261 výsledkov
...
Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Je pravda, že správca bytového domu (platiteľ DPH) nemá nárok na odpočítanie DPH z tovarov a služieb použitých na opravu spravovaného domu a hradených z fondu opráv? Ak áno, akú sadzbu DPH má uvádzať v mesačnom predpise platieb pri položke „fond prevádzky, údržby a opráv“? Je fond prevádzky, údržby a opráv zákonne upravený?

Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Správcovská spoločnosť (platiteľ DPH) zastupuje viacero vlastníkov bytových jednotiek. V predpise mesačných platieb vlastníkom bytov uvádza aj „dodávku vody“, ktorá ale nie je nákladom spoločnosti, preto uvedené faktúry od dodávateľa vody nezahŕňa do svojich nákladov (danú situáciu účtuje súvahovo). Z prijatej faktúry za vodu si neuplatňuje odpočet DPH na vstupe. V mesačnom predpise je položka „dodanie vody“ bez DPH na výstupe. Je takýto postup správny?

Dátum publikácie: 27. 7. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa požiadala o príspevok na rekreáciu, kde predložila zamestnávateľovi faktúru na jej meno, pričom žiada o zaplatenie doplatku k hospitalizácii na oddelení FBLR za nadštandardné služby nehradené zdravotnou poisťovňou, doplatok za ubytovanie. Ostatné náležitosti sú splnené. Je možné uznať takúto faktúru?

Dátum publikácie: 27. 7. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2019

Môže zamestnávateľ naakumulované finančné prostriedky z finančného fondu prerozdeliť medzi zamestnancov na základe čestného prehlásenia zamestnanca, že uvedené finančné prostriedky využije na regeneráciu pracovnej sily?

Dátum publikácie: 21. 7. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Je predĺžená platnosť rekreačných poukazov 2020 do konca septembra 2022?

Dátum publikácie: 1. 7. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2019

Spoločnosť poskytuje stravovanie zamestnancom prostredníctvom právnickej osoby (donáška obedov na základe zmluvného vzťahu). Je možné, aby sa upravila kalkulácia obedov tak, že by sa príspevok zamestnávateľa vo výške 55 % z ceny obeda (stravného) nahradil maximálnou možnou sumou, t. j. 2,81 € (55 % zo sumy 5,10 €, t. j. vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín)?

Dátum publikácie: 22. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Na základe zmluvy o postúpení pohľadávky postupca postupuje na postupníka sumu 23 000 eur. Je možné týchto 23 000 eur vyplácať postupcovi v hotovosti napr. po 5 000 eur/mesiac?

Dátum publikácie: 22. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 12. 3. 2020

S. r. o. poskytuje služby – jazykové kurzy viac na Ukrajine ako na Slovensku pre fyzické osoby. Môže byť služba uhradená v hotovosti?

Dátum publikácie: 18. 6. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 9. 1994

Ako navýšiť sociálny fond v komanditnej spoločnosti? Zisk bol okamžite rozdelený medzi komplementárov a komanditistov. Je možné doplniť sociálny fond peňažným darom z firmy?

Dátum publikácie: 14. 6. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Spoločnosť tvorí 1,5 % z hrubých miezd sociálny fond. Zarátava sa do hrubých miezd aj náhrada za dovolenku či odmena konateľa?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.