31 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ingrid Šalkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Účtovná jednotka nakupuje cez Lyoness PHL takým spôsobom, že posiela im peniaze bankovým prevodom a spoločnosť vystaví faktúru bez DPH ako pri ceninách. Peniaze prevedie na kartu OMV a zamestnanci potom tankujú cez kartu. Účtovná jednotka predtým účtovala v podvojnom účtovníctve, teraz účtuje v jednoduchom účtovníctve. Ako správne zaúčtovať uvedené transakcie v jednoduchom účtovníctve, keďže je tam aj účtovanie banky a aj doklad z tankovania cez kartu?

Dátum publikácie: 28. 8. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Pri vystavení faktúry spoločnosť musela DPH odviesť štátu (zaplatila za obdobie, kedy bola služba dodaná), neovplyvnilo to základ dane z príjmov, ale cas-flow. Pri odpise pohľadávky môže daňovo odpísať základ dane bez DPH, no predtým DPH štátu zaplatila a odberateľ jej ju nezaplatil – je nárok na daňový výdavok vo výške DPH z odpísanej pohľadávky?

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Je možné preceniť les, ktorý má spoločnosť zaradený v majetku? Ak áno, aké by to malo dôsledky na daň z príjmov? Spoločnosť má zaradený les v obstarávacej cene 55 000 €, ale znalec ho ohodnotil na 170 000 €.

Dátum publikácie: 14. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Zmenou trvalého bydliska a súčasne zmenou miesta podnikania na základe úradného záznamu živnostenského registra bola zapísaná zmena miesta podnikania a aj zmena trvalého bydliska, ktoré nie sú totožné. Má SZČO uvádzať vo výkazoch či daňových priznaniach svoje sídlo, resp. miesto podnikania alebo adresu trvalého bydliska, keď je to vlastne FO? Dosiaľ bolo miesto podnikania a trvalé bydlisko totožné, teraz už nie. Čo je správne? Podobne aj na faktúrach má uvádzať trvalé bydlisko alebo miesto podnikania? 

Dátum publikácie: 22. 5. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Firma dostala faktúru po podaní daňového priznania k DPH. Táto faktúra je však bez DPH, čiže neovplyvní výšku dane. Je potrebné aj tak podať dodatočné daňové priznanie alebo nie? Faktúra sa nahrá v účtovníctve do nového obdobia?

Dátum publikácie: 3. 4. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Živnostník, platiteľ DPH, vedie jednoduché účtovníctvo. V januári 2020 požiadal o štátnu dotáciu na kúpu elektrického vozidla. Dotácia bola odsúhlasená a prijal ju cez bankový účet v hodnote 8 000 €. V tom istom mesiaci kúpil vozidlo v Maďarsku - faktúra je vystavená na sumu 40 000 €. Časť faktúry bola uhradená v januári cez účet zo štátnej dotácie, zbytok 32 000 € bude prefinancovaný cez spotrebný úver (mesačné splátky). Je prijatá štátna dotácia zdaniteľným príjmom v roku 2020? Samozdanenie v 1/2020 sa urobí z hodnoty 40 000 € (t. j. z kúpnej ceny vozidla)? V akej hodnote sa zaradí auto do majetku? 

Dátum publikácie: 5. 3. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Fyzická osoba, platiteľ DPH, zrušila činnosť k 30. 5. 2019. K spracovaniu jednoduchého účtovníctva chýbajú bankové výpisy, ich získanie od banky potrvá určitú dobu. Ako postupovať pri spracovaní účtovnej závierky a podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019? Je možné uplatniť paušálne výdavky?

Dátum publikácie: 3. 2. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

V roku 2018 sa kúpilo osobné auto a teraz sa bude darovať. Ako postupovať z pohľadu DPH a dane z príjmov?

Dátum publikácie: 20. 12. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018

S. r. o. má 22 rokov a doteraz archivuje všetky spracované účtovné doklady v tomto členení: bankové výpisy, výdavkové pokladničné doklady, príjmové pokladničné doklady, faktúry vystavené, faktúry prijaté, interné doklady, mzdové doklady, zmluvy (mobil, nájomné...), účtovné závierky – výkazy, daňové priznania, evidenciu DPH. Ako dlho musí uchovávať vyššie uvedené dokumenty z hľadiska daní, poisťovní...?

Dátum publikácie: 24. 5. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2005

SZČO vedie jednoduché účtovníctvo, je platiteľom DPH. Je naďalej možné hromadné zúčtovanie bločkov pod jedným výdavkovým pokladničným dokladom na konci mesiaca alebo každý jeden doklad musí byť zaúčtovaný zvlášť? Ide napríklad o kancelárske potreby, PHL, poštovné a pod. Ako sa takéto bločky zúčtujú do DPH?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.