2 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum aktualizácie: 10. 5. 2021

Daňový úrad je oprávnený vykonávať v účtovnej jednotke kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o účtovníctve. Na vykonávanie kontroly, na konanie o uložení pokuty vrátane jej vymáhania a na opravné prostriedky proti rozhodnutiu o uložení pokuty sa primerane vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 1. 1992
Dátum aktualizácie: 22. 2. 2019

Zmluva o spracovaní účtovnej evidencie je tzv. nepomenovanou (inominátnou) zmluvou v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Spracovateľ sa v nej zaväzuje viesť účtovníctvo a súvisiacu agendu, za čo zadávateĺ zaplatí dohodnutú odmenu. Zmluvné strany si môžu upraviť ďalšie podmienky spolupráce tak, aby neboli v rozpore s kogentnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.