71 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 11. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2008

Ak účtovník podpisuje krycie listy k zaúčtovaným dokladom, je možné tento podpis nahradiť napr. pečiatkou, tzn. že by sa dala vyrobiť pečiatka s jeho podpisom a pre urýchlenie archivácie by k svojmu menu dal odtlačok pečiatky?

Dátum publikácie: 29. 12. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Ako presne viesť skladovú evidenciu o nákupe a predaji tovaru? Je ju potrebné viesť v predajni tovaru napr. stavebného materiálu? Firma nie je auditovaná a vedie evidenciu zásob spôsobom B. Aké doklady v prípade kontroly má predložiť? Ako dlho musí skladovú evidenciu archivovať?

Dátum publikácie: 14. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ako je to v súvislosti s uplatnením PHL do daňových výdavkov v prípade, že firma používala vozidlo na základe preberacieho protokolu o bezplatnom využívaní vozidla (z dôvodu technickej závady na vozidle). Jediný doklad, ktorým firma disponuje, je preberací protokol (žiadna zmluva o výpožičke, resp. zmluva o operatívnom lízingu). V súvislosti s užívaním tohto vozidla vznikli firme náklady na spotrebované PHL, diaľničnú známku. Môže si uvedené výdavky uplatniť ako daňovo uznaný náklad?

Dátum publikácie: 3. 11. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť predáva stavebný materiál. Je potrebné mať na faktúre podpis odberateľa, keď sa vystaví faktúra, že túto faktúru prevzal (kvôli daňovej kontrole alebo legislatívne opatrenie)? Keď sa posielajú faktúry poštou alebo mailom (čo je asi 99 %), je potrebné, aby spoločnosť vyžadovala podpísanú faktúru vrátiť späť od odberateľa?

Dátum publikácie: 30. 10. 2020
Autor: Ing. Martin Mikláš
Právny stav od: 1. 1. 2011

Spoločnosť si dáva variť pivo s obsahom alkoholu 4,3 %. Firma na faktúre uvádza položku „varenie piva“ a položku „spotrebná daň“. Ako má spoločnosť účtovať túto spotrebnú daň? Má spoločnosť nejaké povinnosti voči colnému úradu – spotrebnú daň napr. z predaja?

Dátum publikácie: 27. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Občianske združenie účtuje v jednoduchom účtovníctve. Odpustí pohľadávku, ktorá by po úhrade bola príjmom neovplyvňujúcim základ dane. Aký vplyv na základ dane bude mať odpustenie pohľadávky?

Dátum publikácie: 20. 8. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Zamestnanec dostal faktúru k rekreačnému poukazu, ale o zaplatení faktúry nedostal žiadny doklad. Postačuje, keď podpíše čestné vyhlásenie, že uhradil sumu na faktúre alebo je potrebné predložiť účtovný doklad?

Dátum publikácie: 3. 8. 2020
Autor: Ing. Ingrid Šalkovičová
Právny stav od: 1. 12. 2010

Občianske združenie ešte nepodávalo daňové priznanie. Zatiaľ viedlo iba evidenciu príjmov a výdavkov. Môže si zvoliť, aké účtovníctvo má viesť? Môže to byť aj naďalej iba evidencia? Ako má urobiť účtovnú uzávierku? Do daňového priznania za rok 2019 dáva iba príjmy z reklamy vo výške 3 000 € a tomu odpovedajúce výdavky za rok 2019?

Dátum publikácie: 22. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Musí medzi klientom a externou spoločnosťou spracúvajúcou účtovníctvo klienta byť uzatvorená zmluva o spracúvaní osobných údajov?

Dátum publikácie: 13. 7. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 12. 3. 2020

Ako správne posúdiť tržby v mesiacoch napríklad za 6/2019 a 6/2020 (opatrenie 3B). Podľa poučenia platí, že sa musia tržby posudzovať podľa podaného priznania k DPH 6/2020 a 6/2019. Spoločnosť má i také prípady, že v mesiaci 6/2019 sa odvádzala DPH zo záloh zľavomatov, Boomer atď., kde tržba vznikne až po vyčerpaní zálohy/poskytnutí služby, a teda daňové priznanie k DPH vôbec nezobrazuje tržby na účtoch účtovej skupiny 6xx v účtovníctve z dôvodu prijatých platieb vopred. Ide o situáciu, ktorá sa v spoločnosti rieši opakovane, každý mesiac. Ako správne posúdiť pokles tržieb v takomto prípade? 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.