484 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Podnikateľ – FO má v majetku nebytový priestor 10 rokov, časť už má odpísanú a zostatková cena je 10 000 €. Rozhodne sa darovať uvedený priestor synovi, ktorý ho chce vložiť do obchodného majetku ako FO. Aká bude obstarávacia cena u syna – obdarovaného? Vyplýva nejaká daňová povinnosť darcovi? Uvedený priestor kúpil darca bez DPH. Ak sa obdarovaný po určitom čase 6 rokov – majetok odpisuje, rozhodne uvedenú nehnuteľnosť predať, neinvestuje do nej, len uplatňuje bežné náklady spojené s údržbou, môže dať do nákladov zostatkovú cenu nehnuteľnosti, resp. aké náklady uplatní pri predaji?

Dátum publikácie: 23. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť plánuje obstarať nový debniaci voz. Vedenie sa rozhodlo, že voz musí byť odpísaný počas doby trvania stavby. Ide o obstaranie majetku, ak jeho doba trvania je menšia ako 1 rok a cena obstarania je cca 400 tis €? Dobou trvania sa rozumie, že voz je vždy vyrobený pre konkrétny druh tunela. Nedá sa použiť pre iný tunel, pretože každý tunel má iné parametre, a preto sa voz musí vždy dať upraviť pre nový tunel. To znamená, že ak sa voz zakúpi na konkrétny tunel a bude sa používať 10 mesiacov, môže sa dať priamo do nákladov, resp. rozložia sa náklady počas 10 mesiacov? Ak sa voz bude musieť zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ako sa môže nastaviť odpisovanie, keď sa musí odpisovať viac ako 1 rok, čiže prakticky minimálne sa musí odpisovať 2 roky?Je možné odpisovať napr. 14 mesiacov?

Dátum publikácie: 23. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 2. 2019

V roku 2019 spoločnosť zaradila debniaci voz vo výške 479 886,20 € s parametrami pre účtovné odpisovanie 2 roky a daňové odpisy 6 rokov. Dôvod pre ÚO 2 roky bol ten, že takto zhotovený voz bude slúžiť len na danom tuneli a bude potrebný len počas 2 rokov. V roku 2021 dala spoločnosť tento voz prerobiť pre iný typ tunela, pretože v pôvodnom zhotovení by novému tunelu nevyhovoval. Táto prerábka bude v sume cca 133 tis. €. Ide o technické zhodnotenie alebo o priamy náklad? Ak ide o technické zhodnotenie, musí sa zaradiť. Doba odpisovania môže byť zhodná s dĺžkou potreby vozu na tomto tuneli? Čo v prípade, ak bude doba použitia kratšia ako 12 mesiacov?

Dátum publikácie: 22. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Do ktorej odpisovej skupiny sa má zaradiť nerezové potrubie, ktoré slúži na prívod vody do výdajného automatu a aký kód produkcie použiť?

Dátum publikácie: 22. 7. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dodávateľ (IČ DPH CZ) fakturoval službu za 3/2021. Faktúra sa samozdanila, uplatnil sa Reverse Charge a zahrnula sa do DP k DPH za 3/2021. Neskôr si spoločnosť všimla, že faktúra bola omylom vystavená bez prenosu daňovej povinnosti s českou DPH. Dodávateľ 30. 4. 2021 vystavil dobropis, ktorý spoločnosť dostala 5. 5. 2021. Akým spôsobom opraviť DP k DPH a KV DPH za 3/2021?

Dátum publikácie: 22. 7. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Platiteľovi DPH pri nákupe tovaru z UK (faktúra zo dňa 21. 4. 2021) v hodnote 78,70 eura prepravca vyfakturoval poplatky, prepravu a prefakturoval DPH na vstupe za dovoz tovaru. Platiteľ dostal prepravný doklad („manifest“ – colný úrad BA len s pečiatkou prepravcu). Môže platiteľ na základe tohto dokladu uplatniť odpočítanie dane?

Dátum publikácie: 21. 7. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Je predĺžená platnosť rekreačných poukazov 2020 do konca septembra 2022?

Dátum publikácie: 21. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť kúpila štvorkolku. V technickom preukaze je uvedené, že ide o traktor špeciálny, kategória T3b. Zaradí sa ako klasická štvorkolka do odpisovej skupiny 2?

Dátum publikácie: 20. 7. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Aký je rozdiel pri vypracovaní projektovej dokumentácie, a to: vypracovanie projektovej dokumentácie inžinierskych sietí samostatne architektom pre developera alebo inú osobu – sekcia M, vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného inžinierstva 42, projekt dodaný developerom v rámci dodávky inžinierskej stavby – sekcia F? Kedy sa uplatní sekcia M a kedy sekcia F, aké musia byť splnené podmienky pre určenie správnej sekcie?

Dátum publikácie: 20. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Má živnostník povinnosť registrovať sa pred poskytnutím služieb podľa § 7a zákona o DPH a následne môže fakturovať svoje služby maďarskému odberateľovi bez DPH, daňové priznania k DPH ani kontrolné výkaz podávať nebude, bude mať však povinnosť podávať štvrťročne súhrnné výkazy alebo sa táto povinnosť registrácie na neho nevzťahuje? Ako bude fakturovať poskytnuté služby?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.