139 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 1Vs/1/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 18. 5. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 10. 2021

Veľký senát sa stotožňuje s názorom predkladajúceho senátu v tom, že samotná svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie...

Spisová značka: C 655/19
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 20. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 4. 2021

Článok 2 ods. 1 písm. a) a článok 9 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006...

Spisová značka: 3Sžfk/70/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 8. 2021

Platiteľ DPH nepreukázal, že vynaložil a prijal všetky rozumné opatrenia s odbornou starostlivosťou vyplývajúcou z jeho podnikateľskej činnosti, aby zabránil tomu, že reálne...

Spisová značka: 2Sžfk/53/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 8. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 8. 2021

Skutočnosti uvádzané platiteľom v návrhu na obnovu konania nemajú právnu relevanciu. Na vyjadrenie prípadného nesúhlasu s rozsahom dokazovania a hodnotením dôkazov správcom dane...

Spisová značka: 2Sžfk/17/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 8. 2021

Na nepriznanie nároku na odpočet DPH stačí, že nebolo preukázané, že platiteľ prijal plnenie uvedené na faktúre od dodávateľa, ktorý ju vystavil.

Spisová značka: 10Sžfk/33/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 24. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 8. 2021

Platiteľka DPH ani jej dodávateľ nepredložili relevantné dôkazy o tom, že reklamné služby uvedené vo faktúrach boli dodané. Nebolo preukázané, akým spôsobom bola reklama...

Spisová značka: 2Sžfk/35/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 8. 2021

Odpočítanie DPH pri nákupe tovaru v tuzemsku nebolo priznané, pretože nebola preukázaná materiálna existencia tovaru, keďže nebol zistený pôvod tovaru, jeho prvotný dodávateľ,...

Spisová značka: 4Sžfk/65/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 8. 2021

Neunesením dôkazného bremena zo strany platiteľa sa pochybnosti o reálnosti dodania služieb dodávateľskou spoločnosťou stali relevantným dôvodom pre neuznanie nároku na...

Spisová značka: 1Sžfk/50/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2021

Platiteľ počas daňovej kontroly neponúkol finančným orgánom žiadne dôkazné prostriedky, prostredníctvom ktorých by vyvrátil pochybnosti správcu dane a zvýšil kredibilitu svojich...

Spisová značka: 8Sžfk/48/2019
R číslo: 28/2021
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 5. 2021

I. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 297/2016 Z. z. (účinného od 1. januára 2017) v § 79a upravuje náhradu za zadržanie nadmerného odpočtu...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.