7 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 41Cob/73/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 10. 2020

SR:

Fotokópie pokladničných dokladov nie sú hodnoverným dôkazom preukazujúcim splnenie dlhu zo strany žalovaného. V tejto súvislosti odvolací súd...

Spisová značka: 9CoPr/4/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 3. 2020

Schodok sa spravidla zisťuje inventúrou, teda sa zisťuje, či zodpovední hmotní pracovníci preberali tovar v čase svojho nástupu na uvedenú prevádzku inventúrou, čo je potrebné...

Spisová značka: C-312/14
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 3. 12. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 2. 2016

Článok 4 ods. 1 bod 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a...

Spisová značka: 2 Cdo 400/2013
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 8. 2017

Pri posudzovaní splnenia podmienok pre zrušenie nadácie a jej likvidáciu súd nie je absolútne viazaný len doslovným znením zákona. Súd sa môže od neho odchýliť v prípade, keď to...

Spisová značka: C-326/12
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 9. 10. 2014
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 4. 2015
Článok 63 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave ako vo veci samej, ktorá stanovuje, že to, že investičný fond nerezident si nesplní...
Spisová značka: 3 M Obdo 2/2010
R číslo: 61/2010
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 9. 6. 2010
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 11. 2013
Príslušenstvom pohľadávky sú aj vynaložené náklady na odmenu za právnu službu poskytnutú mimo súdneho konania v súvislosti s uplatnením pohľadávky (§ 121 ods. 3 Občianskeho...
Spisová značka: 28 Cdo 4178/2007
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 14. 11. 2007
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 10. 2015

1. Občanské združení (svaz) je aktivně vecně legitimováno k podáni žaloby o vydání účetních dokladu, směřující proti jinému (organizačně "podřízenému") občanskému združení (t.j....

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.