Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > Jednoduché účtovníctvo
222 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Katarína Serinová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Digitalizácia je pojem, ktorý počujeme zo všetkých strán, či už ide o digitalizáciu štátnej správy alebo jednotlivých oblastí podnikateľského alebo bežného života. Digitalizácia sa nevyhla ani oblasti podnikania, konkrétne účtovníctva.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Martin Mikláš
Právny stav od: 1. 1. 2021

Smernica je zostavená tak, že môže zastavať prístup jednej komplexnej smernice pre vedenie účtovníctva, ale kvôli jej rozsahu, je vypracovaná na systém čiastkovej smernice pričom je hlavnou smernicou účtovnej jednotky ktorá zaväzuje na použitie ostatných účtovných smerníc.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

So začiatkom nového školského roka otvárame sériu príspevkov, ktoré sa budú venovať vysvetľovaniu účtovnej teórie v kontexte s praktickým vedením účtovníctva a zostavovaním účtovnej závierky. Autorka novej rubriky – Ing. Mária Cvečková – skúsená audítorka a lektorka, zrozumiteľným a priateľským štýlom postupne predstaví piliere práce účtovníka, upozorní na súvislosti, vysvetlí podstatné princípy a procesy. Jej cieľom bude za literou zákona a strohými učebnicovými poučkami odhaliť podstatu účtovného vnímania a myslenia. Štartujeme úvodnou otázkou, čo je účtovníctvo, aké sú jeho funkcie a ako sa člení.

 

Dátum publikácie: 23. 8. 2021
Autor: Ing. Mária Horváthová
Právny stav od: 1. 1. 2022

Koncom mája bola predložená do medzirezortného pripomienkového konania novela zákona o účtovníctve. Návrh novely sa opiera o zdôraznenie preukázateľnosti účtovníctva ako základného princípu pri jeho vedení. Zameriava sa aj sa na doplnenie nových požiadaviek pre ukladanie dokumentácie do registra účtovných závierok. Rozširuje okruh účtovných jednotiek neziskového sektora, ktorých dokumenty budú uložené vo verejnej časti registra

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ponúkame komplexne spracovanú tému podnikania v oblasti poskytovania ubytovania – či už vo forme prenájmu, alebo ubytovacích služieb. Na príkladoch si vysvetlíme povinnosti oboch typov ubytovateľov z pohľadu dane z príjmov, DPH, účtovníctva, dane za ubytovanie a i. Osobitne sa pristavíme pri spolupráci so sprostredkovateľmi ubytovania, ako sú rôzne rezervačné portály i obľúbené zahraničné digitálne platformy. Spomenieme akceptovanie rekreačných poukazov a ich účtovné spracovanie. Fyzickým osobám poradíme, či na prenájom nehnuteľnosti potrebujú živnostenské oprávnenie a aké povinnosti, resp. výhody im zo živnosti plynú.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Rozoberieme ubytovacie služby z pohľadu DPH, z pohľadu účtovníctva a základu dane z príjmov, objasníme platenie dane za ubytovanie, sprostredkovanie ubytovacích služieb a venujeme sa tiež uplatňovaniu a akceptovaniu rekreačných rekreačných poukazov.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Vlastník nehnuteľnosti má právo slobodne nakladať s nehnuteľnosťou vrátane jej prenájmu iným osobám. Objasníme základné rozdiely medzi dosahovaním príjmu z prenájmu bez živnostenského oprávnenia a dosahovaním príjmu z prenájmu na základe živnostenského oprávnenia a daňové dôsledky prenájmu. Priblížime ubytovanie prostredníctvom digitálnej platformy Airbnb a princíp jeho zdanenia.

Dátum publikácie: 28. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zmenou zaokrúhľovania od 1. 1. 2020 sa zjednotil daňový systém a výpočet daní sa sprehľadnil. Na princípy zaokrúhľovania treba pamätať i pri prepočte nákupov v cudzej mene, resp. pri bankovom prevode, tak v podvojnom, ako aj v jednoduchom účtovníctve. Správnym posúdením a stanovením pravidiel vo vnútornom účtovnom predpise k prepočtu cudzej meny na euro môže účtovná jednotka eliminovať vznikajúce kurzové rozdiely.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 3. 2021

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona o účtovníctve  sa vydalo usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v účtovných jednotkách účtujúcich podľa opatrenia č. MF/27076/2007-74. Rozsah a podmienky stravovania zamestnancov ustanovuje Zákonník práce. 

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zásoby vyjadrujú majetok, ktorý by mal byť v účtovnej jednotke v neustálom obehu. Pre podnikateľa je dôležité, aby poznal optimálny, ako aj skutočný stav zásob na základe správne vedenej evidencie. V tomto článku sa zameriavame na zásoby z pohľadu ich zachytenia v jednoduchom účtovníctve. Po úvodnej charakteristike a kategorizácii priblížime špecifiká účtovania zásob v priebehu roka, pri zostavení účtovnej závierky i pri ukončení podnikania.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.