Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > Miestne dane - ostatné
7 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 27. 4. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 25. 4. 2020

NR SR schválila zákon č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Novela prináša napr. oslobodenie od povinnosti platenia preddavkov na daň, zvýhodnený odpočet daňovej straty, úpravu daňových preplatkov a nedoplatkov, úpravy v použití podielu zaplatenej dane,...

Pozn. redakcie:

9/2020: Zákonom č. 264/2020 Z. z. sa skončia k 30. septembru 2020 lex korona opatrenia v oblasti daní. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019 sa budú podávať k 31. októbru 2020. Viac: Prehľad zrušených lex korona opatrení vo finančnej oblasti k 30. 9. 2020 a k 31. 12 2020

Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Právny stav od: 1. 10. 2019

Metodický pokyn upravuje problematiku zachovania lehoty pri platení správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotnú aplikáciu ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. pri posudzovaní dodržania lehoty na zaplatenie správneho poplatku poplatníkom v nadväznosti na spôsoby a formy platenia poplatkov za spoplatnené úkony a konania orgánov finančnej správy.

Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Právny stav od: 1. 9. 2019

Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotnú aplikáciu novelizovaného § 7 zákona najmä pri preskúmavaní rozhodnutí obcí v rámci opravných prostriedkov Finančným riaditeľstvom SR, ako aj pri poskytovaní informácií daňovým subjektom a obciam.

Dátum publikácie: 4. 3. 2019
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol novelizovaný a je platný s účinnosťou od 1. januára 2019. V desiatej časti zákona, ktorý je o poplatkoch bol novelizáciou zavedený pojem kompostované zásobníky.

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Anton Kolembus, JUDr. Ivana Kolembusová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Po registrácii spoločnosti pre jednotlivé druhy daní u správcu dane vznikajú daňovníkovi voči správcom daní rôzne daňové a oznamovacie povinnosti z jeho podnikateľskej činnosti, ktoré mu vyplývajú z daňového poriadku a jednotlivých daňových zákonov.

Dátum publikácie: 30. 8. 2018
Autor: JUDr. Jana Dráčová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Od 1. októbra nadobúda účinnosť veľká novela  zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.

Dátum publikácie: 27. 4. 2018
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 27. 4. 2017

Právoplatný rozsudok NS SR vo veci vyrubenia úroku z omeškania za nezaplatenie preddavku na daň z motorových vozidiel v ustanovenej lehote a v ustanovenej výške v prípade, keď sa dlžník odvoláva, že úrok sa týka obdobia pred jeho reštrukturalizáciou.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.