13 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Katarína Serinová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Digitalizácia je pojem, ktorý počujeme zo všetkých strán, či už ide o digitalizáciu štátnej správy alebo jednotlivých oblastí podnikateľského alebo bežného života. Digitalizácia sa nevyhla ani oblasti podnikania, konkrétne účtovníctva.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Online priestor ponúka okrem množstva informácií zároveň priestor na dosahovanie príjmu. Na webe existuje niekoľko možností, ako použiť tento priestor na získanie ekonomického prospechu. Najikonickejšia je služba AdSense – poskytovanie reklamného priestoru od spoločnosti Google. Ako sa na takúto činnosť pozerať z hľadiska daňového a živnostenského práva?

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 7. 2021

Cieľom metodického pokynu, do ktorého sú prevzaté všetky časti Metodického pokynu k uplatňovaniu daňového bonusu podľa ZDP, je zabezpečiť jednotný postup pri uplatnení daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Týmto metodickým pokynom sa ruší IRA č. 39/2020.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Prvá časť komplexného príspevku k pravidlám fakturácie. Začneme základnými podmienkami týkajúcimi sa aj elektronických faktúr. Vysvetlíme, ako vystaviť správny doklad z pohľadu DPH aj dane z príjmov. Následne otvoríme veľký okruh problematických situácií z praxe vzťahujúcich sa k správnemu uvedeniu DPH na faktúre. Napovieme, ako rozlíšiť dodávku tovaru od dodávky služby – kedy vznikne daňová povinnosť, akú sadzbu DPH uplatniť na tzv. zložené plnenie, resp. ako postupovať pri refakturácii. Pri obchodných vzťahoch (nielen) so zahraničím upozorníme na špeciálny režim prenesenia daňovej povinnosti.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2020

Prehľadný návod, ako v praxi uplatniť princíp krajiny určenia. Tovar má byť zdanený v štáte nadobudnutia, a preto dodávateľ, ktorý uskutočňuje intrakomunitárne dodanie tovaru, uplatní oslobodenie od dane za predpokladu splnenia podmienok, ktoré v článku sumarizujeme jednak z pohľadu slovenského zákona o DPH, jednak eurosmernice. Akými dôkazmi teda treba povinne disponovať, aby bolo uskutočnenie prepravy preukázateľné?

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2021

Spoločnosť môže majetok nadobudnúť rôznymi spôsobmi, jedným z nich je obstaranie na základe zámennej zmluvy. Zámenou vzniká rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobúdaného majetku a zostatkovou cenou  odovzdávaného hmotného majetku – z pohľadu účtovných predpisov aj zákona o dani z príjmov. Túto skutočnosť si treba uvedomiť hlavne pri zámene vecí bez doplatku. Naopak, pri úhrade finančného doplatku dochádza ku kúpe a predaju vecí za dohodnuté ceny, ktoré sa účtovne  premietnu na príslušné nákladové a výnosové účty zúčastnených osôb.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 10. 9. 2020

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 10. septembra 2020. Platiteľ nepreukázal existenciu platného právneho zmluvného vzťahu s dodávateľskou spoločnosťou, na základe ktorého boli fakturované služby sprostredkovania. Nebolo hodnoverne preukázané dodanie sprostredkovateľskej činnosti a uskutočnenie reálneho obchodného reťazca medzi jednotlivými obchodnými spoločnosťami.

Dátum publikácie: 2. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku si ozrejmíme, v čom spočíva osobitná úprava zdanenia pri použitom tovare podľa zákona o DPH, upozorníme na súvisiacu záznamovú povinnosť, zanalyzujeme niektoré špecifické situácie z praxe a stručne sa pristavíme pri spotrebe pohonných látok.

Dátum publikácie: 2. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Túto časť príspevku budeme venovať detailnejšie ojazdeným automobilom predávaným v špecifickej úprave, ak sa kupujú s cieľom ďalšieho predaja a spĺňajú definičné znaky v § 66 zákona o DPH.

Dátum publikácie: 2. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Záznamy o každom kúpenom pozemnom motorovom vozidle musia obsahovať zákonom predpísané náležitosti. Povinnosť doručenia záznamov je stanovená za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom sa kúpi tento tovar v lehote na podanie daňového priznania (do 25. dňa nasledujúceho mesiaca). Ak sa doručia záznamy oneskorene alebo sa v nich uvedú nepravdivé údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.