5 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 27. 4. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 25. 4. 2020

NR SR schválila zákon č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Novela prináša napr. oslobodenie od povinnosti platenia preddavkov na daň, zvýhodnený odpočet daňovej straty, úpravu daňových preplatkov a nedoplatkov, úpravy v použití podielu zaplatenej dane,...

Pozn. redakcie:

9/2020: Zákonom č. 264/2020 Z. z. sa skončia k 30. septembru 2020 lex korona opatrenia v oblasti daní. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019 sa budú podávať k 31. októbru 2020. Viac: Prehľad zrušených lex korona opatrení vo finančnej oblasti k 30. 9. 2020 a k 31. 12 2020

Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Právny stav od: 1. 10. 2019

Metodický pokyn upravuje problematiku zachovania lehoty pri platení správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotnú aplikáciu ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. pri posudzovaní dodržania lehoty na zaplatenie správneho poplatku poplatníkom v nadväznosti na spôsoby a formy platenia poplatkov za spoplatnené úkony a konania orgánov finančnej správy.

Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Právny stav od: 1. 9. 2019

Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotnú aplikáciu novelizovaného § 7 zákona najmä pri preskúmavaní rozhodnutí obcí v rámci opravných prostriedkov Finančným riaditeľstvom SR, ako aj pri poskytovaní informácií daňovým subjektom a obciam.

Dátum publikácie: 4. 3. 2019
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol novelizovaný a je platný s účinnosťou od 1. januára 2019. V desiatej časti zákona, ktorý je o poplatkoch bol novelizáciou zavedený pojem kompostované zásobníky.

Dátum publikácie: 30. 8. 2018
Autor: JUDr. Jana Dráčová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Od 1. októbra nadobúda účinnosť veľká novela  zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.

Partner

 

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.