9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 22. 5. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Firma dostala faktúru po podaní daňového priznania k DPH. Táto faktúra je však bez DPH, čiže neovplyvní výšku dane. Je potrebné aj tak podať dodatočné daňové priznanie alebo nie? Faktúra sa nahrá v účtovníctve do nového obdobia?

Dátum publikácie: 3. 2. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

V roku 2018 sa kúpilo osobné auto a teraz sa bude darovať. Ako postupovať z pohľadu DPH a dane z príjmov?

Dátum publikácie: 20. 12. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018

S. r. o. má 22 rokov a doteraz archivuje všetky spracované účtovné doklady v tomto členení: bankové výpisy, výdavkové pokladničné doklady, príjmové pokladničné doklady, faktúry vystavené, faktúry prijaté, interné doklady, mzdové doklady, zmluvy (mobil, nájomné...), účtovné závierky – výkazy, daňové priznania, evidenciu DPH. Ako dlho musí uchovávať vyššie uvedené dokumenty z hľadiska daní, poisťovní...?

Dátum publikácie: 14. 5. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť vykonáva medzinárodnú kamiónovú dopravu. Ku každej zrealizovanej preprave je doklad – CMR, kde sú uvedené všetky informácie ohľadom prepravy. Je to akoby „rodný list" každej prepravy. Koľko rokov je nutné archivovať tieto doklady?

Dátum publikácie: 11. 2. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Firma vystavila preddavkovú faktúru, ktorá bola uhradená hneď po jej vystavení, avšak podnikateľ to zabudol účtovníčke oznámiť. O jej úhrade sa dozvedela až o mesiac - po doručení výpisu z banky. Môže vystaviť faktúru so spätným dátumom 2 týždne dozadu, aj keď to pokazí poradie faktúr?

Dátum publikácie: 26. 9. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2012

V internej smernici si spoločnosť stanovila, že základný spôsob prepočtu majetku a záväzkov v cudzej mene sa prepočítava na eurá kurzom vyhláseným ECB, a to v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Vznik pohľadávky a záväzku je viazaný na deň uskutočnenia účtovného prípadu. Pri pohľadávke je to deň splnenia dodávky a pri záväzku deň príchodu faktúry. Ako správne má spoločnosť pre záväzky stanoviť deň uskutočnenia účtovného prípadu?

Dátum publikácie: 28. 6. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Je správny názor, že faktúra nemusí byť podpísaná a opečiatkovaná?

Dátum publikácie: 7. 4. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Ktorý deň je dňom dodania v súvislosti s DPH pri predaji nehnuteľnosti, ktorú vlastní s. r. o.? Je to deň podpisu kúpnej zmluvy alebo deň podania návrhu na vklad, alebo iný deň? S akým dátumom je nutné vystaviť faktúru?

Dátum publikácie: 10. 2. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Musia byť faktúry, ktoré spoločnosti posielajú dodávatelia, napr. Slovak Telekom, SPP, Stredoslovenská energetika, Poradca podnikateľa atď., vystavené s originálnou pečiatkou a podpisom dodávateľa? Niektorí dodávatelia faktúry zasielajú elektronicky, niektorí poštou.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.