65 výsledkov
Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Startupy sa od bežných spoločností odlišujú určitými špecifikami, ktorými sú predovšetkým zdroj kapitálu, inovatívnosť produktu alebo služby, personálne vzťahy a vzájomné vzťahy vo vnútri podniku a v neposlednom rade aj schopnosť rýchlo sa prispôsobiť zmenám trhu. Z týchto dôvodov si vyžiadali aj špeciálnu právnu formu podnikania. Ideálnou právnou formou podnikania pre startupy je jednoduchá spoločnosť na akcie. Preto si j. s. a. predstavíme z pohľadu účtovníctva a daní.  Pri financovaní startupu poukážeme na možnosť trendového crowdfundingu, resp. zhodnotíme výhody a nevýhody rizikového kapitálu.

 

Dátum publikácie: 21. 12. 2020
Autor: Mgr. Barbora Magočová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dňa 1. januára 2021 nadobudne účinnosť nový zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach. Principiálne vychádza z právnej úpravy zákona č. 62/2020 Z. z., rozširuje však okruh osôb, ktoré môžu o ochranu žiadať, a zároveň významne posilňuje práva ich veriteľov. Koncepcia v podstate definitívne opúšťa podmienku príčinnej súvislosti vzniku finančných ťažkostí s pandémiou COVID-19 (ktorá sa zrejme s ohľadom na aktuálnu situáciu predpokladá automaticky). Z formálneho hľadiska prináša úprava racionalizáciu podávania žiadostí o poskytnutie dočasnej ochrany, ktoré bude po novom možné len elektronickou cestou.

Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Inštitút tichého spoločenstva je vlastne tichá finančná výpomoc podnikateľovi, a to plne v súlade so zákonom. Tichý spoločník môže veľa získať, no môže prísť aj o poskytnutý vklad. V zmysle Obchodného zákonníka ale tichý spoločník nemôže stratiť viac, než je jeho výška vkladu do podnikania. Tichý spoločník nemá žiadne práva podieľať sa na rozhodnutiach podnikateľa v rámci jeho podnikateľskej činnosti. Tichý spoločník iba poskytne vklad.

Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak nebude v zmluve o tichom spoločenstve určená výška zisku vyplývajúca z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania, ktorú sa podnikateľ zaväzuje platiť tichému spoločníkovi, nedôjde k jej vzniku, pretože v zmluve chýba podstatná časť. Podiel tichého spoločníka na zisku teda určuje zmluva, ktorá ho môže stanoviť rôznym spôsobom.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Odpovede na najčastejšie otázky spojené s e-kasou v praxi. Aj keď sa zmenil spôsob evidencie tržieb v hotovosti oproti „klasickej“ elektronickej registračnej pokladnici, nezmenil sa spôsob účtovania tržieb v nadväznosti na zákon o účtovníctve a postupov účtovania v jednoduchom i podvojnom účtovníctve. Niektoré situácie sú však špecifické a pri nich sa pristavíme.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 28. 10. 2020

Pretože pretrváva nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie, bol opätovne od 1. októbra 2020 vyhlásený núdzový stav (včítane časovo obmedzeného zákazu vychádzania) a boli uzatvorené niektoré prevádzky (napr. verejné stravovanie) – bude štát pokračovať v poskytovaní finančnej kompenzácie. 

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Od dane je oslobodené nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca v úhrnnej sume najviac 100 eur mesačne a u zamestnanca, ktorého pracovný pomer u tohto zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov, v úhrnnej sume najviac 350 eur mesačne.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Už k 1. 1. 2018 došlo k rozšíreniu okruhu príjmov oslobodených od dane aj o benefit týkajúci sa dopravy zamestnanca.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Do 31. 12. 2020 výška oslobodenia nepeňažného plnenia zamestnávateľa na dopravu zamestnancov od dane závisí od výšky príspevku zamestnanca na dopravu a druhu činnosti zamestnávateľa. Od 1. 1. 2021 sa mení výpočet výšky nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi od zamestnávateľa vo forme zabezpečenia dopravy na miesto výkonu práce a späť tak, že prostriedky preukázateľne vynaložené zamestnávateľom za mesiac sa prepočítajú na jedno miesto v motorovom vozidle.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 21. 7. 2020

V článku sa zameriame na opatrenia prijaté na podporu turistického priemyslu počas krízy a pripomenieme si aj dôležité ustanovenia týkajúce sa osobitného režimu zdanenia cestovných kancelárií. Celkovo ponúkneme prierez daňových a účtovných špecifík podnikania v cestovnom ruchu v súčasnom období.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.