34 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Online priestor ponúka okrem množstva informácií zároveň priestor na dosahovanie príjmu. Na webe existuje niekoľko možností, ako použiť tento priestor na získanie ekonomického prospechu. Najikonickejšia je služba AdSense – poskytovanie reklamného priestoru od spoločnosti Google. Ako sa na takúto činnosť pozerať z hľadiska daňového a živnostenského práva?

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pri uplatnení sadzby základnej náhrady nie je dôležité, či sa vozidlo využíva na pracovnú cestu alebo na priame zabezpečenie príjmov (napr. prepravca, taxikár a pod.), v obidvoch prípadoch je možné uplatnenie sadzby základnej náhrady do daňových výdavkov.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 7. 2021

Cieľom metodického pokynu, do ktorého sú prevzaté všetky časti Metodického pokynu k uplatňovaniu daňového bonusu podľa ZDP, je zabezpečiť jednotný postup pri uplatnení daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Týmto metodickým pokynom sa ruší IRA č. 39/2020.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2021

Spoločnosť môže majetok nadobudnúť rôznymi spôsobmi, jedným z nich je obstaranie na základe zámennej zmluvy. Zámenou vzniká rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobúdaného majetku a zostatkovou cenou  odovzdávaného hmotného majetku – z pohľadu účtovných predpisov aj zákona o dani z príjmov. Túto skutočnosť si treba uvedomiť hlavne pri zámene vecí bez doplatku. Naopak, pri úhrade finančného doplatku dochádza ku kúpe a predaju vecí za dohodnuté ceny, ktoré sa účtovne  premietnu na príslušné nákladové a výnosové účty zúčastnených osôb.

Dátum publikácie: 9. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 9. 2021

Pre väčšinu podnikateľov je automobil neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Pri používaní vozidla má podnikateľ aj povinnosti (napr. zaplatiť daň z motorových vozidiel, odkladať bločky o nákupe PHL, pri používaní aj na súkromné účely krátiť daňové výdavky a iné). Používaním vozidla je potrebné správne sa zorientovať v spleti zákonov v a neustále sa meniacej legislatívy, aj v čase pandémie.

Dátum publikácie: 9. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 9. 2021

Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky percentom z príjmov za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov.  

Dátum publikácie: 9. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 9. 2021

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vytvorenie združenia a podielové spoluvlastníctvo.

Dátum publikácie: 9. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 9. 2021

Za podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov si môže daňovník uplatniť preukázateľné daňové výdavky na základe ich zaúčtovania v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Sú to napr. výdavky na obstaranie hmotného majetku, výdavky na opravy a udržiavanie obchodného majetku, výdavky na technické zhodnotenie obchodného majetku a iné výdavky vynaložené v súvislosti s využívaním obchodného majetku.

Dátum publikácie: 9. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 9. 2021

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi nepeňažné plnenie ( použitie motorového vozidla na služobné aj súkromné účely) a nejde o plnenie vylúčené z predmetu dane alebo oslobodené od dane, zdaňuje sa takýto príjem spolu so mzdou v mesiaci poskytnutia.

Dátum publikácie: 9. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 9. 2021

Výdavky na spotrebované pohonné látky je možné uplatniť buď podľa cien platných v čase nákupu prepočítané podľa spotreby, na základe satelitného sledovania pohybu vozidla, alebo uplatniť paušálne výdavky na spotrebované PHL. Pri elektromobiloch je pohonnou látkou elektrická energia a v technickom preukaze alebo osvedčení o evidencii elektromobilov sa neuvádza spotreba, ale len výkon, a aj tento je možné uplatniť do daňových výdavkov zvýšený o 20 %.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.