1015 výsledkov
...
Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnanec mal v roku 2020 príjmy zo závislej činnosti. Okrem týchto príjmov v roku 2020 zamestnanec vyhral bicykel. Musí podať daňové priznanie typu B? Akú výšku hodnoty výhry uvedeie v daňovom priznaní, keď výhry sú do určitej sumy oslobodené od dane?

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť obstarala skladovú halu. Je to mobilná skladová hala zložená z oceľovej konštrukcie a PVC plachty. Nie je napojená na inžinierske siete. Nie je pevne spojená so zemou. Nosné stĺpy sú priskrutkované k betónovej ploche (nie zaliate betónom). Kedykoľvek ju môže prísť žeriav zdvihnúť a presunúť na iné miesto. Do akej odpisovej skupiny sa zaradí? Má sa zahrnúť skladová hala do dani z nehnuteľností?

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť obstarala dlhodobý hmotný majetok – sušiareň reziva v 3/2021. Ide o jednokomorovú sušiareň so samostatnou pecou na piliny. Aké je zaradenie do kódu KP? Spoločnosť chce začať tento majetok odpisovať.

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Ako sa má postupovať v prípade daňových odpisov pri nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku formou vecného daru od spoločníka, ktorý bol zaúčtovaný na SU 413? Konkrétne ide o bager, ktorý nebol nikdy predtým zaradený do obchodného majetku. Ide o to, že spoločník si obstaral stroj a následne ho daroval do s. r. o. Týmto bagrom zabezpečuje väčšinu svojich zdaniteľných príjmov. V tomto konkrétnom prípade môže spoločnosť daňový odpis z tohto stroja plne uplatniť ako daňový výdavok alebo nie? V prípade, že sa daňový odpis z tohto stroja nepovažuje za daňový výdavok, ako má spoločnosť postupovať s výnosmi, ktoré sa dosiahnu používaním tohto stroja? Má ich spoločnosť tiež považovať za nedaňové do výšky daňových odpisov z tohto stroja?

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vedie bankový účet v cudzej mene CZK. Pri prevode finančných prostriedkov z účtu v mene CZK na účet v mene euro vznikajú na účte 261 veľké kurzové rozdiely. Sú daňovo uznané?

Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec doniesol k vyúčtovaniu doklad z e-kasy – off-line. Je možné takýto doklad uznať z pohľadu účtovníctva, dane z príjmov a DPH? Takýto doklad e-kasa tlačí, keď je výpadok internetu a ten, kto doklad vystaví, má povinnosť zabezpečiť dodatočné odoslanie dokladu na FS SR. Je takýto doklad považovaný za daňový a účtovný doklad? Doklad náležitosti zjednodušeného daňového dokladu má. Nemôže dôjsť zo strany vyhotoviteľa dokladu k zneužitiu (napr. že doklad sa stornuje alebo že nebude vôbec odoslaný na FS)?

Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť má záujem o poskytnutie služby pre zamestnancov. Sú to 4 psychologické online semináre – osvetová prednáška ohľadom zvládania súčasnej situácie, rôzne rady a pod. Celková cena bude cca 800 €. Spoločnosť to chce hradiť zo sociálneho fondu. Vzhľadom na to, že to bude anonymné, nie je možné tieto semináre zamestnancom zdaniť. Ako má spoločnosť v tomto prípade postupovať? Anonymné je to z dôvodu, aby sa zachovalo súkromie zamestnancov, ktorí sa prihlásia.

Dátum publikácie: 9. 6. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť vykonáva kovovýrobu a do lakovne obstarala závesný hliníkový prístrešok bez pevných základov. Do akej odpisovej skupiny daný majetok zaradiť? Nejde o stavbu spojenú pevne so zemou.

Dátum publikácie: 9. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2009

Spoločnosť plánuje vykonať technické zhodnotenie na prenajatej budove. V sklade, ktorý bude mať spoločnosť v prenájme od 1. 4. 2021, musí investovať do počítačových sietí a elektroinštalácie (zabudovanej do stien budovy). Za technické zhodnotenie budovy sa považujú stavebné úpravy, modernizácia, rekonštrukcia. Predstavuje zavedenie počítačových sietí a elektroinštalácie, ktoré budú zabudované do stien, technické zhodnotenie a sú stavebnou úpravou? Ak áno, budú sa PC siete odpisovať 6 rokov a elektroinštalácie 20 rokov?

Dátum publikácie: 7. 6. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnávateľ kúpil zamestnancom bonusovú kartu v hodnote 15 € za kus, ktorú môžu využívať vo vybraných predajniach SR, kde sa im uplatní 10 % zľava na zakúpený tovar. Zľavu poskytuje predajňa, nie zamestnávateľ. Je potrebné zahrnúť cenu karty zamestnancovi do mzdy ako nepeňažný príjem? Dá sa poskytnúť túto kartu zamestnancom tak, aby nebola zdaniteľným príjmom?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.