177 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 24. 9. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Existuje zoznam výdavkov, ktoré je možné uplatniť cez vrátenie DPH zo zahraničia - VAT REFUND?

Dátum publikácie: 21. 9. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Na faktúru dodávateľa, platiteľa z marca 2021(zatiaľ nezaplatenú), vydal daňový úrad rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania s tým, že odberateľ dlžníkovi daňového dlžníka zakázal zaplatiť faktúru z marca 2021. Nárok na odpočítanie DPH z tejto faktúry si odberateľ uplatnil v daňovom priznaní za marec 2021.Teraz má od neho ďalšiu faktúru z mája 2021. Nárok na odpočítanie DPH si môže odberateľ uplatniť aj naďalej bez ohľadu na to, či dodávateľ má daňovú exekúciu alebo nie?

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Vlastník pozemku (platiteľ DPH) zriadil vecné bremeno v prospech inej osoby (napr. distribučná spoločnosť, obec), pričom primárny záujem na zriadení vecného bremena má tretia strana, napr. investor stavby.

Je z pohľadu vlastníka pozemku ako dodávateľa služby vecného bremena, ktorý požaduje náhradu za zriadenie vecného bremena, v poriadku, ak faktúru vystaví priamo na investora stavby? Samozrejme, pri splnení predpokladu, že strany (vlastník a investor, prípadne, ak je stranou aj distribučná spoločnosť) s tým v súlade s príslušnou zmluvou o zriadení vecného bremena súhlasia. Vlastník pozemku by si už nenárokoval odmenu od distribútora, prípadne obce.

Dátum publikácie: 17. 9. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Ako správne posúdiť prenos daňovej povinnosti pri zhotovení a montáži kovovej konštrukcie – amfiteáter? V zozname CPA je napr. pod poradovým číslom 204 – Práce na montáži oceľových a prefabrikovaných konštrukcií, môže sa použiť uvedená položka?

Dátum publikácie: 13. 9. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, bude nakupovať katódy z Poľska, ktoré budú hneď z Poľska expedované na prepracovanie do Nemecka. Poľská spoločnosť zabezpečí dopravu a vystaví faktúru za katódy a slovenská spoločnosť sa stane vlastníkom týchto katód. Nemecká spoločnosť následne prepracuje katódy na medené drôty a zároveň ich pocínuje a pošle slovenskej firme na Slovensko. Nemecká firma zabezpečí prepravu a vyfakturuje službu za prepracovanie a dopravu. Slovenská spoločnosť by mala mať 2 faktúry pod SK DPH - jednu z Poľska za tovar a druhú z Nemecka za službu. Je to takto správne alebo sa slovenská spoločnosť musí registrovať v Nemecku? Ak je potrebná registrácia v Nemecku, čo by sa v tom prípade vo fakturáciách zmenilo?

Dátum publikácie: 7. 9. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Ako správne z daňového hľadiska riešiť faktúru za vyúčtovanie cla a DPH z dodania v Poľsku, ktorú tuzemská spoločnosť uhradila a všeobecne, ako postupovať v prípade, že tovar bol dodaný odberateľovi, ale nenastala situácia, kedy by bolo dodanie na Slovensko a potom následný predaj do Poľska, ale prebehla pre zjednodušenie všetkých strán priama dodávka do Poľska?

Dátum publikácie: 31. 8. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2021

Ako sa sleduje splnenie podmienky obratu na predaj tovaru cez e-shop do EÚ? Hranica 10 000 € platí pre všetky štáty EÚ dohromady len od 1. 7. 2021 alebo bude potrebné sledovať obrat od 1. 1. 2021?

Dátum publikácie: 31. 8. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zmenou § 47 ods. 3 zákona o DPH vypadla časť, kde platiteľ musí mať najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia colné vyhlásenie. Ak platiteľ colné vyhlásenie o vývoze tovaru do podania daňového priznania v súčasnosti nemá, pretože colné orgány majú dlhšiu lehotu (150 dní), ako má postupovať pri podaní daňového priznania k DPH – vývoz na územie tretích štátov?

Dátum publikácie: 31. 8. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Uplatní sa pri fakturácii čistenia dažďových zvodov prenos daňovej povinnosti? Dá sa v tomto prípade použiť riadok č. 200 CPA tabuľky?

Dátum publikácie: 27. 8. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Družstvo má v pláne uskutočniť predaj starej výrobnej haly s pozemkom. Ako postupovať z pohľadu DPH? Je stavba aj pozemok od DPH oslobodený v zmysle § 38 ods. 1 zákona o DPH alebo platí prenos daňovej povinnosti?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.