6 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 1. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 15. 10. 2014

Daň za ubytovanie v ubytovacom zariadení (rodinnom dome) platí obci ubytovateľ, ktorý musí mať živnosť alebo aj nemusí a príjem potom prizná v daňovom priznaní? Ako je to v prípade, keď ubytovateľ má s ubytovaným zmluvu o prenájme, v tomto prípade nemusí platiť obci daň za ubytovanie?

Dátum publikácie: 22. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Daňovníkovi miestnej dane bola pravidelne každoročne od roku 2012 zasielaná výzva na zaplatenie daňového nedoplatku, ktorú si ale nikdy neprevzal. Až v r. 2021 si výzvu prevzal a podal námietku premlčania daňového nedoplatku. Zanikol teda tento daňový nedoplatok?

Dátum publikácie: 9. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 12. 2012

Ako správne vyrubiť daň za stavebný pozemok? Na LV je parcela č. 1 – orná pôda, parcela č. 2 – orná pôda, parcela č. 3 – ostatná plocha. V stavebnom povolení sú uvedené parcely č. 2 a č. 3, kde parcela č. 3 je vyňatá z ornej pôdy na stavebné účely. Je potrebné sa riadiť LV alebo stavebným povolením?

Dátum publikácie: 20. 5. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 12. 2005

Ako je to s vyrubením dane z nehnuteľnosti za skleník, ktorý na osadenie nevyžaduje základ? Môže sa to zdaniť ako stavba – skleník alebo nie?

Dátum publikácie: 15. 7. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Vlastník nehnuteľnosti prenajíma nebytové priestory viacerým nájomcom. Miestny poplatok platia väčšinou nájomcovia, teda v zmluvne dohodnutom nájomnom nie je zahrnutý miestny poplatok za komunálny odpad.  Môže vlastník fakturovať časť miestneho poplatku nájomcom bez DPH? Môže použiť slovo refakturuje/fakturuje/fakturuje prechodnú položku? 

Dátum publikácie: 6. 4. 2018
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Obec ako správca miestnych daní a poplatkov posiela podľa § 80 ods. 1 zákona o správe daní daňovým dlžníkom obce výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku. Podľa rovnakej citácie zákona je obci v zákonnej lehote konkrétnym dlžníkom doručená námietka proti tejto výzve.

Čo znamená v tomto prípade, že „podanie námietok má odkladný účinok"? Môže podaná námietka zastaviť proces výrubu, resp. vymáhania dane aj v prípade, že je právoplatné rozhodnutie o vyrubení dane (dokonca potvrdené odvolacím orgánom)? Alebo odkladný účinok sa týka náhradnej lehoty na zaplatenie daňového nedoplatku uvedenej vo výzve? Je stanovená lehota na vydanie rozhodnutia o vyhovení, resp. nevyhovení námietky a aké náležitosti toto rozhodnutie obsahuje? Je vydaním rozhodnutia o vyhovení, resp. nevyhovení námietky celý proces ukončený? Alebo sa dá aj proti nemu odvolať?

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.