2 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 1. 2015

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva okrem všeobecných náležitostí (obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, deň, ku ktorému sa zostavuje, deň jej zostavenia, obdobie a iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovené opatrením ministerstva) obsahuje Výkaz o príjmoch a výdavkoch Úč FO 1 - 01 a Výkaz o majetku a záväzkoch Úč FO 2 - 01. Účtovná závierka za účtovné obdobie roka 2020 sa podáva na rovnakých tlačivách, ako za účtovné obdobia 2014 až 2019.

Právny stav od: 1. 1. 2014

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch. Účtovná závierka sa zostavuje z údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov. Zostavená účtovná závierka účtovnej jednotky sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termíne pre podávanie daňového priznania k dani z príjmov.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.