393 výsledkov
...
Dátum publikácie: 29. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť dostala zahraničná došlú faktúru v PLN, deň vystavenia je 10. 5. 2021, dodanie tovaru 3. 5. 2021. Faktúra bola prijatá 13. 5. 2021. Akými kurzmi sa má faktúra zaúčtovať? Príjemka na sklad sa zaúčtuje kurzom deň predchádzajúci 3. 5. 2021 (dodanie) a na faktúru sa má aký kurz aplikovať? 

Dátum publikácie: 7. 7. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Na základe plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím bolo zistené, že spoločnosť nezamestnáva dostatočný podiel občanov so zdravotným postihnutím. Úhradu za neplnenie povinného podielu spoločnosť realizovala na účet ÚPSVaR v danom meste. Ako zaúčtovať úhradu?

Dátum publikácie: 2. 7. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločnosť má od marca 2021 modul Cestovné príkazy, ktorý je prepojený so mzdovým systémom. Štandardne sa cestovné náhrady účtujú 512/333 a následné vyplatenie 333/221. Z modulu cestovných náhrad sa vykonáva export vyúčtovaných cestovných príkazov do mzdového systému. Je možné účtovať cestovné náhrady vo výplate zápisom 512/331 a následné vyplatenie cestovných náhrad spolu so mzdou 331/221, ak si takýto spôsob účtovania určí firma v internej smernici?

Dátum publikácie: 1. 7. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Môže spoločnosť v mesiaci apríl 2021 vyradiť všetky účtovné doklady z roku 2010 (1. 1. 2010 – 31. 12. 2010)?

Dátum publikácie: 23. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dňa 11. 3. 2021 spoločnosť dostala faktúru z USA, pričom 13. 3. 2021 bola uhradená, začala sa preprava z USA, 19. 3. 2021 bol vydaný colným úradom výmer, 22. 3. 2021 spoločnosť uhradila colný dlh, zároveň v tomto dni prišlo aj k prevzatiu tovaru. Môže sa táto faktúra zaúčtovať až 22. 3. 2021 po prevzatí tovaru na sklad a následne prepočítať USD kurzom z predchádzajúceho dňa? Firma účtuje sklad spôsobom A.

Dátum publikácie: 23. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Je povinnosťou zamestnávateľa archivovať výplatné pásky zamestnancov?

Dátum publikácie: 21. 6. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 3. 2021

Od 1. 5. 2021 spoločnosť bude poskytovať finančný príspevok na stravovanie zamestnancom. Finančný príspevok za príslušný mesiac musí byť vyplatený vopred. Môže spoločnosť finančný príspevok na stravovanie poskytnúť ako trvalú zálohu z pokladnice, napr. na 30 dní. Po ukončení príslušného mesiaca vo výplate priznať finančný príspevok podľa skutočne odpracovaných dní a zaúčtovať cez výplatnú listinu vzniknutý nárok? Trvalá záloha poskytnutá na 30 dní by bola evidovaná na účte 335 celý rok a k vráteniu zamestnancom by došlo do pokladnice v posledný deň roka. Začiatkom nového roka by opäť zamestnanec mal poskytnutý finančný príspevok vopred na 30 dní a evidovala by sa záloha celý rok. V prípade ukončenia TPP by došlo k vráteniu tejto zálohy dátumom ukončenia TPP.

Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 4. 2021

Môže prenajímateľ nebytových priestorov vzniknutý záväzok (dobropis za vyúčtovanie energií) voči nájomcovi jednostranne započítať s pohľadávkou za nájom k termínu 1. 3. 2021, na ktorú si nájomca uplatnil právo splácania na 48 mesiacov po skončení mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19?

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vedie bankový účet v cudzej mene CZK. Pri prevode finančných prostriedkov z účtu v mene CZK na účet v mene euro vznikajú na účte 261 veľké kurzové rozdiely. Sú daňovo uznané?

Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec doniesol k vyúčtovaniu doklad z e-kasy – off-line. Je možné takýto doklad uznať z pohľadu účtovníctva, dane z príjmov a DPH? Takýto doklad e-kasa tlačí, keď je výpadok internetu a ten, kto doklad vystaví, má povinnosť zabezpečiť dodatočné odoslanie dokladu na FS SR. Je takýto doklad považovaný za daňový a účtovný doklad? Doklad náležitosti zjednodušeného daňového dokladu má. Nemôže dôjsť zo strany vyhotoviteľa dokladu k zneužitiu (napr. že doklad sa stornuje alebo že nebude vôbec odoslaný na FS)?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.