103 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ponúkame komplexne spracovanú tému podnikania v oblasti poskytovania ubytovania – či už vo forme prenájmu, alebo ubytovacích služieb. Na príkladoch si vysvetlíme povinnosti oboch typov ubytovateľov z pohľadu dane z príjmov, DPH, účtovníctva, dane za ubytovanie a i. Osobitne sa pristavíme pri spolupráci so sprostredkovateľmi ubytovania, ako sú rôzne rezervačné portály i obľúbené zahraničné digitálne platformy. Spomenieme akceptovanie rekreačných poukazov a ich účtovné spracovanie. Fyzickým osobám poradíme, či na prenájom nehnuteľnosti potrebujú živnostenské oprávnenie a aké povinnosti, resp. výhody im zo živnosti plynú.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Rozoberieme ubytovacie služby z pohľadu DPH, z pohľadu účtovníctva a základu dane z príjmov, objasníme platenie dane za ubytovanie, sprostredkovanie ubytovacích služieb a venujeme sa tiež uplatňovaniu a akceptovaniu rekreačných rekreačných poukazov.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Vlastník nehnuteľnosti má právo slobodne nakladať s nehnuteľnosťou vrátane jej prenájmu iným osobám. Objasníme základné rozdiely medzi dosahovaním príjmu z prenájmu bez živnostenského oprávnenia a dosahovaním príjmu z prenájmu na základe živnostenského oprávnenia a daňové dôsledky prenájmu. Priblížime ubytovanie prostredníctvom digitálnej platformy Airbnb a princíp jeho zdanenia.

Dátum publikácie: 28. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zmenou zaokrúhľovania od 1. 1. 2020 sa zjednotil daňový systém a výpočet daní sa sprehľadnil. Na princípy zaokrúhľovania treba pamätať i pri prepočte nákupov v cudzej mene, resp. pri bankovom prevode, tak v podvojnom, ako aj v jednoduchom účtovníctve. Správnym posúdením a stanovením pravidiel vo vnútornom účtovnom predpise k prepočtu cudzej meny na euro môže účtovná jednotka eliminovať vznikajúce kurzové rozdiely.

Dátum publikácie: 28. 6. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Tému otvoríme otázkou oceňovania pozemku v účtovníctve a definíciou technickej rekultivácie pozemku. Následne vysvetlíme možnosti daňových odpisov a tvorby rezerv na technickú rekultiváciu pozemku. Na záver rozoberieme bližšie tri situácie z praxe: prípad, keď je technická rekultivácia pozemku súčasťou ocenenia stavby a keď je samostatným majetkom, ako aj možnosť, keď ide o biologickú rekultiváciu pozemku.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dopravné služby sú podnikateľskou činnosťou zameranou na dopravu v osobnej alebo nákladnej doprave. Táto služba je v zmysle zákona o cestnej doprave poskytovaná zdaniteľným a rovnako aj nezdaniteľným osobám podľa zákona o DPH.

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA, Ing. Beáta Michaleová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dočasná ochrana podnikateľov sa týka hlavne situácií spojených s platobnou neschopnosťou v dôsledku vplyvov pandémie na ich ekonomickú činnosť. V rámci tejto ochrany zákon prijal aj opatrenia týkajúce sa nájomných vzťahov medzi prenajímateľmi a nájomcami, ktoré ďalej boli riešené aj v ďalších prijatých právnych normách. Z Zásadnými časťami zákona č. 62/2020 Z. z. v znení zákona č. 92/2020 Z. z. sú ustanovenia § 3a a § 3b.

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Článok prehľadne popisuje novely od roku 2021 v hlavnách zákonoch: zákon o dani z príjmu, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o účtovníctve. 

Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Príspevok podrobne rozoberá nehnuteľnosť právnickej osoby z pohľadu zákona o dani z príjmov - právnu úpravu nehnuteľností, stavebnú a technologickú časť stavby, zaradenie stavieb budov do odpisovej skupiny a odpisovanie, technické zhodnotenie budov a stavieb, pozemky, vyradenie nehnuteľností predajom, likvidáciou, bezplatným odovzdaním alebo v dôsledku škody.

Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Vzhľadom na liberalizáciu účtovného chápania dlhodobého hmotného majetku zákon o dani z príjmov ustanovuje určitý odlišný prístup, ktorý má prednosť pred účtovným. Podstatné odlišnosti sú hlavne pri odpisovaní hmotného majetku – z pohľadu účtovníctva dlhodobého hmotného majetku.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.