28 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 14. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ako je to v súvislosti s uplatnením PHL do daňových výdavkov v prípade, že firma používala vozidlo na základe preberacieho protokolu o bezplatnom využívaní vozidla (z dôvodu technickej závady na vozidle). Jediný doklad, ktorým firma disponuje, je preberací protokol (žiadna zmluva o výpožičke, resp. zmluva o operatívnom lízingu). V súvislosti s užívaním tohto vozidla vznikli firme náklady na spotrebované PHL, diaľničnú známku. Môže si uvedené výdavky uplatniť ako daňovo uznaný náklad?

Dátum publikácie: 3. 11. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť predáva stavebný materiál. Je potrebné mať na faktúre podpis odberateľa, keď sa vystaví faktúra, že túto faktúru prevzal (kvôli daňovej kontrole alebo legislatívne opatrenie)? Keď sa posielajú faktúry poštou alebo mailom (čo je asi 99 %), je potrebné, aby spoločnosť vyžadovala podpísanú faktúru vrátiť späť od odberateľa?

Dátum publikácie: 27. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Občianske združenie účtuje v jednoduchom účtovníctve. Odpustí pohľadávku, ktorá by po úhrade bola príjmom neovplyvňujúcim základ dane. Aký vplyv na základ dane bude mať odpustenie pohľadávky?

Dátum publikácie: 3. 8. 2020
Autor: Ing. Ingrid Šalkovičová
Právny stav od: 1. 12. 2010

Občianske združenie ešte nepodávalo daňové priznanie. Zatiaľ viedlo iba evidenciu príjmov a výdavkov. Môže si zvoliť, aké účtovníctvo má viesť? Môže to byť aj naďalej iba evidencia? Ako má urobiť účtovnú uzávierku? Do daňového priznania za rok 2019 dáva iba príjmy z reklamy vo výške 3 000 € a tomu odpovedajúce výdavky za rok 2019?

Dátum publikácie: 13. 7. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 12. 3. 2020

Ako správne posúdiť tržby v mesiacoch napríklad za 6/2019 a 6/2020 (opatrenie 3B). Podľa poučenia platí, že sa musia tržby posudzovať podľa podaného priznania k DPH 6/2020 a 6/2019. Spoločnosť má i také prípady, že v mesiaci 6/2019 sa odvádzala DPH zo záloh zľavomatov, Boomer atď., kde tržba vznikne až po vyčerpaní zálohy/poskytnutí služby, a teda daňové priznanie k DPH vôbec nezobrazuje tržby na účtoch účtovej skupiny 6xx v účtovníctve z dôvodu prijatých platieb vopred. Ide o situáciu, ktorá sa v spoločnosti rieši opakovane, každý mesiac. Ako správne posúdiť pokles tržieb v takomto prípade? 

Dátum publikácie: 10. 6. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2007

Ako sa postupuje s odpisovaním vozidla pri prerušení podnikania?

Dátum publikácie: 12. 5. 2020
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 4. 2020

Ako sa bude správne účtovať príspevok pri COVID-19 od štátu, 80 % na zamestnanca?

Dátum publikácie: 7. 4. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 10. 2018

Občianske združenie (športový klub) vedie jednoduché účtovníctvo, má nevyčerpanú dotáciu z ministerstva, uvádza sa to do záväzkov voči štátu? Krádež kreditnej karty, pri ktorej bola vyvodená škoda voči danému človeku, je pohľadávka voči nemu?

Dátum publikácie: 23. 3. 2020
Autor: Ing. Ingrid Šalkovičová
Právny stav od: 1. 12. 2010

Nezisková organizácia (poľovnícka organizácia) účtuje v jednoduchom účtovníctve. Ako zaúčtuje nasledovné účtovné prípady: výdavky na vyšetrenie na trichinelózu, postúpenie práva poľovníctva – prenájom pozemkov, bankové poplatky, povolenie na lov zveri, plomby na označovanie zveri, členské príspevky užívateľa poľovného revíru. Ktoré výdavky patria do nezdaňovanej činnosti?

Dátum publikácie: 3. 2. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

V roku 2018 sa kúpilo osobné auto a teraz sa bude darovať. Ako postupovať z pohľadu DPH a dane z príjmov?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.