1102 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 19. 1. 2022
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2022

Občianske združenie plánuje poskytovať svoje služby, a to reklamu na športových podujatiach. Túto činnosť plánuje od roku 2022, doteraz malo len príjem z 2 % daní. Je možná dobrovoľná registrácia pre DPH? Doteraz viedlo jednoduché účtovníctvo, bude potrebné prejsť na podvojné účtovníctvo? Pri akom obrate je potrebné prejsť na podvojné účtovníctvo?

Dátum publikácie: 18. 1. 2022
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Český zriaďovateľ, platiteľ DPH v Čechách, má v SR stálu prevádzkareň, platiteľa DPH, tento v SR nakupuje tovar a dodáva ho zriaďovateľovi do Čiech, ktorý ho následne predáva buď v ČR alebo do iných štátov EÚ. Ako má stála prevádzkareň fakturovať tovar zriaďovateľovi do ČR? Cez faktúru alebo len dodacím listom, uviesť do výkazu DPH a súhrnného výkazu?

Dátum publikácie: 11. 1. 2022
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Príspevková organizácia mesta vykonáva aj podnikateľskú činnosť, a teda je platiteľom DPH. V apríli 2021 bola vystavená faktúra za stavebné práce s prenosom DPH v sume 25 500 € (DPH = 5 111 €). Faktúru v kontrolnom výkaze uviedla do časti B.1., DPH sa odviedla za mesiac apríl 2021 bez nároku na odpočítanie. V mesiaci október 2021 k danej faktúre prišiel dobropis na sumu 4 390 € s prenosom DPH...

Dátum publikácie: 11. 1. 2022
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Spoločnosť, platiteľ DPH, poskytuje konzultačné služby počas doby trvania projektu a fakturuje kvartálne sumu na základe zmluvy. Projekt mal byť ukončený k 31. 3. 2021, ale došlo k predĺženiu projektu do 30. 6. 2021. Dodatok k Zmluve, ktorým sa schválila oprávnenosť fakturácie za mesiace 4-6/2021, bol podpísaný 13. 11. 2021 a v dodatku bola dohodnutá aj výška odmeny, ktorú si môže spoločnosť fakturovať. Služby boli reálne dodané v 2Q/2021, ale faktúra nebola vystavená, lebo nebola schválená oprávnenosť a výška. Môže platiteľ vystaviť faktúru s dátumom dodania 13. 11. 2021 alebo vystaví faktúru spätne s dátumom dodania 30. 6. 2021?

Dátum publikácie: 7. 1. 2022
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Družstvo, platiteľ DPH, vyhotovilo pre iné družstvo, platiteľa DPH, pozvánky, ktoré v jeho mene odoslal doporučenou poštou jednotlivým subjektom. Následne družstvo vystavilo faktúru – refakturácia poštových známok. Je potrebné refakturovať s DPH, resp. bez DPH?

Dátum publikácie: 5. 1. 2022
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2022

Firma od 1. 1. 2022 prechádza na digitálny systém uchovávania faktúr. Je potrebné tieto faktúry uchovávať aj v tlačenej forme?

Dátum publikácie: 4. 1. 2022
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 21. 7. 2021

Platiteľ DPH ide kúpiť jazdený automobil od platiteľa DPH v tuzemsku. Môže si odberateľ uplatniť DPH v plnej výške aj v prípade, že bude uplatňovať paušálne PHL 80/20?

Dátum publikácie: 21. 12. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Aké sú zákonné lehoty archivácie uzávierok platobných terminálov? Je táto povinnosť archivácie 5 alebo 10 rokov? Aká je lehota na archiváciu denných uzávierok z ERP a denných uzávierok z platobných terminálov?

Dátum publikácie: 20. 12. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 11. 2011

S cieľom zvýšenia predaja svojich výrobkov spoločnosť organizuje spotrebiteľskú súťaž. Výherca hlavnej ceny získa poukaz na prenájom automobilu. Pri obstaraní tohto poukazu si firma uplatnila nárok na odpočítanie DPH (faktúru dodávateľ poukazu vystavil s DPH). Je firma povinná pri odovzdaní ceny do súťaže výhercovi – poukaz na prenájom automobilu – odviesť DPH z obstarávacej ceny tohto poukazu? 

Dátum publikácie: 20. 12. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Firma sa stala platiteľom DPH k 1. 9. 2021 - je to kaviareň/kníhikupectvo. Môže si odpočítať DPH z došlých faktúr za tovar, ktorý už bol kúpený pred tým, než sa stala platiteľom DPH? Tovar sa obstaral v mesiacoch 7-8/2021 (knihy na sklad, alkohol do kaviarne a pod.). 

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.