82 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

FS - 4/2020
Dátum publikácie: 18. 4. 2020
Číslo: MF/009754/2016-442

V nadväznosti na zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa mení a dopĺňa pokyn MF SR č. MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky v znení dodatku č. 1.

FS - 4/2020
Dátum publikácie: 17. 4. 2020
Číslo: MF/007222/2020-74

Opatrenie MF SR č. MF/007222/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov.

FS - 4/2020
Dátum publikácie: 16. 4. 2020
Číslo: M F/008939/2020-441

MF SR vydáva „Pokyn na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2019 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu“.

FS - 12/2019
Dátum publikácie: 23. 12. 2019
Číslo: MF/020541/2019-2974

MF SR v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri príprave investícií a projektov investičného charakteru na základe § 19a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy s účinnosťou od 1. 1. 2020 vydáva Metodické usmernenie o postupe pri príprave investícií a projektov investičného charakteru podliehajúcich ekonomickému hodnoteniu MF SR.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.