Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Jednoduché účtovníctvo
196 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 30. 10. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Fyzická osoba (podnikateľ) účtujúca v sústave JÚ sa podieľala na spolufinancovaní diela na dosiahnutie spoločného účelu, konkrétne na „rekonštrukcii vodovodu". Výška finančnej spoluúčasti bola stanovená podľa plochy objektov, ktoré budú v budúcnosti napojené na rekonštruovaný vodovod. Už samotné pripojenie vody si každá firma realizovala individuálne prostredníctvom iných dodávateľov. Výdavky na zhotovenie a montáž prípojky v sume 2 083 eur FO zaplatila v roku 2020. Ako má tieto výdavky FO účtovať z daňového hľadiska?

Dátum publikácie: 30. 10. 2020
Autor: Ing. Martin Mikláš
Právny stav od: 1. 1. 2011

Spoločnosť si dáva variť pivo s obsahom alkoholu 4,3 %. Firma na faktúre uvádza položku „varenie piva“ a položku „spotrebná daň“. Ako má spoločnosť účtovať túto spotrebnú daň? Má spoločnosť nejaké povinnosti voči colnému úradu - spotrebnú daň napr. z predaja?

Dátum publikácie: 29. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 10. 2020

Fyzická osoba podnikateľ musí mať od 1. 10. 2020 podvojné alebo jednoduché účtovníctvo? Môže mať podvojné účtovníctvo a zároveň účtovať výdavky paušálne? Alebo musí mať iba jednoduché účtovníctvo, a teda účtovať svoje výdavky paušálne? Rovnaké pravidlá budú aj pre fyzickú osobu podnikateľa, ktorá je cudzinec z tretích krajín?

Dátum publikácie: 28. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

SZČO mala v roku 2018 prerušenú živnosť. Do termínu na podanie daňového priznania živnosť obnovila. V roku 2019 živnosť ukončila a má povinnosť vyrovnať základ dane o nespotrebované zásoby. Musí uplatniť skutočné výdavky alebo môže uplatniť výdavky podľa daňovej evidencie, prípadne percentom z príjmov? V ktorých riadkoch daňového priznania uvádza SZČO hodnotu zásob, ak uplatní skutočné výdavky, prípadne ak by mohla uplatniť percentuálne výdavky?

Dátum publikácie: 27. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Občianske združenie účtuje v jednoduchom účtovníctve. Odpustí pohľadávku, ktorá by po úhrade bola príjmom neovplyvňujúcim základ dane. Aký vplyv na základ dane bude mať odpustenie pohľadávky?

Dátum publikácie: 21. 10. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť s r. o. poskytla pôžičku inej spoločnosti s r. o. Keďže dlžník nesplatil pôžičku v dohodnutom termíne, veriteľ sa rozhodol uvedenú pohľadávku postúpiť na inú spoločnosť. Pôžička bola po splatnosti tri roky. Spoločnosť zaúčtovala predaj (postúpenie) pôžičky. Keďže nejde o bežnú pohľadávku zúčtovanú pôvodne pri vzniku do výnosov, nemá spoločnosť účtovať postúpenie pôžičky zápisom: MD 315/DAL 311? Pri postúpení pohľadávky, predaji je menovitá hodnota pohľadávky v prípade pôžičky daňový náklad? Aké je daňové riešenie uvedenej problematiky?

Dátum publikácie: 21. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2008

Živnostník vedie JÚ. Prijal na účet zálohu 10 000 € na kuchynskú linku pre zákazníka - súkromnú osobu. Zákazník však omylom túto zálohu poslal z firemného účtu a so živnostníkom sa dohodol, že mu táto mylná úhrada bude vrátená na firemný účet. Bude omylom prijatých a následne vrátených 10 000 € súčasťou zdaniteľného príjmu?

Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Koľko rokov je potrebné archivovať nasledujúce mzdové podklady v elektronickej/papierovej podobe: mzdové listy zamestnancov, výplatné pásky zamestnancov, dochádzku zamestnancov, evidencia pracovnej neschopnosti, mesačné výkazy pre Sociálnu poisťovňu, mesačné výkazy pre zdravotné poisťovne, prehľady a hlásenia na daňový úrad, evidenčné listy dôchodkového poistenia, podklady k mzdám, ročné zúčtovania dane?

Dátum publikácie: 28. 9. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 5. 12. 2008

Firma chce vyradiť pohľadávky podľa § 19 ods. 2 zákona o dani z príjmov, vedie jednoduché účtovníctvo. Firma je v konkurze, pohľadávky sú z roku 2018. Keď ich vyradí, neovplyvní to základ dane, ale keďže je platiteľ DPH, čo s DPH? Ide o sumu cca 2 000 €, ktorá bola zaplatená.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Ako sa prejaví odpis premlčaných záväzkov v jednoduchom účtovníctve? Má vplyv na zdaniteľné príjmy podnikateľa? 

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.