122 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ingrid Šalkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Účtovná jednotka nakupuje cez Lyoness PHL takým spôsobom, že posiela im peniaze bankovým prevodom a spoločnosť vystaví faktúru bez DPH ako pri ceninách. Peniaze prevedie na kartu OMV a zamestnanci potom tankujú cez kartu. Účtovná jednotka predtým účtovala v podvojnom účtovníctve, teraz účtuje v jednoduchom účtovníctve. Ako správne zaúčtovať uvedené transakcie v jednoduchom účtovníctve, keďže je tam aj účtovanie banky a aj doklad z tankovania cez kartu?

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2013

SZČO ukončila živnosť v 6/2020. V tomto roku si založila s. r. o. a predala si zásoby z FO do s. r. o., čím jej vznikol vysoký daňový základ pre zdanenie za rok 2020. Pri uzávierkových úpravách pripočíta aj neuhradené pohľadávky a odpočíta záväzky. Ako odpočíta nedoplatok, ktorý jej vznikne z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2021 za rok 2020, ktorého výšku nepozná?

Dátum publikácie: 6. 11. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť účtuje v jednoduchom účtovníctve, je platiteľ DPH. Ako je možné uplatňovať DPH pri spätnom lízingu?

Dátum publikácie: 3. 11. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť predáva stavebný materiál. Je potrebné mať na faktúre podpis odberateľa, keď sa vystaví faktúra, že túto faktúru prevzal (kvôli daňovej kontrole alebo legislatívne opatrenie)? Keď sa posielajú faktúry poštou alebo mailom (čo je asi 99 %), je potrebné, aby spoločnosť vyžadovala podpísanú faktúru vrátiť späť od odberateľa?

Dátum publikácie: 3. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 12. 3. 2020

SZČO dostala na základe žiadosti a výkazu v zmysle Opatrenia č. 2 v mesiaci júl 2020 sumu 300 €. Započítava sa táto suma do celkových tržieb za mesiac júl 2020 alebo je táto suma vyňatá z celkových tržieb? Ovplyvňuje táto suma percento poklesu tržieb v porovnaní období 7/2019 a 7/2020?

Dátum publikácie: 28. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

SZČO mala v roku 2018 prerušenú živnosť. Do termínu na podanie daňového priznania živnosť obnovila. V roku 2019 živnosť ukončila a má povinnosť vyrovnať základ dane o nespotrebované zásoby. Musí uplatniť skutočné výdavky alebo môže uplatniť výdavky podľa daňovej evidencie, prípadne percentom z príjmov? V ktorých riadkoch daňového priznania uvádza SZČO hodnotu zásob, ak uplatní skutočné výdavky, prípadne ak by mohla uplatniť percentuálne výdavky?

Dátum publikácie: 27. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Občianske združenie účtuje v jednoduchom účtovníctve. Odpustí pohľadávku, ktorá by po úhrade bola príjmom neovplyvňujúcim základ dane. Aký vplyv na základ dane bude mať odpustenie pohľadávky?

Dátum publikácie: 21. 10. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť s r. o. poskytla pôžičku inej spoločnosti s r. o. Keďže dlžník nesplatil pôžičku v dohodnutom termíne, veriteľ sa rozhodol uvedenú pohľadávku postúpiť na inú spoločnosť. Pôžička bola po splatnosti tri roky. Spoločnosť zaúčtovala predaj (postúpenie) pôžičky. Keďže nejde o bežnú pohľadávku zúčtovanú pôvodne pri vzniku do výnosov, nemá spoločnosť účtovať postúpenie pôžičky zápisom: MD 315/DAL 311? Pri postúpení pohľadávky, predaji je menovitá hodnota pohľadávky v prípade pôžičky daňový náklad? Aké je daňové riešenie uvedenej problematiky?

Dátum publikácie: 21. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2008

Živnostník vedie JÚ. Prijal na účet zálohu 10 000 € na kuchynskú linku pre zákazníka - súkromnú osobu. Zákazník však omylom túto zálohu poslal z firemného účtu a so živnostníkom sa dohodol, že mu táto mylná úhrada bude vrátená na firemný účet. Bude omylom prijatých a následne vrátených 10 000 € súčasťou zdaniteľného príjmu?

Dátum publikácie: 28. 9. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 5. 12. 2008

Firma chce vyradiť pohľadávky podľa § 19 ods. 2 zákona o dani z príjmov, vedie jednoduché účtovníctvo. Firma je v konkurze, pohľadávky sú z roku 2018. Keď ich vyradí, neovplyvní to základ dane, ale keďže je platiteľ DPH, čo s DPH? Ide o sumu cca 2 000 €, ktorá bola zaplatená.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.