13 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

FS - 9/2018
Dátum publikácie: 17. 9. 2018
Číslo: MF/13416/2018-74
Problematika: účtovníctva

Opatrenie č. MF/13416/2018-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie MF SR MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania a účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

FS - 3/2018
Dátum publikácie: 23. 3. 2018
Číslo: MF/10386/2018-721
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného výkladu pri zdaňovaní príjmu z plynúceho v súvislosti s predajom virtuálnej meny podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 22. 12. 2017
Číslo: MF/017353/2017-352

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky Z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

FS - 2/2015
Dátum publikácie: 28. 2. 2015
Číslo: MF/008351/2015-441

Pokyn MF SR č. MF/008351/2015-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2014 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu.

FS - 13/2011
Dátum publikácie: 21. 12. 2011
Číslo: MF/26582/2011-74
Problematika: účtovníctva
FS - 13/2011
Dátum publikácie: 21. 12. 2011
Číslo: MF/27210/2011-74
Problematika: účtovníctva
FS - 11/2011
Dátum publikácie: 28. 11. 2011
Číslo: MF/24033/2011-74
Problematika: účtovníctva

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.