35 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 7. 7. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

SZČO, platiteľ DPH, účtujúca v jednoduchom účtovníctve, podniká v poľnohospodárstve. Vybavila si úver a z neho chce postaviť maštaľ. Stavebné miesto je ale mimo intravilán obce, takže stavebné povolenie na maštaľ nedostane. Ide ju postaviť „načierno“, čiže nebude mať po ukončení stavby ani kolaudačné rozhodnutie. Po ukončení stavby si chce dať urobiť odborníkom odhad a tento potom dať do odpisov. Čo však so stavebným materiálom, ktorý bude nakupovať na stavbu - hlavne DPH, lebo materiál bude v odhade?

Dátum publikácie: 18. 5. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ako zaúčtovať skonto za včasnú úhradu v jednoduchom účtovníctve? Faktúra s DPH bola uhradená včas, a preto dodávateľ dobropisoval skonto 2 % za včasnú úhradu a poslal naspäť xy €.

Dátum publikácie: 4. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Aké náležitosti má mať faktúra z pohľadu zákona o DPH a z pohľadu účtovníctva? Čo v prípade, že budú faktúry vystavené v cudzej mene? Vystavené faktúry sa budú účtovať v inom softvéri a ten neumožňuje rovnaký typ číslovania, označenia čísla faktúry, napr.: Faktúra INV/2021/0074 bude zaúčtovaná s číslom 20210074, a teda s týmto číslom bude uvádzaná vo výkazoch pre finančnú správu (kontrolný výkaz). Zákazník dostane faktúru s označením INV/2021/0074, ale vo výkaze bude táto faktúra evidovaná s číslom 20210074. Predstavuje uvedené problém?

Dátum publikácie: 17. 2. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V decembri 2020 boli advokátovi účtujúcemu v jednoduchom účtovníctve pripísané finančné prostriedky na bežný účet „výťažok z dražby“. V r. 2021 dostane vyúčtovanie, kde väčšia časť z týchto platieb bude uhradená veriteľom a časť zostane ako odmena advokátovi. Ako sa má tento príjem v r. 2020 zaúčtovať v peňažnom denníku – v jednoduchom účtovníctve? Zdaniteľný príjem advokáta bude len jeho odmena? Vyúčtovanie dostane až v r. 2021?

Dátum publikácie: 16. 2. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Čo musí obsahovať faktúra, aby mohla byť odoslaná elektronicky, resp. aké sú podmienky na elektronickú komunikáciu? Je potrebný súhlas druhej strany na odosielanie elektronickej faktúry?

Dátum publikácie: 3. 2. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

SZČO vedie JÚ, je platiteľom DPH a má v majetku osobný automobil, ktorý chce preradiť do osobného používania 1. 1. 2021. Automobil bol zaradený do podnikania v 6/2018. Zostatková cena auta k 1. 1. 2021 bude 1 956 €. Je potrebné vrátiť DPH, ktorá bola uplatnená pri zaradení auta do majetku? Vráti sa DPH z ceny 1 956 € v zdaňovacom období 1/2021?

Dátum publikácie: 4. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť s r. o., platiteľ DPH v SR registrovaný podľa § 4, fakturuje prenájom kávovaru (hnuteľného majetku) odberateľovi, ktorý uviedol IČO slovenskej organizačnej zložky usadenej v SR, ako aj adresu v SR a IČ DPH svojho českého zriaďovateľa usadeného v CZ. Hnuteľná vec – kávovar – je umiestnená na území SR. Odberateľ požaduje fakturáciu prenájmu hnuteľného majetku s prenosom daňovej povinnosti na IČ DPH v CZ v zmysle § 15 zákona o DPH podľa miesta, sídla usadenia odberateľa, avšak s uvedením adresy odberateľa v SR. Je správny takýto postup?

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ingrid Šalkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Účtovná jednotka nakupuje cez Lyoness PHL takým spôsobom, že posiela im peniaze bankovým prevodom a spoločnosť vystaví faktúru bez DPH ako pri ceninách. Peniaze prevedie na kartu OMV a zamestnanci potom tankujú cez kartu. Účtovná jednotka predtým účtovala v podvojnom účtovníctve, teraz účtuje v jednoduchom účtovníctve. Ako správne zaúčtovať uvedené transakcie v jednoduchom účtovníctve, keďže je tam aj účtovanie banky a aj doklad z tankovania cez kartu?

Dátum publikácie: 28. 8. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Pri vystavení faktúry spoločnosť musela DPH odviesť štátu (zaplatila za obdobie, kedy bola služba dodaná), neovplyvnilo to základ dane z príjmov, ale cas-flow. Pri odpise pohľadávky môže daňovo odpísať základ dane bez DPH, no predtým DPH štátu zaplatila a odberateľ jej ju nezaplatil – je nárok na daňový výdavok vo výške DPH z odpísanej pohľadávky?

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Je možné preceniť les, ktorý má spoločnosť zaradený v majetku? Ak áno, aké by to malo dôsledky na daň z príjmov? Spoločnosť má zaradený les v obstarávacej cene 55 000 €, ale znalec ho ohodnotil na 170 000 €.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.