1052 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Bytové družstvo vykonáva správu bytového domu, na ktorom má prevádzkovateľ internetových služieb umiestnené svoje antény. Na základe nájomnej zmluvy prevádzkovateľ internetových služieb platí do fondu prevádzky, údržby a opráv tohto bytového domu ročné nájomné 150 eur. Z týchto príjmov bytové družstvo odvádza daň vyberanú zrážkou...

Dátum publikácie: 17. 9. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Ak zamestnanec dostal na začiatku mesiaca stravné na 20 dní, ale odpracoval len 13 dní, môže finančný príspevok na stravovanie účtovať 1. 5. záloha na stravovanie 56,70 € zápisom 335/211 a pri výplatách k 31. 5. účtovanie - príspevok zamestnávateľa 35,10 € zápisom 527/335 a zrážka zo mzdy navyše 21,60 € zápisom 331/335?

Dátum publikácie: 17. 9. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Ako správne zdaniť nepeňažný príjem - použitie auta na súkromné účely - zamestnancovi? Auto nie je zaradené v obchodnom majetku spoločnosti - auto je zapožičané z požičovne (3 mesiace) a zamestnanec ho cez víkend použil na súkromnú cestu. Považovať za výšku nepeňažného príjmu alikvotnú časť nájomného z požičovne alebo zisťovať OC a rok zaradenia v požičovni kvôli stanoveniu 1 %?

Dátum publikácie: 17. 9. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Z úhrady za služby vykonané slovenskou spoločnosťou v sídle odberateľa v Thajsku bola zrazená daň 15 % podľa vnútroštátneho daňového predpisu tohto štátu. Ako sa má zaúčtovať táto suma a možno daň zaplatenú v Thajsku zohľadniť pri zdaňovaní príjmov slovenskej spoločnosti?

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Môže občianske združenie zaoberajúce sa podporou a rozvojom športu použiť prijatý podiel zaplatenej dane na úhradu pôžičky, ak táto pôžička bola použitá na nákup materiálu, vybavenia a úhradu režijných nákladov združenia?

Dátum publikácie: 31. 8. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť má v operatívnom nájme hybridný automobil. Rozhodla sa zamestnancovi, ktorý tento automobil využíva, preplatiť kúpu a montáž nabíjacej stanice. Nabíjacia stanica sa nachádza v dome zamestnanca. Faktúra je vystavená na s. r. o. Je takáto nabíjacia stanica daňovým výdavkom pre s. r. o.? Aké povinnosti vznikajú zamestnancovi?

Dátum publikácie: 31. 8. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Z dcérskej spoločnosti A prešiel zamestnanec pracovať do materskej spoločnosti B s účinnosťou od 5. 5. 2021. Do tohto dátumu (4 dni) používal zamestnanec auto vo firme A na súkromné aj služobné účely. Následne od 5. 5. 2021 sa auto prenajalo materskej firme B, ktorá toto auto taktiež za rovnakých okolností poskytuje už teraz svojmu zamestnancovi. Majú zdaniť dotyčnej fyzickej osobe obe firmy 1 % zo vstupnej ceny automobilu za ten istý mesiac?

Dátum publikácie: 31. 8. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom darčekové poukážky na víkendové pobyty zo sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 30. 8. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 8. 2014

Firma má zamestnancov, ktorí sú zaradení do 2. skupiny rizika prác. Noví zamestnanci absolvujú vstupnú lekársku prehliadku, sú to skladníci pracujúci aj na vysokozdvižných vozíkoch (VZV), administratíva, predavači. Je daňovým nákladom preplatenie vstupných lekárskych prehliadok všetkým novým zamestnancom?

Dátum publikácie: 26. 8. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Účtovníčka dostala oneskorene došlú faktúru za odbornú poradenskú a konzultačnú činnosť. Dátum vystavenia aj dodania bol 28. 6. 2019. Kedy je možné uplatniť nárok na odpočítanie DPH? Je nutné podať dodatočné daňové priznanie k DPH? Ako sa postupuje z pohľadu zákona o dani z príjmov? Bude náklad pripočítateľnou položkou? Je nutné podať dodatočné daňové priznanie za rok 2019?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.