27 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 24. 5. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2005

SZČO vedie jednoduché účtovníctvo, je platiteľom DPH. Je naďalej možné hromadné zúčtovanie bločkov pod jedným výdavkovým pokladničným dokladom na konci mesiaca alebo každý jeden doklad musí byť zaúčtovaný zvlášť? Ide napríklad o kancelárske potreby, PHL, poštovné a pod. Ako sa takéto bločky zúčtujú do DPH?

Dátum publikácie: 14. 5. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť vykonáva medzinárodnú kamiónovú dopravu. Ku každej zrealizovanej preprave je doklad – CMR, kde sú uvedené všetky informácie ohľadom prepravy. Je to akoby „rodný list" každej prepravy. Koľko rokov je nutné archivovať tieto doklady?

Dátum publikácie: 3. 5. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Firma vedie jednoduché účtovníctvo. Predala rozostavanú halu, ktorá nebola skolaudovaná, nebola zaradená do obchodného majetku firmy a odpisovaná. Faktúra bola vystavená 70 000 € + DPH. Výdavky na halu sa účtovali ako investícia a postupne sa sčítali, ide o čiastku 30 000 €. Odpočítanie DPH z výdavkov sa uplatnilo. Ako a v akej výške sa má účtovať príjem za predaj? 

Dátum publikácie: 7. 3. 2019
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Živnostník, platiteľ DPH, poskytuje služby finančného sprostredkovania oslobodené podľa § 39 zákona o DPH. Zároveň prenajíma byt obchodnej spoločnosti (krátkodobý prenájom). Spoločnosť platí na účet živnostníka a živnostník nevyhotovuje k platbám žiaden doklad. Je prenájom bytu zdaniteľným obchodom oslobodeným od dane?

Dátum publikácie: 11. 2. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Firma vystavila preddavkovú faktúru, ktorá bola uhradená hneď po jej vystavení, avšak podnikateľ to zabudol účtovníčke oznámiť. O jej úhrade sa dozvedela až o mesiac - po doručení výpisu z banky. Môže vystaviť faktúru so spätným dátumom 2 týždne dozadu, aj keď to pokazí poradie faktúr?

Dátum publikácie: 14. 1. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2014

SZČO účtujúca v jednoduchom účtovníctve eviduje záväzok voči daňovému úradu (DPH) v knihe záväzkov. Pri úhrade sa táto platba v peňažnom denníku účtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane alebo je takáto DPH v zmysle daňovníka registrovaného § 7 zákona o DPH súčasťou daňových výdavkov - zásoby?

Dátum publikácie: 10. 12. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 4. 2009

Podnikateľ vedie jednoduché účtovníctvo a je platiteľ DPH. Za mesiac 7/2018 doniesol doklad z registračnej pokladnice s DPH až 11. 9. 2018. Môže sa tento doklad z registračnej pokladnice z pohľadu DPH zaúčtovať do 9/2018? Môže si aj faktúry z mesiaca 7/2018 zaúčtovať do 9/2018 a uplatniť si odpočítanie DPH?

Dátum publikácie: 6. 8. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Správca konkurznej podstaty (jednoduché účtovníctvo, neplatiteľ DPH) počas vedenia konkurzu zisťuje majetok úpadcu podľa zákona. Za žiadosti o súčinnosť pri zisťovaní majetku úpadcu banky vystavujú faktúry, ktoré sú vystavené na meno správcu konkurznej podstaty. Je správca povinný vystaviť faktúru úpadcovi (do konkurzu) alebo stačí na základe bežného účtu zaúčtovať len refundáciu nákladov daného konkurzu (ako zdaniteľný príjem), prípadne je potrebné to zaúčtovať cez interný doklad?

Dátum publikácie: 27. 6. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Živnostníčka chce predať svoju živnosť vrátane majetku a zásob inej spoločnosti. Ako správne postupovať – môže majetok predať za nákupné ceny a pripočítať DPH, ktorú následne odvedie daňovému úradu?

Dátum publikácie: 12. 6. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Fyzická osoba SHR (samostatne hospodáriaci roľník) si kúpila býka. Prišla faktúra s DPH, ale toho istého býka SHR zabil a použil pre vlastnú potrebu. Ako zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve nákup býka a ako spotrebu býka? Ako je to s DPH?

Partner