú a inžiniersku činnosť 9 000 eur“ a odviedla aj príslušnú DPH. Odberateľ faktúru doteraz neuhradil. Spoločnosť momentálne spracováva daňové priznanie za rok 2020 a nevie, či má faktúru zahrnúť do základu dane. Alebo má spoločnosť vystaviť dobropis?

Dátum publikácie: 23. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Podnikateľ – FO má v majetku nebytový priestor 10 rokov, časť už má odpísanú a zostatková cena je 10 000 €. Rozhodne sa darovať uvedený priestor synovi, ktorý ho chce vložiť do obchodného majetku ako FO. Aká bude obstarávacia cena u syna – obdarovaného? Vyplýva nejaká daňová povinnosť darcovi? Uvedený priestor kúpil darca bez DPH. Ak sa obdarovaný po určitom čase 6 rokov – majetok odpisuje, rozhodne uvedenú nehnuteľnosť predať, neinvestuje do nej, len uplatňuje bežné náklady spojené s údržbou, môže dať do nákladov zostatkovú cenu nehnuteľnosti, resp. aké náklady uplatní pri predaji?

Dátum publikácie: 23. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť plánuje obstarať nový debniaci voz. Vedenie sa rozhodlo, že voz musí byť odpísaný počas doby trvania stavby. Ide o obstaranie majetku, ak jeho doba trvania je menšia ako 1 rok a cena obstarania je cca 400 tis €? Dobou trvania sa rozumie, že voz je vždy vyrobený pre konkrétny druh tunela. Nedá sa použiť pre iný tunel, pretože každý tunel má iné parametre, a preto sa voz musí vždy dať upraviť pre nový tunel. To znamená, že ak sa voz zakúpi na konkrétny tunel a bude sa používať 10 mesiacov, môže sa dať priamo do nákladov, resp. rozložia sa náklady počas 10 mesiacov? Ak sa voz bude musieť zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ako sa môže nastaviť odpisovanie, keď sa musí odpisovať viac ako 1 rok, čiže prakticky minimálne sa musí odpisovať 2 roky?Je možné odpisovať napr. 14 mesiacov?

Dátum publikácie: 23. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 2. 2019

V roku 2019 spoločnosť zaradila debniaci voz vo výške 479 886,20 € s parametrami pre účtovné odpisovanie 2 roky a daňové odpisy 6 rokov. Dôvod pre ÚO 2 roky bol ten, že takto zhotovený voz bude slúžiť len na danom tuneli a bude potrebný len počas 2 rokov. V roku 2021 dala spoločnosť tento voz prerobiť pre iný typ tunela, pretože v pôvodnom zhotovení by novému tunelu nevyhovoval. Táto prerábka bude v sume cca 133 tis. €. Ide o technické zhodnotenie alebo o priamy náklad? Ak ide o technické zhodnotenie, musí sa zaradiť. Doba odpisovania môže byť zhodná s dĺžkou potreby vozu na tomto tuneli? Čo v prípade, ak bude doba použitia kratšia ako 12 mesiacov?

Dátum publikácie: 22. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Do ktorej odpisovej skupiny sa má zaradiť nerezové potrubie, ktoré slúži na prívod vody do výdajného automatu a aký kód produkcie použiť?

Dátum publikácie: 21. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť kúpila štvorkolku. V technickom preukaze je uvedené, že ide o traktor špeciálny, kategória T3b. Zaradí sa ako klasická štvorkolka do odpisovej skupiny 2?

Dátum publikácie: 20. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Ako má postupovať fyzická osoba pri predaji nehnuteľnosti, ktorú nadobudla do vlastníctva darom (v roku 2016)? Podmienka vlastníctva 5 rokov u darcu bola splnená, obdarovaná fyzická osoba v čase získania daru v roku 2016 dávala vklad do katastra ako rozostavanú budovu, pretože na predmetnú nehnuteľnosť si vybavovala hypotekárny úver. V roku 2018 nehnuteľnosť bola skolaudovaná a v roku 2021 chce predmetnú nehnuteľnosť predať. Bude platiť fyzická osoba daň z príjmu pri predaji danej nehnuteľnosti, keďže ju nadobudla v roku 2016? Berie sa do úvahy 5 rokov od nadobudnutia (2016) alebo 5 rokov od kolaudácie (2018), tzn. až v roku 2023?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.