3943 výsledkov
...
Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Fyzická osoba obstarala kúpou kryptomenu a v tom istom roku časť predala so ziskom. Ako sa uvedie táto transakcia v daňovom priznaní?

Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť s r. o. kúpila 20. 6. 2013 byt v hodnote 212 500 €, z ktorého si uplatnila odpočítanie DPH vo výške 42 500 €. Byt prenajímala až do dátumu predaja 5. 3. 2020. Byt predala s oslobodením od DPH (min. 5 rokov od prvej kolaudácie). Predajná suma bola 170 374 €. Ako vypočítať DPH v zmysle prílohy č. 1 zákona o DPH? Ako určiť koeficient B. Koeficient A = 1. Koeficient R = 14/13?

Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Firma (platiteľ DPH) vlastní 2 nehnuteľnosti a obe prenajíma. Nehnuteľnosť č. 1 je byt a tento je dlhodobo prenajatý právnickej osobe v sume s DPH (zmluva uzavretá pred r. 2018). Nehnuteľnosť č. 2 je multifunkčná budova, kde časť budovy tvoria obchodné priestory, ktoré firma využíva ako vlastné obchodné priestory, kde vykonáva predaj, časť budovy predstavuje byt, ktorý firma prenajíma fyzickej osobe spôsobom: nájom bez DPH + energie s DPH. Ako správne určiť koeficient DPH?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Právnická osoba podáva daňové priznanie, má viac pozemkov, nevojdú do prílohy II. ODDIEL PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Daň z pozemkov. Môže daňovník uviesť v poznámke, že prikladá tabuľku so zoznamom pozemkov, ktorá je súčasťou daňového priznania?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec mal v roku 2020 jednorazový príjem na základe príkaznej zmluvy. Môže mu zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane? Ak nie, aký typ daňového priznania podáva?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Spoločnosť dáva zamestnancom príspevok na stravu zdaniteľný vo výške 2,81 € za odpracovaný deň. Riadne sa im zdaňuje v mzde. Zamestnanci odmietli obedy i stravné lístky, čo má spoločnosť písomne doložené. Preto spoločnosť nerozpustila sociálny fond, ale eviduje zostatok k 31. 12. 2020. Môže spoločnosť tvorbu sociálneho fondu, ktorá sa nepoužila na príspevok na stravné lístky, evidovať v účtovníctve?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Daňovník podal daňové priznanie - na LV je uvedený pozemok na parc. č. ... zastavané plochy a nádvoria vo výmere 146 m2 a stavba so s. č. na tej istej parc. č. ... rodinný dom vo výmere 146 m2. Rozhodnutie bude vydané iba na 146 m2 na stavbu alebo aj na pozemok a stavbu?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Pri poukázaní 1% občianskemu združeniu je podmienka mať uhradené záväzky voči daňovému úradu. Spoločnosť má schválený splátkový plán. Je to prekážkou v poukázaní 1 %? Ak áno, dokedy musí byť daň uhradená, aby mohla spoločnosť 1 % poukázať?

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Ako v podvojnom účtovníctve zaúčtovať kúpu motocykla vo výške 9 750 € + 1 950 € DPH s 80 % paušálom? Čo s neuplatnenou DPH?

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Spoločnosť A (slovenská firma, platiteľ DPH) prevádza na základe zmluvy o prevode obchodného podielu svoj obchodný podiel na spoločnosť B (česká firma). Ide o 100 % z celkovej výšky základného imania. Prevod obchodného podielu sa uskutočňuje bezodplatne. Má spoločnosť A nejaké povinnosti z pohľadu DPH?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.