352 výsledkov
...
Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť má 49 zamestnancov, zakúpila antigénové testy na testovanie zamestnancov. Môže tento náklad účtovať ako daňový na účte 527 a uplatniť si odpočítanie DPH? Alebo je to nad rámec zákona a musí použiť nedaňový účet 528? Ak by musela použiť účet 528, vznikol by nárok na odpočítanie DPH z daného dokladu? Ako má spoločnosť postupovať z hľadiska účtovníctva, DPH a dane z príjmov?

Dátum publikácie: 11. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2008

Ak účtovník podpisuje krycie listy k zaúčtovaným dokladom, je možné tento podpis nahradiť napr. pečiatkou, tzn. že by sa dala vyrobiť pečiatka s jeho podpisom a pre urýchlenie archivácie by k svojmu menu dal odtlačok pečiatky?

Dátum publikácie: 7. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 1992

Aká je to komisionárska zmluva a kde sa využíva?

Dátum publikácie: 29. 12. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Ako presne viesť skladovú evidenciu o nákupe a predaji tovaru? Je ju potrebné viesť v predajni tovaru napr. stavebného materiálu? Firma nie je auditovaná a vedie evidenciu zásob spôsobom B. Aké doklady v prípade kontroly má predložiť? Ako dlho musí skladovú evidenciu archivovať?

Dátum publikácie: 29. 12. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Spoločnosti prichádzajú e-výpisy, z ktorých je zrejmé, že dodávateľ služby fakturuje vrátenie DPH zo zahraničia. Tieto e-výpisy majú číslo faktúry, plus faktúra na poplatok za poskytnutie tejto služby (predpoklad, že je to poplatok za vratku DPH). Ako účtovať vratky (uvedené v e-výpise), stačí to cez interný doklad, resp. považuje sa to za faktúru? Poplatok účtovať zápisom 518xxx/321xxx?

Dátum publikácie: 17. 12. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2005

Na účte 326 bola v decembri 2019 zaúčtovaná nevyfakturovaná dodávka v cudzej mene. Hodnota záväzku bola k 31. 12. 2019 precenená kurzom ECB. Následne v roku 2020 sa zaúčtovala faktúra s kurzom dňa zdaniteľného plnenia uvedeného na faktúre 20. 12. 2019, čím vznikol rozdiel medzi hodnotou zaúčtovaného nevyfakturovaného záväzku a hodnotou reálneho záväzku. Faktúru spoločnosť zaúčtovala voči účtu 326, kde vznikol rozdiel. Ako sa s týmto rozdielom vysporiadať, resp. bol postup správny?

Dátum publikácie: 17. 12. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Účtovnú závierku schvaľuje členská schôdza družstva. Družstvo má 350 členov a v súčasnej, niekoľko mesiacov pretrvávajúcej, pandemickej situácii nezvolalo členskú schôdzu. Ako má teraz postupovať v súvislosti so zaslaním potvrdenia na daňový úrad o schválení účtovnej závierky?

Dátum publikácie: 14. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ako je to v súvislosti s uplatnením PHL do daňových výdavkov v prípade, že firma používala vozidlo na základe preberacieho protokolu o bezplatnom využívaní vozidla (z dôvodu technickej závady na vozidle). Jediný doklad, ktorým firma disponuje, je preberací protokol (žiadna zmluva o výpožičke, resp. zmluva o operatívnom lízingu). V súvislosti s užívaním tohto vozidla vznikli firme náklady na spotrebované PHL, diaľničnú známku. Môže si uvedené výdavky uplatniť ako daňovo uznaný náklad?

Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Na aký výnosový účet účtovať samostatnú položku „prepravné“ na odberateľských faktúrach za vlastné výrobky? Prepravu výrobkov objednáva spoločnosť od prepravnej spoločnosti a faktúru za prepravu účtuje zápisom 518/321. Odberateľom túto prepravu „refakturuje“.

Dátum publikácie: 13. 11. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2020

Aká je správna funkčná klasifikácia pri zaradení výdavkov na celoplošné testovanie COVID-19 pri obstaraní dezinfekcie, štítov, oblekov a podobne?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.