4119 výsledkov
...
Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť prijme službu za uloženie odpadu, ktorá sa skladá z ceny za skládku s DPH a poplatku, ktorý je bez DPH. Spoločnosť ako zhotoviteľ bude fakturovať konečnému príjemcovi, obci – investorovi. Ako má spoločnosť fakturovať? Poplatok za uloženie odpadu bude zaťažený na vystavenej faktúre voči investorovi s DPH alebo nie?

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť s ručením obmedzeným vlastní nehnuteľnosť, spoločník vkladal do spoločnosti peniaze ako pôžičky (479) s tým, že ak mu ich spoločnosť do 10 rokov nesplatí, prevedie mu túto nehnuteľnosť. V r. 2021 je 10 rokov a nastane prevod nehnuteľnosti, táto nehnuteľnosť má 10 rokov od kolaudácie. Čo s DPH – úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku (§ 54 zákona o DPH)?

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vedie bankový účet v cudzej mene CZK. Pri prevode finančných prostriedkov z účtu v mene CZK na účet v mene euro vznikajú na účte 261 veľké kurzové rozdiely. Sú daňovo uznané?

Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec doniesol k vyúčtovaniu doklad z e-kasy – off-line. Je možné takýto doklad uznať z pohľadu účtovníctva, dane z príjmov a DPH? Takýto doklad e-kasa tlačí, keď je výpadok internetu a ten, kto doklad vystaví, má povinnosť zabezpečiť dodatočné odoslanie dokladu na FS SR. Je takýto doklad považovaný za daňový a účtovný doklad? Doklad náležitosti zjednodušeného daňového dokladu má. Nemôže dôjsť zo strany vyhotoviteľa dokladu k zneužitiu (napr. že doklad sa stornuje alebo že nebude vôbec odoslaný na FS)?

Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť má záujem o poskytnutie služby pre zamestnancov. Sú to 4 psychologické online semináre - osvetová prednáška ohľadom zvládania súčasnej situácie, rôzne rady a pod. Celková cena bude cca 800 €. Spoločnosť to chce hradiť zo sociálneho fondu. Vzhľadom na to, že to bude anonymné, nie je možné tieto semináre zamestnancom zdaniť. Ako má spoločnosť v tomto prípade postupovať? Anonymné je to z dôvodu, aby sa zachovalo súkromie zamestnancov, ktorí sa prihlásia.

Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Ako správne zaúčtovať faktúru za testovanie zamestnancov na Covid-19? Na účet 518 ako službu alebo ako nejakú formu zákonných sociálnych nákladov starostlivosti o zdravie zamestnancov na účet 527?

Dátum publikácie: 9. 6. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Lekár (zatiaľ neplatiteľ DPH) v rámci svojej zdravotnej činnosti poskytuje aj rôzne poradenstvo k zdravej výžive, robí testy potravinovej intolerancie, predáva pacientom krémy a iné kozmetické doplnky. Potravinový test, ktorý lekár vykoná odberom krvi a následne odošle do laboratória, aj keď je na plnú platbu a aj keď si to pacient vie kúpiť v lekárni a urobiť sám, by bolo možné posúdiť ako zdravotnú službu? Poradenstvo je v podstate platená rada od lekára, aj v tomto prípade ide o zdravotnú starostlivosť. Ktoré z uvedených činností by mali ísť do obratu na účely registrácie pre DPH?

Dátum publikácie: 9. 6. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť vykonáva kovovýrobu a do lakovne obstarala závesný hliníkový prístrešok bez pevných základov. Do akej odpisovej skupiny daný majetok zaradiť? Nejde o stavbu spojenú pevne so zemou.

Dátum publikácie: 9. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2009

Spoločnosť plánuje vykonať technické zhodnotenie na prenajatej budove. V sklade, ktorý bude mať spoločnosť v prenájme od 1. 4. 2021, musí investovať do počítačových sietí a elektroinštalácie (zabudovanej do stien budovy). Za technické zhodnotenie budovy sa považujú stavebné úpravy, modernizácia, rekonštrukcia. Predstavuje zavedenie počítačových sietí a elektroinštalácie, ktoré budú zabudované do stien technické zhodnotenie a sú stavebnou úpravou? Ak áno, budú sa PC siete odpisovať 6 rokov a elektroinštalácie 20 rokov?

Dátum publikácie: 7. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Aký je postup pri inventúrnych zápisoch k účtom aktív a pasív na konci roka? Týka sa to všetkých účtov? Ak áno, aký je napríklad podklad k účtu 411 - Základné imanie a aj iných účtov aktív a pasív?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.