54 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Jedným z opatrení na zmiernenie nepriaznivých dosahov koronakrízy na hospodárstvo je poskytovanie finančnej pomoci vo forme štátnej dotácie na úhradu nájomného v dôsledku tzv. sťaženého užívania nájmov. V príspevku vysvetlíme, kto a za akých okolností má nárok na udelenie pomoci, ale najmä ako dotáciu správne spracovať v jednoduchom i podvojnom účtovníctve.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Príspevok prináša príklady účtovania dotácie na úhradu nájomného v konkrétnych praktických príkladoch u prenajímateľa a u nájomcu, a to aj v jednoduchom aj v podvojnom účtovníctve.

Dátum publikácie: 27. 8. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Združenie predstavuje administratívne nenáročný spôsob spoločného podnikania fyzických i právnických osôb bez nutnosti založenia obchodnej spoločnosti. Umožňuje ho zmluva podľa Občianskeho zákonníka. Tento príspevok sa venuje združeniu z právneho hľadiska, ďalej rozdeľovaniu príjmov a výdavkov medzi účastníkmi združenia, dani z pridanej hodnoty, spôsobu účtovania a daňovej evidencii.

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 10. 2018

Virtuálnu menu možno charakterizovať ako digitálnu internetovú menu, ktorá je založená na zložitom a šifrovanom matematickom algoritme. Obchodovanie s ňou podlieha daňovým aj účtovným povinnostiam. V príspevku objasníme, ako pohyb virtuálnej meny zobraziť v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve, či už ide o transakciu na verejnom trhu alebo individuálny obchod, ťažbu, nadobudnutie výmenou za tovar, prípadne službu.

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 10. 2018

Keďže virtuálna mena je krátkodobým finančným majetkom, bol doplnený § 12 ods. 6 postupov účtovania v JÚ, podľa ktorého sa pri odplatnom nadobudnutí virtuálnej meny v knihe krátkodobého finančného majetku účtuje obstaranie virtuálnej meny v reálnej hodnote.

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 10. 2018

Príklady účtovania virtuálnej meny – účtovanie kúpy a predaja virtuálnej meny za eurá, účtovanie nadobudnutia virtuálnej meny výmenou za tovar alebo službu, účtovanie nadobudnutia virtuálnej meny výmenou za inú virtuálnu menu a účtovanie nadobudnutia virtuálnej meny ťažbou.

Dátum publikácie: 12. 6. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pri základnej charakteristike hnuteľných vecí a následne pri ich zaradení a účtovaní majú daňové predpisy a účtovné predpisy niekedy odlišné prístupy a niekedy sa tieto prekrývajú. Prinášame porovnanie týchto prístupov.

Dátum publikácie: 28. 4. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Čitateľmi vyžiadaný článok k účtovaniu konkrétneho zamestnaneckého benefitu – „Multisport karty“. Držiteľ takejto karty a jeho rodinní príslušníci sú oprávnení bezplatne využívať rôzne športoviská a relaxačné zariadenia vrátane ich produktov a služieb. V účtovníctve zamestnávateľa je potrebné správne posúdenie z pohľadu DPH i dane z príjmov.

Dátum publikácie: 17. 4. 2020
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2020

Oddlženie má podľa ZKR dve formy, a to konkurz a splátkový kalendár. Právo žiadať oddlženie, teda právo podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára, má fyzická osoba len vtedy, ak sa voči nej vedie exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie. Od 1. januára 2020 je možné podať žiadosť o osobný bankrot len v prípade, ak je voči osobe vedené exekučné konanie dlhšie ako jeden rok.

Dátum publikácie: 8. 4. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 4. 4. 2020

Národná rada SR schválila zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 s účinnosťou od 4. apríla 2020. Prinášame prehľad opatrení týkajúcich sa oblasti dane z príjmov, oblasti účtovníctva, správy daní (daňového poriadku) a opatrenia v oblasti dane z motorových vozidiel.

Pozn. redakcie:

9/2020: Zákonom č. 264/2020 Z. z. sa skončia k 30. septembru 2020 lex korona opatrenia v oblasti daní. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019 sa budú podávať k 31. októbru 2020. Viac: Prehľad zrušených lex korona opatrení vo finančnej oblasti k 30. 9. 2020 a k 31. 12 2020

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.