8 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 21. 4. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Zamestnávateľ, s. r. o., platiteľ DPH, v januári vystaví faktúru za poskytovanie služieb na 12 mesiacov vopred, pričom tieto tržby časovo rozlišuje (účet 384) mesačne, keďže ide o väčšiu sumu. Podľa Manuálu k posúdeniu výpočtu tržieb v rámci Opatrenia 2 a Opatrenia 3B projektu Prvá pomoc je potrebné pri výpočte zohľadniť toto časové rozlíšenie. Je tento postup správny? Táto spoločnosť zároveň má organizačnú zložku v Maďarsku. Tržby, resp. výnosy fakturované z tejto organizačnej zložky nie sú súčasťou daňového priznania k DPH v SK, ale sú súčasťou tržieb. Pri výpočte poklesu tržieb zahrnúť aj výnosy z maďarskej organizačnej zložky?

Dátum publikácie: 12. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ má vlastné stravovacie zariadenie, ale dáva možnosť zamestnancom vybrať si medzi stravovaním vo vlastnom zariadení a stravovacími poukážkami. Problém je v tom, že zatiaľ sa vydávali stravovacie poukážky pozadu. Ako správne účtovať v podvojnom účtovníctve, keď sa poskytujú stravné poukážky dopredu a ako postupovať aj pri príspevku od 1. 3. 2021, keď tak isto bude musieť riešiť platby dopredu? Kalkulácia stravovacej poukážky je 4 € a z toho zamestnávateľ poskytuje 2,80 € a zo SF 0,20 €, spolu 3 €. 1 € si hradí zamestnanec.

Dátum publikácie: 10. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Od 1. 3. 2021 si zamestnanci môžu vybrať medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravným lístkom. Zamestnanci si vybrali finančný príspevok, ktorý bude zamestnávateľ poskytovať vo výške 5,10 €, z toho 2,81 € zákonný príspevok a zvyšok 2,29 € zo sociálneho fondu. Finančný príspevok za príslušný mesiac, napr. marec 2021, môže byť vyplatený vo výplate za 3/2021 do výplatného termínu 10. 4. 2021? Mal by sa mu poukázať k 1. 3. 2021 v hodnote 117,3 € (23 dní * 5,10 €) – účtovanie 335/221. Na základe dochádzky napr. bude mať zamestnanec nárok len na 15 dní. Ako by to mal zamestnávateľ správne vyrovnať vo výplate a zaúčtovať?

Dátum publikácie: 20. 8. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Zamestnanec dostal faktúru k rekreačnému poukazu, ale o zaplatení faktúry nedostal žiadny doklad. Postačuje, keď podpíše čestné vyhlásenie, že uhradil sumu na faktúre alebo je potrebné predložiť účtovný doklad?

Dátum publikácie: 4. 10. 2019
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 8. 2019

Má dodávateľ – víťaz verejného obstarávania – povinnosť vystaviť faktúru ako elektronickú zaručenú faktúru?

Dátum publikácie: 5. 4. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako má spoločnosť účtovať v podvojnom účtovníctve daň z poistenia?

Dátum publikácie: 6. 9. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 6. 2007

Spoločnosť má vypracovaný registratúrny plán a chce vyradiť dokumenty a spisy, ktorým uplynula lehota uloženia (rok 2005, 2006). Má povinnosť žiadať súhlas o vyradenie týchto dokumentov miestny príslušný archív?

Dátum publikácie: 5. 11. 2015
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Obchodná spoločnosť, platiteľ DPH, účtuje zásoby spôsobom A. Nakupuje tovar zo zahraničia. V niektorých prípadoch nevie presne stanoviť OC, lebo faktúry za dopravu a ostatné výdavky prichádzajú s veľkým časovým odstupom a zákazník nečaká. Spoločnosť musí tovar predať odberateľovi, vystaviť faktúru, ale nemá presne vyčíslenú OC. Preto sa na základe predchádzajúcich obchodov vypočítal koeficient, ktorým sa navýši hodnota tovaru. K tomu sa dá rabat a takto sa fakturuje zákazníkovi. Potom vzniká situácia, že keď je faktúra za dopravu vysoká, rabat vychádza veľmi nízky. Čo v prípade, ak z tohto dôvodu predajná cena bude nižšia ako OC? 

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.