147 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 13. 11. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Za august 2020 mal zamestnávateľ pokles tržieb o 77 %. Mzdu aj odvody zaplatil vo výplatnom termíne. Môže žiadať štátnu pomoc na zamestnanca a jeho odvody? Príspevok pošle štát na účet a odvodené odvody si má zamestnávateľ žiadať späť od poisťovní?

Dátum publikácie: 29. 10. 2020
Autor: kolektív autorov, JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 21. 7. 2020

Môže byť považované nesplnenie povinnosti absolvovať test na respiračné ochorenie COVID-19 vyžadovaný zamestnávateľom za porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca?

Dátum publikácie: 29. 10. 2020
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 28. 10. 2020

Je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca, aby sa pri vstupe na pracovisko preukázal negatívnym výsledkom testu na koronavírus COVID-19 vykonaného v rámci projektu celoplošného testovania?

Dátum publikácie: 28. 10. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 27. 3. 2020

Zamestnanec bol v kontakte s pozitívnou osobou na Covid-19. Zamestnanec nemá príznaky, zostal doma. Ako má zamestnávateľ vysporiadať tento čas?

Dátum publikácie: 13. 10. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Slovenská s. r. o. so sídlom v Slovenskej republike nakupuje tovar v 90 % od toho istého dodávateľa, českej a. s. so sídlom v Českej republike. Má tu personálne prepojenie konateľa slovenskej s. r. o. a českej a. s. V českej a. s. sa tovar vyrába. Tovar si vozí tuzemská spoločnosť svojou firemnou dodávkou a nakupuje ho v českej korune (CZK). Na Slovensku v zmenárni vymení eurá na CZK a platí v Českej republike v hotovosti, tak si to želá dodávateľ. Pri jednom odbere zaplatí 3 až 8 čiastkových faktúr v CZK v celkovom objeme po prepočte a sčítaní jednotlivých faktúr zhruba 6 000 € – 7 000 €. Na tovar sa chodí tak 2x do mesiaca. Môže spoločnosť takto platiť za tovar v zahraničí? Vzťahuje sa na nich obmedzenie platby v hotovosti nad 5 000 €?

Dátum publikácie: 12. 10. 2020
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Aké sú povinnosti zamestnávateľa – prevádzkovateľa – vo vzťahu k jeho zamestnancom z hľadiska ochrany osobných údajov? Je povinnosťou prevádzkovateľa preškoliť svojich zamestnancov?

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 9. 2001

Považujú sa za prevádzkareň priestory e-shopu, kde sú sklady, odkiaľ zamestnanci distribuujú zabalený tovar zákazníkom? Je tento priestor nutné ohlásiť živnostenskému úradu, vybaviť hygienu, t. j. vyžiadať stanovisko od RÚVZ (regionálneho úradu verejného zdravotníctva)? Osobný odber sa nerealizuje. V predmetných priestoroch sa vykonáva administratíva – fakturácia, príjem nakupovaného tovaru od dodávateľov z SK, EÚ, taktiež i výdaj zabaleného tovaru zákazníkom cez kuriéra alebo firemnou prepravou podľa ich telefonickej, resp. e-mailovej objednávky.

Dátum publikácie: 21. 9. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 2. 2013

Spoločnosť prevádzkuje pekáreň, kde odberateľom fakturuje za dodaný tovar každých 15 dní, t. j. začína v mesiaci prvým dňom a končí pätnástym dňom. V danom mesiaci vystavuje faktúru, ku ktorej prikladá dodací list (od 1. do 15.) Doba splatnosti je 15 dní. Ako sa počíta doba splatnosti? Je to od prvého dňa dodania tovaru alebo od vystavenia faktúry? 

Dátum publikácie: 21. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 4. 4. 2020

Zamestnanec odpracoval v týždni od 20. 4. do 27. 4. 2020 2 dni po 3 hodiny. V tom týždni mal odpracovať 37,5 hodiny. Koľko hodín sa mu počíta ako odpracovaných za daný týždeň? Počíta sa mu za tie dva dni, že odpracoval 15 hodín alebo len 6 hodín? Za koľko hodín mu je vyplácaná mzda 100 % a za koľko hodín 80 % podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce? Ak zamestnanec pracoval v jeden deň 3 hodiny, má sa za to, že má odpracovaný celý deň (teda 7,5 hodiny)? Sviatky a dovolenky sú vyplácané ako 100 %?

Dátum publikácie: 2. 9. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť robí zápočty so zákazníkmi týkajúce sa faktúr a dobropisov alebo priradenia platby k faktúram. Stáva sa, že zákazníci nekomunikujú a zápočty nepotvrdia. Je možné urobiť jednostranný zápočet?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.