36 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 3. 2021

Smernica upravuje, ktoré výdavky sú daňovými výdavkami pri osobných motorových vozidlách a pri nákladných motorových vozidlách alebo pracovných mechanizmoch, ako sa určí daňový výdavok, čo má obsahovať kniha jázd...

Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ v rámci starostlivosti poskytuje svojim zamestnancom isté peňažné či nepeňažné benefity, ktoré môže uviesť do interného firemného predpisu. 

Právny stav od: 1. 1. 2021

Cieľom smernice je vymedzenie interných pravidiel hospodárenia s obalmi v podmienkach spoločnosti, najmä druhy obalov, účtovné zobrazenie obalov, spôsob ich evidencie (obalové konto) a spôsob inventarizácie obalov.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Cieľom smernice je vymedziť druh zásob, ktorý predstavuje v spoločnosti materiál, spôsob jeho oceňovania a metódy, ktoré účtovná jednotka používa v účtovníctve, a spôsob jeho účtovania. Smernica stanovuje postup oceňovania materiálu pri prvom vykázaní zásob, obehu a spotreby materiálu a jeho inventarizácie, rovnako aj kontroly dodržiavania právnych predpisov z pohľadu daní a účtovníctva pre zobrazenie skutočnosti pri zabezpečení všetkých účtovných zásad pri metóde účtovania spôsobom A.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Účtovanie spôsobom A môžu použiť všetky účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva. Prinášame vzor smernice k účtovaniu tovaru s komentárom a odporúčaniami autora. Hlavným cieľom smernice je stanoviť povinnosť a postup o zásadách obstarávania, oceňovania a účtovania obstarania, spotreby a pohybu tovaru v účtovnej jednotke.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Cieľom smernice je vymedziť druh zásob, ktorý predstavuje v spoločnosti zásoby vlastnej výroby, spôsob ich oceňovania a metódy, ktoré účtovná jednotka používa v účtovníctve, a spôsob ich účtovania. Stanovuje povinnosť a postup zásad obstarávania, oceňovania a účtovania obstarania, spotreby a pohybu zásob vlastnej výroby v účtovnej jednotke.

Právny stav od: 1. 3. 2021

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy. Smernica upravuje výšku stravného, podmienky a spôsob poskytovania stravného zamestnancom. 

Právny stav od: 1. 1. 2020

Hlavným cieľom smernice je stanoviť povinnosť a postup vykonania skutočnej hodnoty finančného majetku a dokladovej inventarizácie finančného majetku, vymenovanie inventarizačnej komisie, vykonanie inventarizácie finančného majetku a overovanie realizačnej hodnoty finančného majetku s ocenením v účtovníctve ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Právny stav od: 1. 1. 2020

Hlavným cieľom smernice je stanoviť povinnosť a postup vykonania analýzy čistej realizovateľnej hodnoty zásob a dokladovej inventarizácie skladových zásob, vymenovanie inventarizačnej komisie, vykonanie inventarizácie zásob a overovanie čistej realizačnej hodnoty zásob s ocenením zásob v účtovníctve. Určiť účtovanie korekcie hodnoty zásob, a teda tvorba opravných položiek k zásobám a tvorby dokumentácie k tejto činnosti.

Právny stav od: 1. 1. 2020

Cieľom smernice je určiť povinnosť vykonávania inventarizácie peňažných prostriedkov a cenín v tuzemskej a cudzej mene, ako aj kontrola dodržiavania právnych predpisov obmedzujúcich platby a uskutočňovať plnenia v hotovosti. Zisťuje sa účtovný a skutočný stav hotovostných prostriedkov a cenín, vecnosť a správnosť účtovných dokladov vzťahujúcich sa na agendu pokladnice vzhľadom na platnú a aktuálnu legislatívu na príslušných účtovných dokladoch, ich schvaľovanie, úplnosť dokladov.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.