8 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 3Obdo/4/2019
R číslo: 48/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2019

Požiadavke formálnej platnosti zmenky podľa čl. I § 75 bod 5 zák. č. 191/1950 Sb. zákona zmenkového a šekového vyhovuje aj taká vlastná zmenka, v ktorej je ako remitent uvedená...

Spisová značka: 17Co 241/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2018

I. Odporca je vo vzťahu k navrhovateľovi veriteľom zo zmluvy o autokredite, ktorá bola zabezpečená zabezpečovacím prevodom vlastníckeho práva k motorovému vozidlu. Navrhovateľ v...

Spisová značka: 5Asan/15/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 7. 2019

V súvislosti s interpretovaním § 3 ods. 5 zákona o volebnej kampani kasačný súd uvádza, že žalobca svojich sympatizantov, členov resp. darcov mal naozaj možnosť usmerniť a ich...

Spisová značka: 32 Cdo 5462/2014
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 4. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 2. 2016

Súdny poplatok, na vrátenie ktorého vznikol nárok neskôr, než v kalendárnom roku, v ktorom bol zaplatený, nemožno vrátiť po uplynutí desiatich rokov od konca kalendárneho roku,...

Spisová značka: 25CoKR/2/2014
R číslo: 33/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 7. 2014
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 5. 2016

I. Právo úpadcu užívať predmet leasingu predstavuje majetkové právo, hodnotu ktorého je možné aj vyčísliť.

II. Pojem „majetok úpadcu“ je potrebné vykladať extenzívne,...

Spisová značka: 6 Cdo 355/2012
R číslo: 140/2014
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 14. 11. 2013
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 4. 2015
I keď navrhovateľ nesplnil povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, ktorú mu súd uložil podľa § 141a ods. 1 O.s.p., konanie nemožno zastaviť, ak je odporcom subjekt uvedený v §...
Spisová značka: 4Sžso/5/2011
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 6. 2012
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 3. 2015

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nemá špeciálne ustanovenia o prihlasovaní pohľadávok v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní a preto sa prihlasovanie pohľadávok...

Spisová značka: 2M Obdo 3/2009
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 10. 2009
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 12. 2015

Zmluvná pokuta je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov záväzkov upravených novelou OZ zákonom č. 509/1991 Zb., s účinnosťou od 01. 01. 1992. Zmluvná pokuta je dohodnutá...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.