Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Miestne dane - ostatné
15 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 11. 8. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Poplatník požiadal o odklad platenia miestneho poplatku za rozvoj po lehote právoplatnosti rozhodnutia, ktorým mu bol poplatok vyrubený. V prípade, že sa žiadosti nevyhovie, vydá správca dane rozhodnutie o nepovolení odkladu platenia dane, ale to má byť formou oznámenia?

Dátum publikácie: 1. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 15. 10. 2014

Daň za ubytovanie v ubytovacom zariadení (rodinnom dome) platí obci ubytovateľ, ktorý musí mať živnosť alebo aj nemusí a príjem potom prizná v daňovom priznaní? Ako je to v prípade, keď ubytovateľ má s ubytovaným zmluvu o prenájme, v tomto prípade nemusí platiť obci daň za ubytovanie?

Dátum publikácie: 22. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Daňovníkovi miestnej dane bola pravidelne každoročne od roku 2012 zasielaná výzva na zaplatenie daňového nedoplatku, ktorú si ale nikdy neprevzal. Až v r. 2021 si výzvu prevzal a podal námietku premlčania daňového nedoplatku. Zanikol teda tento daňový nedoplatok?

Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 7. 2020

Je možné vyberať miestny poplatok za komunálne odpady od fyzických osôb, ktoré na území obce v rekreačnej chatovej oblasti užívajú karavany? Títo karavanisti odkladajú odpad od veľkokapacitných kontajnerov, pričom však na rozdiel do klasických chatárov poplatok za odpad neplatia.

Dátum publikácie: 21. 7. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 2. 2007

Obec vyrubila miestny poplatok za komunálny odpad spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá má v danej obci sídlo. Tá ale vo svojom odvolaní argumentuje tým, že má v obci len sídlo, nie prevádzku. Má teda takáto spoločnosť povinnosť platiť poplatok za odpad?

Dátum publikácie: 9. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 12. 2012

Ako správne vyrubiť daň za stavebný pozemok? Na LV je parcela č. 1 – orná pôda, parcela č. 2 – orná pôda, parcela č. 3 – ostatná plocha. V stavebnom povolení sú uvedené parcely č. 2 a č. 3, kde parcela č. 3 je vyňatá z ornej pôdy na stavebné účely. Je potrebné sa riadiť LV alebo stavebným povolením?

Dátum publikácie: 24. 5. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 7. 2020

Ako platia podnikateľské subjekty poplatok za komunálny odpad, ak fyzická osoba má v obci trvalý pobyt a súčasne je podnikateľom a miestom jeho podnikania je miesto jeho trvalého bydliska?

Platí poplatok za komunálny odpad ako fyzická osoba aj ako podnikateľský subjekt?

Fyzická osoba má v obci trvalý pobyt, súčasne je podnikateľom, ale miesto podnikania má v inej obci. Platí poplatok za komunálny odpad len ako fyzická osoba?

Dátum publikácie: 20. 5. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 12. 2005

Ako je to s vyrubením dane z nehnuteľnosti za skleník, ktorý na osadenie nevyžaduje základ? Môže sa to zdaniť ako stavba – skleník alebo nie?

Dátum publikácie: 18. 3. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 7. 2019

Platiteľ DPH má čerpaciu stanicu, na ktorej má kávovar, ktorý vydáva tovar za odplatu, umyvárku, ktorá poskytuje službu - umytie za odplatu a vysávač, ktorý tiež vydáva službu za odplatu, k tomu ešte majiteľ chce kúpiť automat na cigarety. Akým spôsobom evidovať tržby z hľadiska DPH a dane z príjmu? Do týchto automatov nakupuje tovar, z ktorého si odpočítava DPH (kávy, cukor..., prášky do autoumyvárky...).  Robí to tak, že raz mesačne naúčtuje do registračnej pokladnice počet káv z kávomatu, počet umytí z autoumyvárky a počet vysávaní. Z nevýherných automatov a nevýherných prístrojov sa platia aj miestne dane. Je to takto správne?

Dátum publikácie: 12. 3. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Je správne účtovanie dane za ubytovanie inkasovanej od ubytovaných v účtovníctve poskytovateľa ubytovacích služieb, ak túto daň uvádza v peňažnom denníku ako ostatný príjem nepodliehajúci dani a odvod dane mestskému úradu ako ostatný výdavok neovplyvňujúci základ dane? Môže ostať v účtovníctve rozdiel, ak sa tieto sumy nerovnajú (paušálna platba dane)?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.