4465 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 19. 1. 2022
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

V spoločnosti jediným vlastníkom je fyzická osoba a plánuje predať 75 % obchodného podielu za cenu napríklad 3 000 000 €. Pritom základne imanie spoločnosti je 5 000 € a ostatné kapitálové fondy – účet 413 sa rovnajú napríklad 10 000 000 €. Kapitálové fondy sa vytvorili ako vklad jediného spoločníka – know-how ako nepeňažný vklad do kapitálového fondu spoločnosti. Vzniknú v tomto prípade povinnosti u spoločníka voči daňovému úradu, a to daň z príjmov FO a zároveň aj odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne?

Dátum publikácie: 19. 1. 2022
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť vlastnila dve výrobné linky, ktoré boli zaradené každá ako súbor komponentov a každý komponent sa odpisoval zvlášť. Z dôvodu sťahovania výroby tieto linky demontovala a po premiestnení sa z oboch skombinovala jedna funkčná výrobná linka. Niektoré komponenty sa použili, niektoré nie. V r. 2020 s touto skutočnosťou počítala a vytvorila rezervu vo výške 200 000 € na presun liniek. Akým spôsobom linku vyradiť a následne zaradiť?

Dátum publikácie: 19. 1. 2022
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Väčšinový vlastník obchodných podielov vo firme odpredáva svoj obchodný podiel. Podlieha príjem z predaja obchodného podielu zdaneniu? Podiely sú vo vlastníctve odpredávajúceho viac ako 5 rokov.

Dátum publikácie: 18. 1. 2022
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločník si vzal zo skladu tovar na osobnú spotrebu. Urobila sa predbežná inventúra a vyčíslila sa výška chýbajúcich zásob. Spoločnosť účtuje sklad spôsobom B. Môže aj počas roka urobiť účtovný zápis 355/504 alebo až na konci roka? Spoločník chce čo najskôr uhradiť výšku chýbajúcich zásob.

Dátum publikácie: 18. 1. 2022
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Zamestnanec si kúpil pracovnú obuv. Daňový doklad mu bol zaslaný formou faktúry vystavenej na jeho meno. Akým spôsobom takýto doklad účtovať v podvojnom účtovníctve?

Dátum publikácie: 18. 1. 2022
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť uzatvorila s fyzickou osobou zmluvu o vytvorení diela a udelení licencie na jeho používanie v zmysle§ 91 a § 65 Autorského zákona. Aké povinnosti po vyplatení dohodnutej odmeny pre spoločnosť vyplývajú?

Dátum publikácie: 18. 1. 2022
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Podnikateľ vystavil za september 2021 vydané faktúry č. 38 - 45 a za október si nevšimol a začal číslom 69 – 72, ktoré mu program ponúkol, a pokračuje v tomto číslovaní doteraz. Zistil to až v novembri. Nesprávne očíslované faktúry za október už odovzdal odberateľom, ktorí sú platitelia DPH a dali si ich do daňového priznania. Stačí, ak priloží list s vysvetlením nesprávneho číslovania z účtovného programu? V prípade kontroly z daňového úradu bude takéto odôvodnenie v poriadku?

Dátum publikácie: 18. 1. 2022
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Český zriaďovateľ, platiteľ DPH v Čechách, má v SR stálu prevádzkareň, platiteľa DPH, tento v SR nakupuje tovar a dodáva ho zriaďovateľovi do Čiech, ktorý ho následne predáva buď v ČR alebo do iných štátov EÚ. Ako má stála prevádzkareň fakturovať tovar zriaďovateľovi do ČR? Cez faktúru alebo len dodacím listom, uviesť do výkazu DPH a súhrnného výkazu?

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Platiteľ DPH mal za rok 2015 daňovú kontrolu za DPH v roku 2021 aj ukončenú v roku 2021. Je správny názor, že 31. 12. 2026 zaniká právo na vyrubenie dane z pridanej hodnoty? Ako je to s daňou z príjmov v tomto prípade? K dani z príjmu zaniká právo 31. 12. 2021 alebo sa počíta nová lehota 5 rokov od kontroly DPH? Za rok 2015 nebola kontrola na dani z príjmov. Subjekt si neuplatňoval odpočet daňovej straty v žiadnom roku.

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ako sa účtuje kúpna opcia na verejne obchodovateľné akcie v SR a v CZ?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.