Vyhľadávanie > Dôvodové správy > Aktuálne > Jednoduché účtovníctvo
7 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 23. 8. 2019

V zákone sú vymedzené účtovné jednotky, ktoré musia uvádzať vo výročnej správe nefinančné informácie týkajúce sa opisu politiky rozmanitosti. Zmenou a doplnením zákona o účtovníctve nastáva úprava existujúceho vymedzenia účtovných jednotiek a umožňuje sa oslobodenie od uvádzania informácií opisu politiky rozmanitosti v súlade s čl. 1 ods. 2 písm. c) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami.

Právny stav od: 18. 8. 2017

Predmetom novely zákona je zapracovanie optimalizačného opatrenia pri premiestnení sídla európskej spoločnosti a európskeho družstva na princípoch zjednodušeného podnikania v rámci celého priestoru EÚ.

Právny stav od: 20. 2. 2015

Novela zákona obsahuje zmeny v oblasti zverejňovania nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami.

Právny stav od: 20. 2. 2015

Zákon má zabezpečiť navrátenie všetkých predmetov kultúrnej hodnoty na územie štátu, z ktorého boli nezákonne vyvezené, či už sú súčasťou verejných alebo iných zbierok. Podmienkou je, že tieto kultúrne predmety sú označené ako národné kultúrne bohatstvo.

Právny stav od: 16. 8. 2013

Zámerom novely zákona o účtovníctve je prijatie legislatívnych opatrení na zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, pre účtovné jednotky nezriadené na účely podnikania a tiež pre fyzické osoby podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.

Právny stav od: 6. 7. 2012
Cieľom zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov v oblasti pravidelnej kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov v budovách vrátane zavedenia nezávislého systému kontroly správ.
Základným cieľom smernice je zabezpečiť energetickú hospodárnosť budov najmä znižovaním energetickej náročnosti pri ich prevádzke s ohľadom na miestne klimatické podmienky, požiadavky na vnútorné prostredie a optimalizáciu nákladov.
Právny stav od: 20. 2. 2002

Zákon sa týka všetkých archívov, verejných aj súkromných, všetkých archívnych dokumentov, každého pôvodcu záznamu.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.