143 výsledkov
Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť má 49 zamestnancov, zakúpila antigénové testy na testovanie zamestnancov. Môže tento náklad účtovať ako daňový na účte 527 a uplatniť si odpočítanie DPH? Alebo je to nad rámec zákona a musí použiť nedaňový účet 528? Ak by musela použiť účet 528, vznikol by nárok na odpočítanie DPH z daného dokladu? Ako má spoločnosť postupovať z hľadiska účtovníctva, DPH a dane z príjmov?

Dátum publikácie: 14. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ako je to v súvislosti s uplatnením PHL do daňových výdavkov v prípade, že firma používala vozidlo na základe preberacieho protokolu o bezplatnom využívaní vozidla (z dôvodu technickej závady na vozidle). Jediný doklad, ktorým firma disponuje, je preberací protokol (žiadna zmluva o výpožičke, resp. zmluva o operatívnom lízingu). V súvislosti s užívaním tohto vozidla vznikli firme náklady na spotrebované PHL, diaľničnú známku. Môže si uvedené výdavky uplatniť ako daňovo uznaný náklad?

Dátum publikácie: 3. 11. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť predáva stavebný materiál. Je potrebné mať na faktúre podpis odberateľa, keď sa vystaví faktúra, že túto faktúru prevzal (kvôli daňovej kontrole alebo legislatívne opatrenie)? Keď sa posielajú faktúry poštou alebo mailom (čo je asi 99 %), je potrebné, aby spoločnosť vyžadovala podpísanú faktúru vrátiť späť od odberateľa?

Dátum publikácie: 28. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Darovacou zmluvou bolo obci pridelené požiarne vozidlo po odpise investičného hmotného majetku s hodnotou 0,00 €. Ako sa zaradí vozidlo do majetku? Ako sa uvedené zaúčtuje? Je potrebný znalecký posudok?

Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: Ing. Anežka Košťálová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Ako účtovať zľavu z nájomného a poskytnutú dotáciu v prípade, že obe zmluvné strany sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty?

Dátum publikácie: 21. 9. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Môže byť daňovo odpisovaný majetok podnikateľa (nehnuteľnosť na podnikanie – VO sklad), ktorý sa už využíva na podnikanie, ale nemá právoplatné kolaudačné rozhodnutie?

Dátum publikácie: 21. 9. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Zamestnávateľ objednal pre zamestnancov parkovacie miesta. Faktúra za parkovacie miesta je napr. 300 € plus DPH. Jedno parkovacie miesto napr. stojí 60 € bez DPH. Zamestnancom bude strhávať 50 % z ceny parkovacieho miesta + 50 % ceny im chce prispievať. Ako zaúčtovať došlú faktúru? Má zamestnávateľ nárok na odpočítanie DPH? Ak 50 % bude prispievať zamestnávateľ, je to nepeňažný príjem? Malo by to ísť cez výplatnú pásku?

Dátum publikácie: 14. 9. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2014

Ako zaúčtovať v rozpočtovej organizácii autorské honoráre vyplatené na základe zmluvy v zmysle autorského zákona: - honoráre umelecké - odvod Literárny fond vo výške 2 % Ako zaúčtovať nákup mobilného telefónu, kde časť sumy je uhradená v hotovosti a časť na splátky? Splátky na dobu 24 mesiacov sa zaúčtuje ako predpis splátok za mobilný telefón?

Dátum publikácie: 10. 9. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu „obsluha strojov pre hlbinnú ťažbu“. V rámci práce pracoval na malých bagroch. Zamestnávateľ chce tohto pracovníka využiť aj na prácu šoféra na nákladnom aute pri preprave stavebného materiálu, ale pracovník nemá vodičské oprávnenie skupiny C. Zamestnávateľ zaplatil vodičské oprávnenie skupiny C pre tohto pracovníka. Má daňový doklad na firmu. Ako zaúčtovať faktúru z pohľadu dane z príjmov? Je to náklad zamestnávateľa a je možnosť uplatniť odpočítanie DPH? Predmetom podnikania firmy sú výkopové a zemné práce a v rámci tejto činnosti prepravujú materiál, prípadne aj pracovné stroje na miesto výkonu. 

Dátum publikácie: 6. 8. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 3. 2009

Firma k pôvodnej murovanej budove pristavila plechovú halu, pričom jedna stena pôvodnej murovanej budovy je spoločná. Táto stena bola opravovaná – nový náter a oprava omietky, na čo je samostatná faktúra. Môže sa táto faktúra zaúčtovať ako oprava na účet 511? Do ktorej odpisovej skupiny sa zaradí nová plechová hala? Bude to samostatné odpisovanie alebo ako technické zhodnotenie spolu s hlavnou budovou?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.