22 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 22. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Univerzita prijala platbu od českého odberateľa na on-line konferenciu a vystavila faktúru k prijatej platbe s DPH. Postupovala správne, keďže keď je to opačný prípad, spoločnosť platí do ČR za on-line konferenciu, tak sa prenáša daňová povinnosť na nich, miesto dodania je SR? Mali by vystaviť faktúru k prijatej zálohe bez DPH a uviesť do súhrnného výkazu?

Dátum publikácie: 22. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Finančné príspevky na stravovanie nie sú daňovými nákladmi, resp. sú zdaniteľným príjmom, ak sa poskytujú následne po uplynutí mesiaca. Kde v Zákonníku práce a v zákone o dani z príjmov sa o tom pojednáva?

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec bol na dovolenke v Štúrove a uplatňuje si príspevok na rekreáciu, kde predložil zamestnávateľovi faktúru, ktorú mu vystavila firma so sídlom v Českej republike. Na faktúre je uvedené, že ubytovacie zariadenie spĺňa podmienky ubytovania, prevádzkuje ubytovanie a odvádza mestu miestnu daň za ubytovanie. Môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok na rekreáciu?

Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť má uzavretú nájomnú zmluvu na prenájom kancelárskych priestorov s firmou sídliacou v Estónsku, ktorá má pridelené estónske IČ DPH. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. V nájomnej zmluve je dohodnuté, že nájomné bude platené na 6 mesiacov dopredu na základe vyhotovenej faktúry. Rozhodli sa nájom zdaňovať, faktúru vystavujú so slovenskou DPH - je to správne? Aký je dátum plnenia pri vystavení faktúry? Môžu vystaviť faktúru za nájom za obdobie od 1. 8. 2021 do 31. 1. 2022 napr. 5. 8. 2021, kde sa uvedie ten istý dátum plnenia, teda 5. 8. 2021? Faktúra bude uhradená do dvoch dní.

Dátum publikácie: 19. 10. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Občianske združenie - útulok pre psov má príjmy - členské príspevky, dary, zbierky, podiel zaplatenej dane. V júni 2021 uzatvorili zmluvu s mestom, ktorá sa týka služby súvisiacej s odchytom zvierat. Útulok nie je platiteľom DPH. Uvedené príjmy, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou občianskeho združenia, sa zarátavajú do obratu, ktorá sa týka povinnosti registrácie DPH? Na základe uvedenej zmluvy sa združenie musí stať platiteľom DPH? Bude musieť odvádzať DPH z oboch poplatkov?

Dátum publikácie: 14. 10. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Slovenská firma A má pridelené IČ DPH v SR aj IČ DPH v ČR. Do Českej republiky premiestnila tovar na komisiálny predaj v režime call-off stock firme B. Táto skutočnosť je zaznamenaná v súhrnnom výkaze DPH SR. Firma B však tovar nakoniec nepredá a firma A teda premiestni tovar z komisného skladu firmy B do komisného skladu firmy C, tiež v režime call-off stock. Obidve sú v ČR s ČR VAT. Tovar neopustí územie ČR. Táto skutočnosť bude uvedená v súhrnnom výkaze DPH SR – zmena odberateľa – zmena VAT. Firma C však požaduje zhodnotiť tovar, zhodnotenie tovaru prebehne v ČR – bude poskytnutá služba českou firmou D. Firma D fakturuje firme A službu za zhodnotenie na tovare s českou DPH 21 %. Firma A (keďže má ČR VAT) si uplatní na vstupe českú DPH v českom daňovom priznaní pre DPH. Je to správny postup?

Dátum publikácie: 14. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Firma používala nákladný automobil na podnikanie do júla 2021. V auguste 2021 chce auto predať. Čo spraviť preto, aby sa neplatila daň z motorových vozidiel za august?

Dátum publikácie: 14. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa požiadala o príspevok na rekreáciu, kde predložila faktúru, ktorá je vystavená na meno manžela. Môže jej zamestnávateľ poskytnúť príspevok na rekreáciu?

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 3. 2021

Ak zamestnávateľ začne na základe výberu zamestnanca poskytovať zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie namiesto stravovacej poukážky, je v danom prípade povinný zamestnancovi najprv zraziť príspevok zamestnanca do hodnoty stravného lístka a až následne mu vyplatiť finančný príspevok na stravovanie spolu s príspevkom na zabezpečenie stravovania poskytnutým z prostriedkov sociálneho fondu a aj s príspevkom zamestnanca na stravu?

Dátum publikácie: 12. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2009

Spoločnosť si zriadila v prenajatých priestoroch gastro prevádzku. Nakúpila nové spotrebiče, napr. sporák, digestor, chladničku, mikrovlnku, pec, miesič, ale aj pracovné stoly a umývadlá s batériami. Spotrebiče nie sú zabudovateľné. Majú sa uvedené spotrebiče a ostatné vybavenie kuchyne odpisovať ako zostava v odpisovej skupine 5 (ako budova, v ktorej je prevádzka), alebo samostatne v odpisovej skupine 2 (okrem jedného spotrebiča je cena do 1 700 €)?

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.