33 výsledkov
Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 4. 2009

V 6/2017 spoločnosť prijala faktúru od dodávateľa, ktorá sa obratom vrátila ako neakceptovateľná (z dôvodu, že služba nebola vykonaná v požadovanej kvalite a v požadovanom rozsahu). Faktúra sa teda do účtovníctva ani neúčtovala. Následne vznikol súdny spor, ktorého výsledok je, že spoločnosť (odberateľ) je povinná túto faktúru uhradiť vrátane úrokov z omeškania. Ak je faktúra z júna 2017, môže sa z nej ešte uplatniť nárok na odpočítanie DPH v 12/2020? Ak áno, faktúra sa zaúčtuje podľa dátumu rozsudku, t. j. v 10/2020? Má sa podať dodatočné daňové priznanie k DPH za 10/2020 alebo je možné uplatniť odpočítanie DPH v 12/2020?

Dátum publikácie: 16. 2. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Ako má postupovať podnikateľ, keď mu pri požiari zhoreli doklady za rok 2018 (boli uložené v byte konateľovej dcéry, ktorá robila účtovníctvo). Daňový úrad oznámil výkon daňovej kontroly na daň z príjmov na rok 2018. Kontrola sa už začala, s daňovým úradom podnikateľ komunikuje, zaslal aj nejaké zostavy, ktoré daňový úrad žiadal. Bude stačiť predložiť daňovej kontrole záznam od hasičov alebo treba zháňať kópie dokladov?

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 4. 2009

Daňovník zaplatil v r. 2014 zálohu, účtovanie bolo zápisom 314/221. V 12/2020 daňovník priniesol doklady k poskytnutej zálohe externej účtovníčke, kde je vyúčtovaný náklad s DPH. Je to možné zaúčtovať ako daňový náklad ovplyvňujúci základ dane zápisom 518/321 (zúčt. zálohy 321/314)? Môže si daňovník nárokovať aj DPH z tejto faktúry, ktorá bola vystavená v r. 2014 ? Týka sa to ešte roku 2019 –nie je schválená účtovná závierka.

Dátum publikácie: 29. 1. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Platiteľovi vykonal daňový úrad daňovú kontrolu na DPH, následne doručil protokol z kontroly, ku ktorému sa má vyjadriť v lehote do 30 dní. Ako má platiteľ reagovať a ďalej postupovať?

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Prepravná spoločnosť je platiteľom DPH, predmetom činnosti je preprava. Nič iné nefakturuje. Spoločnosť má od SAD v prenájme garáž, za ktorú mesačne platí na základe zmluvy. Časť tejto garáže dala spoločnosť k dispozícii inej firme a má tam zložené veci. Spoločnosť chce druhej spoločnosti mesačne fakturovať 250 € za to, že tam má zložené veci. Aký doklad bude podkladom k vystavovaniu takejto faktúry, resp. musí nejaký byť?

Dátum publikácie: 26. 10. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Správca dane – obec, vydal daňovú exekučnú výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku dňa 14. 9. 2020. Daňový dlžník doručil odpoveď na výzvu dňa 29. 9. 2020 s tým, že daňovníkovi bola poskytnutá dočasná ochrana a priložil oznámenie o poskytnutí dočasnej ochrany. Ako má teraz postupovať správca dane?

Dátum publikácie: 23. 7. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Klient zabudol dať do DPH za marec 2020 svoju odoslanú faktúru a v tej istej sume bol urobený aj dobropis, ktorý mal tiež patriť do marca 2020. Vo výkaze pre DPH sa nič nemení, lebo suma zostáva rovnaká. Vzniká povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k DPH za marec 2020, aj keď sa tam nič nemení? Je potrebné podať dodatočný kontrolný výkaz za mesiac marec 2020?

Dátum publikácie: 8. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Správca dane zistil, že daňovník mal zmeny v roku 2018 a nepodal DP za rok 2019, ale až v roku 2020 na základe výzvy správcu dane. Dane a poplatky za rok 2019 má uhradené podľa starého DP. Správca dane chce uložiť pokutu za nepodanie DP včas. Ako má postupovať?

Dátum publikácie: 22. 5. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Firma dostala faktúru po podaní daňového priznania k DPH. Táto faktúra je však bez DPH, čiže neovplyvní výšku dane. Je potrebné aj tak podať dodatočné daňové priznanie alebo nie? Faktúra sa nahrá v účtovníctve do nového obdobia?

Dátum publikácie: 3. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Materská spoločnosť vystavila faktúru za služby týkajúce sa roku 2019 v 11/2019. Avšak zmluvu za tieto služby, ktorá sa riadi holandskými zákonmi, je podpísaná s dátum 1/2020. Existuje riziko, že daňový úrad neuzná za daňový náklad takto vystavenú faktúru v roku 2019? Ak áno, na základe ktorých ustanovení? 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.