Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > Jednoduché účtovníctvo
246 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Jedným z opatrení na zmiernenie nepriaznivých dosahov koronakrízy na hospodárstvo je poskytovanie finančnej pomoci vo forme štátnej dotácie na úhradu nájomného v dôsledku tzv. sťaženého užívania nájmov. V príspevku vysvetlíme, kto a za akých okolností má nárok na udelenie pomoci, ale najmä ako dotáciu správne spracovať v jednoduchom i podvojnom účtovníctve.

Dátum publikácie: 27. 8. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Združenie predstavuje administratívne nenáročný spôsob spoločného podnikania fyzických i právnických osôb bez nutnosti založenia obchodnej spoločnosti. Umožňuje ho zmluva podľa Občianskeho zákonníka. Tento príspevok sa venuje združeniu z právneho hľadiska, ďalej rozdeľovaniu príjmov a výdavkov medzi účastníkmi združenia, dani z pridanej hodnoty, spôsobu účtovania a daňovej evidencii.

Dátum publikácie: 27. 8. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Združenie osôb založené v zmysle § 829 a následne Občianskeho zákonníka nie je právnickou osobou (nemá právnu subjektivitu), preto sa nepovažuje za účtovnú jednotku a zo zákona o účtovníctve mu nemôžu vzniknúť žiadne povinnosti. Pri účtovaní prípadov súvisiacich so spoločnou činnosťou formou združenia sa rozlišujú dve alternatívy, a to: nie je poverený ani jeden z účastníkov združenia ako správca združenia alebo jeden z účastníkov tohto združenia je poverený správou peňazí alebo iných vecí poskytnutých na účely združenia.

Dátum publikácie: 20. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 1. 2020

V článku sme sa zamerali na situácie z praxe, ktoré pri spracúvaní jednoduchého účtovníctva často pôsobia ako problematické: účtovanie o prijatých preddavkoch a poskytnutých preddavkoch, o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov, vystavené faktúry a inkaso peňažných prostriedkov, stravné u živnostníka, nákup dlhodobého odpisovaného majetku, manká a škody, platba kartou, účtovanie o dotáciách.

Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Podrobne rozoberieme účtovanie elektronických stravovacích kariet a rekreačných poukazov pre zamestnancov a tiež účtovanie elektronickej stravovacej karty a rekreačného poukazu pre podnikateľa v sústave jednoduchého účtovníctva.

Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Elektronická stravovacia karta je modernou náhradou štandardných papierových stravovacích poukážok, ktorá umožňuje bezkontaktné aj kontaktné platby, je zabezpečená modernou technológiou s vysokými bezpečnostnými parametrami a prináša výhody pre zamestnávateľa, podnikateľa aj samotného zamestnanca. Príspevok rozoberá účtovanie elektronickej stravovacie karty pre zamestnancov a tiež účtovanie elektronickej stravovacej karty pre podnikateľa.

Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Rekreačný poukaz sa vydáva pre fyzickú osobu a je neprenosný, vydáva sa jedine v elektronickej podobe, napr. vo forme elektronickej platobnej karty a je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný, t. j. má obmedzenú platnosť. Systém rekreačných poukazov je riešený podobným spôsobom ako systém elektronických stravovacích kariet. Slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov na rekreáciu zamestnancov a podnikateľa. 

Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Ing. Mária Horváthová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Zákon podmieňuje nárok na dotáciu na úhradu nájomného poskytnutím zľavy z ceny nájomného od prenajímateľa. Súčasne platí, že výška dotácie nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu.

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 4. 4. 2020

Článok sa venuje „koronaúčtovníctvu“. V prvej časti predstavuje možnosti odkladu splnenia povinností podľa zákona o účtovníctve z dôvodu mimoriadnej situácie. V druhej vysvetľuje, ako v účtovníctve  zachytiť rôzne formy štátnej pomoci – dotácie na podporu udržania prevádzky, udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb, odklad splácania úveru alebo poistného, ako aj odpustenie platenia poistného.

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 4. 4. 2020

V súlade s § 20 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach sa v súvislosti s účtovnou závierkou za rok 2019 predlžuje lehota na zostavenie účtovnej závierky, lehota na uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok, lehota na overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorom.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.