158 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vedie bankový účet v cudzej mene CZK. Pri prevode finančných prostriedkov z účtu v mene CZK na účet v mene euro vznikajú na účte 261 veľké kurzové rozdiely. Sú daňovo uznané?

Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec doniesol k vyúčtovaniu doklad z e-kasy – off-line. Je možné takýto doklad uznať z pohľadu účtovníctva, dane z príjmov a DPH? Takýto doklad e-kasa tlačí, keď je výpadok internetu a ten, kto doklad vystaví, má povinnosť zabezpečiť dodatočné odoslanie dokladu na FS SR. Je takýto doklad považovaný za daňový a účtovný doklad? Doklad náležitosti zjednodušeného daňového dokladu má. Nemôže dôjsť zo strany vyhotoviteľa dokladu k zneužitiu (napr. že doklad sa stornuje alebo že nebude vôbec odoslaný na FS)?

Dátum publikácie: 18. 5. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Započítava sa do obstarávacej ceny auta aj jednorazový administratívny poplatok, registračný poplatok na dopravnom inšpektoráte a aj prvotný nákup zimných pneumatík?

Dátum publikácie: 11. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Je potrebné podľa slovenskej legislatívy (zákona o účtovníctve) tvoriť rezervu k dani z príjmu (napr. podľa legislatívy Českej republiky sa tvorí rezerva na daň z príjmu účtovným zápisom 599/453)?

Dátum publikácie: 11. 5. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Ako sa má zaúčtovať odkupná cena pri ukončení lízingu? Pri splátkovom kalendári zostáva ešte uhradiť 5,36 eura. Čo s týmto rozdielom? Je potrebné po skončení finančného lízingu upraviť kartu dlhodobého majetku firmy?

Dátum publikácie: 11. 5. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Podnikateľ nakúpil v novembri 2020 traktor do majetku firmy spolu s čelným nakladačom a medzinápravovú kosačku s tým, že traktor šiel priamo od výrobcu a prepis na značky sa uskutočnil až v januári 2021. Ako to bude z pohľadu odpisovania? Bude sa riešiť aj daň z motorových vozidiel, keď bude traktor na značkách? Podnikateľ predpokladá, že ani nakladač, ani kosačka sa nemôžu zaradiť, kým nebude zaradený podľa technického preukazu traktor, a teda až v roku 2021.

Dátum publikácie: 28. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnancom zamestnávateľ poskytuje stravné lístky vo výške 4 €. Zrážkou zo mzdy im bolo zrážané 1 €. Spolu 3 € je príspevok od zamestnávateľa. Akým spôsobom správne zaúčtovať stravné lístky a ako finančný príspevok pre zamestnancov na stravné?

Dátum publikácie: 26. 4. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2004

V 10/2020 mala spoločnosť haváriu nákladného vozidla zavinenú iným účastníkom premávky, išlo o totálnu škodu. Použiteľné zvyšky boli odpredané cez poisťovňu a vozidlo bolo odhlásené na polícii a prepísané na kupujúceho v 1/2021. Predaj sa realizoval do Nemecka. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Ako má spoločnosť správne postupovať pri účtovaní?

Dátum publikácie: 22. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Obchodný partner si uplatnil voči spoločnosti A ušlý zisk vo výške 100 000 €. Spoločnosť A prenajímala strechu, na ktorej boli umiestnené fotovoltaické panely, no v budove došlo k požiaru. Obchodný partner voči spoločnosti uplatnil ušlý zisk. Môže sa ušlý zisk účtovať na účte 548 a je tento náklad plne daňovo uznateľný?

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Anežka Košťálová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Ako zaúčtovať prijatú dotáciu z MH SR, ktorú organizácia poskytla v 50 % výške nájomcovi? V jednom prípade bude musieť finančné prostriedky vrátiť. Ako má v r. 2020 zaúčtovať na účte 357 tie finančné prostriedky, ktoré teraz musí ministerstvu vrátiť? Organizácia poskytla nájomníkom zľavu na nájomnom vo výške 50 % z ceny nájmu. U niektorých nájomníkov vznikol preplatok. Ako zaúčtovať vrátenie preplatku?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.