11 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 30. 10. 2020
Autor: Ing. Martin Mikláš
Právny stav od: 1. 1. 2011

Spoločnosť si dáva variť pivo s obsahom alkoholu 4,3 %. Firma na faktúre uvádza položku „varenie piva“ a položku „spotrebná daň“. Ako má spoločnosť účtovať túto spotrebnú daň? Má spoločnosť nejaké povinnosti voči colnému úradu - spotrebnú daň napr. z predaja?

Dátum publikácie: 1. 6. 2020
Autor: Ing. Martin Mikláš
Právny stav od: 1. 1. 2011

Spoločnosť s r. o. v SR uzatvorila zmluvu s maďarským výrobcom a dodávateľom fľaškovaného tichého vína. Aké má povinnosti voči colnému úradu? Môže dodávateľ vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument pozostávajúci z troch strán: 1. strana patrí dodávateľovi, 2. a 3. strana patrí odberateľovi, pričom odberateľ (teda spoločnosť) potvrdí 3. diel, že víno prevzala a na požiadanie vráti dodávateľovi. Ide výlučne o tiché víno, čo slovenská spoločnosť plánuje uviesť na slovenský trh a v prípade záujmu predávať iba na území Slovenska. Iné vína ani alkohol neplánuje doviezť z HU.

Dátum publikácie: 10. 2. 2020
Autor: Ing. Martin Mikláš
Právny stav od: 1. 1. 2011

Aké legislatívne povinnosti bude mať spoločnosť voči colnému úradu, ak bude nakupovať, skladovať, používať vo výrobnom procese čistý lieh a následne predávať/alebo darovať použitý lieh – čo sa týka spotrebných daní?

Dátum publikácie: 22. 5. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2018

Tuzemská prepravná spoločnosť má nárok na vrátenie (refundáciu) DPH a spotrebnej dane za pohonné látky z Belgicka. Na aké účty v podvojnom účtovníctve má spoločnosť zaúčtovať nárok (predpis) na vrátenie spotrebnej dane za pohonné látky z Belgicka?

Dátum publikácie: 10. 12. 2018
Autor: JUDr. Kvetoslava Kolínová
Právny stav od: 1. 4. 2018

Spoločnosť je na colnom úrade registrovaná ako spotrebiteľ pohonných látok (odoberá naftu od Slovnaftu do nádrže). Bola jej doručená faktúra za dodávku nafty, v ktorej je vyčíslená a zahrnutá aj spotrebná daň. Vyplýva jej ako spotrebiteľovi povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani, príp. iná povinnosť?

Dátum publikácie: 5. 12. 2018
Autor: JUDr. Kvetoslava Kolínová
Právny stav od: 1. 5. 2016

Spoločnosť registrovaná ako platiteľ dane z uhlia dovezie uhlie z krajiny mimo EÚ, ako aj z EÚ. Uhlie spoločnosť predá teplárenskej spoločnosti, ktorá je registrovaná ako oprávnený spotrebiteľ a aj platiteľ dane. Kedy spoločnosti vzniká ako dodávateľovi daňová povinnosť a ako podáva daňové priznanie k spotrebnej dani?

Dátum publikácie: 19. 1. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Obchodná spoločnosť (s. r. o.) – malý samostatný pivovar (§ 66 spotrebné dane) – podala daňové priznanie k spotrebnej dani z piva (spotrebná daň sa platí z vyrobeného množstva piva, nie z predaného), avšak za 9/2017 nebolo predané zatiaľ žiadne pivo – spoločnosť je v rozbehu, bolo zatiaľ len vyrobené. Ako správne zaúčtovať spotrebnú daň z piva MD ??? DAL 345, následne úhrada spotrebnej dane zápisom 345/221?

Dátum publikácie: 9. 3. 2017
Autor: JUDr. Kvetoslava Kolínová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom alkoholtesterov poskytuje aj kalibráciu týchto prístrojov. Na skúšky alkoholtesterov používa zmes – etanolový kalibračný roztok (je to zmes alkoholu v pomere 1:2100). Tento roztok chce nakupovať z Nemecka. Bude musieť spoločnosť platiť spotrebnú daň z alkoholu (množstvo za cca 300 litrov roztoku za rok)? Nakúpený roztok bude spoločnosť používať pri skúškach alkoholtesterov, použitý roztok sa vyleje, nepredáva sa ďalej. Bol by nejaký rozdiel v prípade, že by nespotrebovaný roztok spoločnosť predala ďalej inej slovenskej firme?

Dátum publikácie: 20. 2. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

V rámci medzinárodnej prepravy je v prípade splnenia určitých podmienok nárok na vrátenie spotrebnej dane k pohonným látkam daňovými úradmi napr. Belgicka, Francúzska atď. Spoločnosť sa oneskorene zaregistrovala a z tohto dôvodu jej bola žiadosť o vrátenie spotrebnej dane zamietnutá na obdobie pred registráciou. Je odpis takejto pohľadávky daňovým nákladom v zmysle zákona o dani z príjmov? Pokiaľ má spoločnosť nárok na vrátenie takejto spotrebnej dane, ale neuplatní si ho, je výdavok na spotrebu pohonných látok daňovo uznaným výdavkom vrátane spotrebnej dane?

Dátum publikácie: 5. 12. 2016
Autor: JUDr. Kvetoslava Kolínová
Právny stav od: 1. 11. 2013

Spoločnosť nakupuje hydraulický olej do výrobného procesu (stroje a lisy), pričom jej bolo vydané povolenie na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom. Vo februári 2016 použitý hydraulický olej (odpadový olej) odpredali spoločnosti, ktorá sa zaoberá zberom odpadového oleja. Je spoločnosť povinná zaplatiť spotrebnú daň z predaja odpadového oleja?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.