13 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 3Obdo/4/2019
R číslo: 48/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2019

Požiadavke formálnej platnosti zmenky podľa čl. I § 75 bod 5 zák. č. 191/1950 Sb. zákona zmenkového a šekového vyhovuje aj taká vlastná zmenka, v ktorej je ako remitent uvedená...

Spisová značka: 2Tdo/12/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 10. 2020

Pri neoprávnenom používaní cudzieho motorového vozidla má páchateľ záujem užívať predmetné motorové vozidlo, teda „prisvojiť si“ len jednu zložku z triády vlastníckeho práva,...

Spisová značka: 17Co 241/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2018

I. Odporca je vo vzťahu k navrhovateľovi veriteľom zo zmluvy o autokredite, ktorá bola zabezpečená zabezpečovacím prevodom vlastníckeho práva k motorovému vozidlu. Navrhovateľ v...

Spisová značka: 11Co/16/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 10. 2020

SR:

I. Zákonných náležitostí zmluvy o nájme sa týkala odvolacia námietka žalovaného, ktorý tvrdil, že zmluva neustanovovala povinnú...

Spisová značka: 5Asan/15/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 7. 2019

V súvislosti s interpretovaním § 3 ods. 5 zákona o volebnej kampani kasačný súd uvádza, že žalobca svojich sympatizantov, členov resp. darcov mal naozaj možnosť usmerniť a ich...

Spisová značka: 3Cob/354/2015
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 9. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2021

Žalovaný v konaní namietal navýšenie zmluvne dohodnutej odmeny žalobcom, keď sa tento v priebehu zmluvného vzťahu stal platcom dane z pridanej odmeny / DPH/. Súd prvej inštancie...

Spisová značka: 8Cob/64/2013
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 4. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 10. 2020

V zmysle § 445 Obchodného zákonníka pre platné dojednanie výhrady vlastníctva je nevyhnutná písomná forma. Poznámka o výhrade vlastníctva uvedená na jednotlivých faktúrach...

Spisová značka: 2Cob/109/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 4. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 11. 2021

Keďže medzi účastníkmi bol rozpor výkladu vôle k dohode o cene, súd aplikoval ust. § 266 ods. 1-4 Obch. zák. Konštatoval, že pri výklade sporného ujednania v zmluve, ktoré každý...

Spisová značka: 32 Cdo 5462/2014
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 4. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 2. 2016

Súdny poplatok, na vrátenie ktorého vznikol nárok neskôr, než v kalendárnom roku, v ktorom bol zaplatený, nemožno vrátiť po uplynutí desiatich rokov od konca kalendárneho roku,...

Spisová značka: 25CoKR/2/2014
R číslo: 33/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 7. 2014
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 5. 2016

I. Právo úpadcu užívať predmet leasingu predstavuje majetkové právo, hodnotu ktorého je možné aj vyčísliť.

II. Pojem „majetok úpadcu“ je potrebné vykladať extenzívne,...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.